"Gjennom AI Industry Sandbox (AIS), tilbyr vi kostnadsfri teknisk ekspertise og eksperimenteringsfasiliteter."
- Odd Gurvin, prosjektleder Norwegian Cognitive Center
Vis fakta

PÅ TVERS AV SEKTORER: Norsk kognitivt senter er designet for å styrke produktutvikling, bygge AI-kompetanse og øke AI-oppskalering på tvers av bransjer og offentlig sektor ved å skape verdi av kundens data.

NETTSIDE: https://norwegiancognitivecent...

ØKER FARTEN: Denne duoen jobber for å akselerere bruken av AI gjennom samarbeid. Stein Irgens (t.v.) og Odd Gurvin er prosjektledere i Norwegian Cognitive Center. (Foto: Privat)

Hvordan bygge konkurransedyktige bedrifter og løsninger ved hjelp av data og digitalisering?

– Bedrifter vil i framtiden bli nødt til å tilpasse seg mer bruk av data og kunstig intelligens. Dette for å bygge nye innovative løsninger tilpasset et marked hvor digitalisering blir avgjørende, sier Odd Gurvin.

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig Norwegian Smart Care Cluster


Digital Norway beskriver det sik: «Kunstig intelligens vil være nøkkelen for fremtidig utvikling og konkurranseevne i alle bransjer i årene som kommer. Det er imidlertid et stort gap mellom forskning og industriens evner til å bruke AI til å løse store utfordringer og utforske muligheter.»


Hvem er Norwegian Cognitive Center ( NCC) ?
NCC er et nasjonalt senter for kognitiv teknologi. Målet er å heve ekspertise og kompetanse innen kunstig intelligens og digitalisering, og samtidig fremskynde implementeringen. Senteret er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom partnerne i konsortiet. Det er et nøytralt initiativ, finansiert i en kombinasjon av offentlige midler og næringsbidrag.

Senteret er et samarbeid og et non – profit prosjekt mellom de ulike næringsklyngene på Vestlandet (Media, Seafood, Ocean, Finance og Proptech). NCC kan hjelpe virksomheter med å øke kompetanse på - og i større grad ta i bruk kunstig intelligens. I tillegg har NCC en rekke kompetansehevende aktiviteter knyttet til forståelsen av kunstig intelligens sett fra både et forretningsmessig og et teknologisk perspektiv.

– Vi bygger en møteplass der forskning og industri får møtes og bygge nettverk, får tilført og delt erfaringer og kompetanse fra allerede igangsatte prosjekter og disse arrangementene kommer sporadisk, så følg med på senterets nettsider, sier Gurvin og legger til:

– NCC er et sterkt initiativ på tvers av bransjer for å bygge Norge som et sterkt europeisk AI-knutepunkt og for å tiltrekke seg verdensledende ekspertise.


NCC Industry Sandbox er et verdiskapende økosystem

Sandkassen representerer et lukket miljø for å eksperimentere trygt med data. Der kan bedrifter bygge, distribuere og administrere AI-pilotprosjekter. Miljøet er sikkert, og bedriftene får støtte fra fagressurser innen fagfeltet

• Industrikonkurrenter kan samarbeide om å bygge nye produkter, tjenester og beslutningsverktøy sammen.

• Gjennom Sandboxen får organisasjonen infrastruktur, kompetanse og høyytelse databehandling

LES MER: Finn dine muligheter i sandkassen

VITE MER? Få full oversikt over samarbeidsprosjektet

Arkiv