"For å lykkes med eksport er det viktig for bedriftene at å lykkes i hjemmemarkedet. Dette må vi legge til rette for."
- Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster
DEBATT: «Privat/offentlig samarbeid – samme mål, men ulik takt?» var tema under debatten. Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster, tok til orde for høyere tempoet for å sikre en norsk helseindustri.

– Helseindustrien er på rett vei, men det går for seint

Det finnes et enormt potensiale for den norske helseindustrien innen e-helse. – Vi må kvitte oss med pilotsyken og bygge gode strukturer for implementering av e-helse, sier Arild Kristensen.

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig Norwegian Smart Care Cluster

Under Helseinnovasjonskonferansens innlegg «Fra problemløsing til næringsutvikling» deltok daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster på paneldebatten. Tema for debatten var «Privat/offentlig samarbeid – samme mål, men ulik takt?». Etter at mange gode eksempler på samarbeid mellom offentlig- og privat sektor tok Kristensen til orde for et taktskifte i utviklingen.

– Kommuner og sykehus bør ta sin del av ansvaret når det gjelder utvikling av e-helse i Norge. Det er behov for struktur når det gjelder implementering av slike løsninger i større skala, sier han.

Klyngen, Norwegian Smart Care Cluster, har mer enn 270 medlemmer og samarbeidspartnere. Mange av medlemmene opplever at det er utfordrende å få testet og solgt sine løsninger til offentlige aktører.

– Klynga jobber for å bidra til at denne prosessen blir mer strukturert, sa Kristensen.

Målet er å skape forutsigbarhet for alle parter og økt fart i bransjen.


– La oss bygge den norske helseindustrien sammen!

På folkemunne finnes spøken: det finnes flere piloter innen helse enn de har i SAS.

– For å bygge norsk helseindustri må vi kvitte oss med pilotsyken og lage gode strukturer. La oss bygge en industri sammen, oppfordra Kristensen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har tidligere løftet fram ar positive effekter ved en sterkere norsk helseindustri blant annet vil være bedre beredskap, flere arbeidsplasser og raskere tilgang til nye produkter for helsetjenesten.

– For å lykkes med eksport er det viktig for bedriftene at å lykkes i hjemmemarkedet. Dette må vi legge til rette for. Det finnes gode eksempler på bedrifter som nå lykkes med eksport. For eksempel selskapet BANO og deres brukervennlige bad, utviklet i samarbeid med brukere og Helse Førde, fortalte Kristensen under paneldebatten.


Rapporter bekrefter beskrivelsen

Flere rapporter peker på de samme utfordringene, og hvilke tiltak vi bør gjøre.

I rapporten «Samarbeid med næringslivet på e-helseområdet» fra Direktoratet for e-helse (oktober 2021) er anbefalingene klare:

  • Anbefaling 1: stimulere etterspørselen etter e-helseløsninger
  • Anbefaling 2: fremme næringsutvikling på e-helsefeltet
  • Anbefaling 3: det bør arbeides med å forbedre spillereglene på e-helsefeltet og gjøre dem mer forutsigbare

I rapportens forslag til prinsipper for bruk av marked er et av forslagene: «Det offentlige skal i utgangspunktet ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer effektivt.»

LES MER: Hele rapporten finner du her

«Strategier for økt produksjon og eksport av norsk helseindustri» heter rapporten fra mai 2021. Her er også anbefalingene klare: Det er fire nøkkeltiltak som norske myndigheter og helseindustrien sammen må sette i verk for at flere selskaper skal kunne produsere i Norge og øke eksporten. Vi må sammen gjøre kliniske studier mer attraktive, vi må styrke hjemmemarkedet, vi må få bedre tilgang på nødvendig kompetanse og vi må avlaste risikoen ved å investere i produksjon.

Rapporten var basert på et samarbeid mellom Aleap, Eksportkreditt Norge, Innovasjon Norge, Inven2, Legemiddelindustrien (LMI), LO, NHO, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster, Siva og The Life Science Cluster.

LES MER: Stort potensial for eksport av helseindustri

Arkiv