"Målet er bedre ressursforvaltning. Det blir bedre for pasientene, de ansatte og kommunekassen."
- Reinert Seland, Easycare
Vis fakta

Selskap: Easycare

Etablert: 2017

Gründer: Reinert Seland

Produkt/løsning: EasyCare® er et modulært system for effektivisering av arbeidsflyten i kommunalt helsevesen

Nettside: https://www.easycare.as/

TÅLMODIG: – Det er en fordel å ha pensjonen i bunn når jeg skal drive utviklingsarbeid innen helse. Det tar tid, sier Reinert Seland. (Foto: Jofrid Åsland, NSCC)

Easycare gjør ressursbruken i ergoterapi og hjelpemiddeldistribusjon effektiv

Tufta på et arbeidsliv i oljebransjen starta Reinert Seland selskapet Easycare. Geologen hadde en kort karriere som pensjonist, men det ble for kjedelig. Å bygge et selskap som skaper bedre ressursforvaltning i helsevesenet gir mening.

Tekst og foto: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig Norwegian Smart Care Cluster

Reinert har brukt lang tid på å kartlegge dagens system for ergoterapi. Han beskriver en byråkratisk prosess med mange skjemaer.

– Hele systemet er stort sett analogt. I en kartlegging avdekka vi 63 forskjellige skjemaer. Det finnes hjelpemidler for kortvarig bruk og langtidsbruk. Behov blir meldt til en ergoterapeut, og henvendelsen kan komme fra pårørende, sykehus, hjemmetjenesten, sykehjem og pasient. Kort sagt: valgene er uendelig mange, sier Reinert.

Løsningen han har utarbeidet, gjennom flere års utvikling og kartlegging sammen med kommuner, automatiserer arbeidsprosessen. Samtidig reduseres feilmarginen ved at grunnopplysninger bare legges inn en gang. I dag har mange kommuner lang ventetid for hjelp med ergoterapi. Her ser Reinert at Easycare sitt system kan kutte mye av dagens tidsbruk.

– Målet er bedre ressursforvaltning. Det blir bedre for pasientene, de ansatte og kommunekassen, sier han.


Fra geolog til helse

Gjennom et langt arbeidsliv som geolog i oljebransjen har Reinert vært med på litt av en digitaliseringsprosess. Han gikk fra å tegne med blyant på lange tegnebord, til en fullstendig digitalisert arbeidsprosess.

– Omleggingen fra et analogt til et digitalt system har kosta oljebransjen enormt med ressurser, og tatt 30 – 40 år. Helsevesenet har verken den tiden eller ressursene, reflekterer Reinert.

– Vi kan spare tid og ressurser ved å ta med oss en del av erfaringene oljebransjen allerede har høstet. Vi gjorde mange dumme ting.

Blant annet ble han som geolog ofte ikke tatt med i digitaliseringsprosessen, og hadde derfor liten forståelse for produktet han fikk presentert.

– Jeg mener det er avgjørende å ha brukeren med på laget når ting skal utvikles, og prioritere tid til brukertesting og sikre forståelse, sier han.

Etter noen år som konsulent var Reinert med å bygge opp et oljeselskap fra bunnen av. Deretter prøvde han seg ett år som pensjonist. Det ble altfor kjedelig. Han fikk idéen om å starte eget selskap og bytte bransje. Easycare ble starta i 2017.

– Det er en fordel å ha pensjonen i bunn når jeg skal drive utviklingsarbeid innen helse. Det tar tid.

BRUKERPERSPEKTIVET: – Jeg mener det er avgjørende å ha brukeren med på laget når ting skal utvikles, og prioritere tid til brukertesting og sikre forståelse, sier Reinert Seland, Easycare. (Foto: Jofrid Åsland, NSCC)


Utvikling i samarbeid med kommuner

Utviklingsreisen har vært lang. I 2017 brukte Reinert mye tid på kartlegging av forretningsidéen. Lyngdal kommune var en viktig partner da prototypen ble utviklet i 2018. Videre var Grimstad kommune partner i kartleggingsarbeid av tjenestereisen.

Da koronapandemien traff landet stoppet hjulene å rulle for Easycare. I 2020 ble løsningen brukertesta sammen med Gjesdal kommune, og i 2022 begynte kjerra for alvor å sette opp farten. Selskapet vant et innovasjonspartenerskap i Agder, der Tellu er hovedsøker og Esaycare underleverandør. Ikke minst ble løsningen kjøpt inn av en kommune som skal benytte den til distribusjon og logistikk av hjelpemidler.

– Jeg må skryte av de modige og framoverlente menneskene som jobber i Risør kommune, sier Reinert.


– Krevende å starte selskap innen helse

Reinert har vært mentor for gründerspirer gjennom Tekna i flere år.

– Jeg anbefaler sjelden å starte innen offentlig virksomhet.

Selv har Reinert hatt en pensjon i bunn, som har gitt han muligheten til å klore seg fast selv om hjulene sluttet å rulle en periode. Ikke alle har denne muligheten. Han har mange idéer til hvordan innkjøpsprosessen kan gjøres mer smidig for både innkjøper og næringslivet.

– Vi bør jobbe mot å få til et sømløst økosystem innen helse. Fremtidens sykehus er hjemme, økonomiske insentiver er den enste måten vi kan realisere dette på, avslutter den utholdende gründeren.

GRÜNDEREN: Reinert Seland prøvde seg ett år som pensjonist. Det ble altfor kjedelig. Dermed starta han Easycare i 2017. (Foto: Jofrid Åsland, NSCC)


Arkiv