"Det er her gullet ligger. Mennesker er nemlig ikke perfekt designet for kjedelige rutineoppgaver, og kan lett gjøre feil. I tillegg er dette en uoverkommelige mengder data som det ikke er mulig for mennesker å prosessere."
- Trond Baade, CSO i Anzyz
Vis fakta

Selskap: Anzyz

Etablert: 2014

Etablert av: Professor Ole-Christoffer Granmo

CEO: Kristian Hernes

Nettsted: https://www.anzyz.com/

Kontaktinformasjon: Trond Baade - trond@anzyz.com - +47 45 96 15 99

EFFEKTIV: – Våre prosjekter har vist hvordan kunstig intelligens har en samfunnsnyttig effekt gjennom blant annet effektivisering og automatisering av manuelle prosesser, sier Trond Baade, CSO i Anzyz. (Foto: Anzyz)

– Kunstig intelligens vil optimalisere helsevesenet

Denne historien handler ikke om hvordan teknologi kan erstatte mennesker, tvert imot. Dette er fortellingen om teknologien som vil gjøre menneskene til den beste versjonen av seg selv.

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig Norwegian Smart Care Cluster

– Vi kan hjelpe! Det er riktig at teknologi som kunstig intelligens er faretruende om det brukes feil, men brukt rett vil teknologien gi helsearbeiderne mer tid til pasientene, sier Trond Baade, CSO i Anzyz.

Han forteller med ivrig stemme hvordan digitalisering, nye IKT-systemer og kunstig intelligens gir mange muligheter for selvbetjeningsløsninger, bedre informasjonsutveksling og pasient- flyt og bedre beslutningsverktøy for helsepersonell og myndigheter.

– Våre prosjekter har vist hvordan kunstig intelligens har en samfunnsnyttig effekt gjennom blant annet effektivisering og automatisering av manuelle prosesser. Dette vil redusere tidsbruk, og med hjelp av assisterende intelligens, dermed gi økt kvalitet på tilbudet, sier Baade.

Anzyz er medlem av helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster, men har flest kunder innen andre sektorer. Håpet og ambisjonene er likevel på plass. Anzyz ser de har mye å bidra med i framtidens helsevesen.


Kristiansand kommune viser vei

I samarbeid med Kristiansand kommune har Anzys testet ut sin løsning på kommunens data, i en «Proof of Concept (POC)-test». Datagrunnlaget ble basert på journalopplysninger fra Profil og Acos/Dips.

– Testen viser at det er et stort videre potensial for bruk av kunstig intelligens innenfor profil- og helsedata, sier Baade.

Målet for selskapet var å teste ut innovativ bruk av kunstig intelligens innenfor et nytt marked. Mens det overordnede målet ved bruk av kunstig intelligens er å bedre kvaliteten på offentlige tjenester, og å øke effektiviteten på tidkrevende arbeidsprosesser.

– Ved bruk av kunstig intelligens fra Anzyz fikk ansatte i kommunen beslutningsstøtte og høyere kvalitet i beslutninger rundt enkelttjenester og på overordnet nivå. Konklusjon viser mulighet til å forbedre kvalitet på data og tilgjengeliggjøring av informasjon på en ny måte. Dette kommer innbyggerne til gode gjennom bedre kvalitet på tjenestene, forklarer Baade.

STATISTIKK: Her ser vi en beskrivelse av arbeidsprosessen for generering av statistikkategorier. (Figur: Anzyz)
Kutter rutinearbeid og gir trygghet

Nå jobber selskapet med utviklingen av Anzyz som forskningsverktøy i samarbeid med Norsk Helsearkiv.

Norsk helsearkiv (NHA) har ansvar for å sikre en forsvarlig bevaring og tilgjengeliggjøring av pasientjournaler etter avdøde personer fra spesialisthelsetjenesten. Materialet digitaliseres og vil være tilgjengelig for forskere, og som en del av Helseanalyseplattformen vil Norsk helsearkiv også supplere de øvrige helseregistrene og bidra til bedre folkehelse i Norge. Norsk helsearkiv er en viktig satsing for å fremme medisinsk og helsefaglig forskning.

– Hovedhensikten har vært å teste ut om Anzyz’ AI-teknologi er egnet til statistikkproduksjon og fremstilling av ustrukturerte data i Helsearkivregisteret. Utvikling av statistikk-kategorier vil gi forskere bedre og mer nøyaktig oversikt over innholdet i Helsearkivregisteret, forteller Baade.

– Ved å sette sammen strukturert og ustrukturert data vil vi kunne analysere dataene til å se sammenhenger, lage statistikk og analyser samt generere innsikt som man tidligere ikke trodde var mulig. Den største verdien oppnås når man klarer å finne frem til de riktige dataene og gi ny innsikt til forskere gjennom gode visualiseringer og presentasjoner av data, sier Baade.

Med andre ord er teknologien perfekt til å kutte ned tiden brukt på kjedelige rutineoppgaver.

Anzyz sin kunstige intelligens baserer seg på å kartlegge mønster, sammenhenger og relasjoner i store mengder ustrukturert tekst. Dette kan anvendes til ulike formål, men vil for pasientjournaler i Helsearkivregisteret benyttes til å få oversikt over innholdet i journalene det ikke finnes metadata for.

– Det er her gullet ligger. Mennesker er nemlig ikke perfekt designet for kjedelige rutineoppgaver, og kan lett gjøre feil. I tillegg er dette en uoverkommelige mengder data som det ikke er mulig for mennesker å prosessere. Dette er imidlertid lekende lett for en datamaskin. Det er her teknologien kan redde liv, og sikre tryggere beslutninger, understreker Baade.


Ønsker å jobbe tettere mot helsesektoren

Anzyz er også i kontakt med både Equinor, Politiet, Forsvaret, advokatbransjen og utenlandske helseforetak.

Har du tanker om et kommende AI-prosjekt knyttet til granskning/analyse/innsikt i større mengder av tekst, ta gjerne kontakt med Trond Baade i Anzyz for en uforpliktende samtale!

Arkiv