"Målet vårt er at de skal gå fra å være involverte brukere til å bli innovative bruker. Det er de som sitter med svarene på mange av utfordringene som vi står overfor innen eldreomsorg i årene som kommer"
- Kristian Eiken
Workshop: Kristian Eiken oppsummerer funnene fra workshopen.

Involverer brukerne i utviklingen av fremtidens brukerpanel

– Vi ønsker at de skal komme med det gullet de har. Brukerne sitter på masse kompetanse, erfaring og kunnskap. Vi vil involvere brukerne selv i hvordan de skal involveres videre, sier Kristian Eiken.

Han er praksisstudent hos Norwegian Smart Care Lab og har i praksisperioden hatt ansvar for videreutvikling av labbens brukerpanel. I november arrangerte han en workshop med noen av brukerne fra brukerpanelet. Fokuset var videreutvikling av brukerpanelet og hvordan brukerne i større grad kan involveres i tiden fremover.

– Fremtiden er for dem og vi vil at den skal være av dem! Vi ønsker å ta brukermedvirkning på alvor, fortsetter Kristian.

Norwegian Smart Care Labs brukerpanel er opprettet for å kunne innhente brukerinnsikt og involvere brukere i tidlig fase av en bedrifts utviklingsløp. Norwegian Smart Care Lab har erfart hvor verdifullt der er å involvere sluttbrukeren. Tilbakemeldinger fra sluttbrukere er nyttig for å forstå behovet til sluttbrukeren og kan være svært verdifullt i utviklings- og implementeringsprosesser.

Vil inviteres oftere

Brukerpanelet har flere engasjerte brukere, flere av dem deltok på workshopen i november. Gjennom workshopen kom det frem at brukerne tenker at Norwegian Smart Care Lab har vært litt redde for å invitere dem. Det trenger de ikke å være ifølge den engasjerte gjengen som synes Norwegian Smart Care Lab kan invitere dem oftere. Brukerpanelet ønsker ikke å ha ansvar for overordnede og administrative oppgaver slik som økonomi og avtaler med bedrifter. Det oppleves derimot svært givende å bidra og de ønsker å delta i prosessene.

Kristian Eiken sier at de er svært positive til at brukerne ønsker å involveres mer. Det betyr at det er gode muligheter for videreutvikling av brukerpanelet.

— Målet vårt er at de skal gå fra å være involverte brukere til å bli innovative bruker. Det er de som sitter med svarene på mange av utfordringene som vi står overfor innen eldreomsorg i årene som kommer, forteller Eiken

Et av de viktigste funnene fra workshopen er nettopp at brukerne i brukerpanelet ønsker å involveres hyppigere. For brukerne er deltakelsen i labben også en sosial møteplass som de ønsker kontinuitet på. Brukerpanelet forteller at det hadde vært flott å ha faste samlinger, kanskje en gang i kvartalet. Det ville gitt dem mulighet til å holde seg oppdatert på hva som rører seg hos Norwegian Smart Care Lab. Samtidig som de kunne fått oppdateringer på hvordan det går med bedriftene de har vært involvert i tidligere. Brukerne synes det oppleves givende å bidra til videreutvikling og er svært positive til å bidra inn i prosessene.

Arkiv