"Et av Aliva systemets kanskje fremste fortinn er at det kan benyttes også når en sover."
- Birgitte Graverholt, daglig leder i Aliva AS.
Vis fakta

Selskap: Aliva AS

Oppstart: Startet produktutvikling for tre år siden.

Produkt: Aliva systemet. Et medisinsk teknisk produkt for å fukte munnhulen til mennesker som plages av munntørrhet.

Nettside: www.aliva.no

Kontaktperson: Birgitte Graverholt - birgitte@aliva.no


Munntørrhet: Følelse av tørrhet i munnhulen som skyldes redusert spyttutskillelse. Har en lang rekke årsaker hvor de vanligst er bivirkninger fra medisiner, autoimmune sykdommer og som følge av kreftbehandling.

Kilde: Hopcraft, M. S., and Ceaser Tan. "Xerostomia: an update for clinicians." Australian dental journal 55.3 (2010): 238-244.

KAN HJELPE: Birgitte Graverholt, daglig leder i Aliva AS, har jobbet som både forsker og underviser i mange år og har bakgrunn som intensivsykepleier. Hun vet at det er mange pasientgrupper som rammes av problematikk med munntørrhet, og vil hjelpe dem til bedre livskvalitet. (Foto: Høgskulen på Vestlandet)

– Mange tenker på munntørrhet som et banalt problem, men det er det virkelig ikke

Smerter, vansker med å snakke og spise, dårlig søvnkvalitet, svekket tannhelse og forringet livskvalitet. Følgene av munntørrhet er mange og problemet er økende. Det håper Aliva AS de har en løsning på.

Av: Solveig Kleven, studentskribent for Norwegian Smart Care Cluster


– Dersom problemet er langvarig kan noe som starter som en ubehagelig plage få alvorlige konsekvenser. Vi vet at munntørrhet gjelder veldig mange og vi vet hvilke konsekvenser det har for dem. Likevel finnes det ikke effektive tiltak som kan hjelpe, sier Birgitte Graverholt, daglig leder i Aliva AS.

– Mange tenker på munntørrhet som et banalt problem, men det er det virkelig ikke. Det er et problem som påvirker livets helt ordinære aktiviteter, Birgitte Graverholt, daglig leder i Aliva AS.

Uten spyttet vårt er munnhulen utsatt får sårutvikling, soppinfeksjoner og karies. En tørr munn vil kunne påvirke hva du spiser og hvor godt du sover.

– Mange tenker på munntørrhet som et banalt problem, men det er det virkelig ikke. Det er et problem som påvirker livets helt ordinære aktiviteter, sier Graverholt.


I tannlegestolen

Ideen om en løsning startet i tannlegestolen til Anders Stokkelien i Kristiansand.

– Stokkelien er en kreativ type. Han ville finne en løsning på de problemene han har sett gjennom et langt yrkesliv, sier Graverholt.

Resultatet ble Aliva systemet, som består av en peristaltisk pumpe, et munnstykke og en væskebeholder. Via munnstykket blir munnhulen tilført væske i et volum lik det friske spyttkjertler produserer.

– Et av Aliva systemets kanskje fremste fortinn er at det kan benyttes også når en sover. Søvnkvalitet er utrolig viktig for deltakelse i hverdagen, arbeidslivet og familielivet. Hvis du ikke sover om natten så fungerer du ikke om dagen, sier Graverholt.

ALIVA SYSTEMET: Et medisinsk teknisk produkt for å fukte munnhulen til mennesker som plages av munntørrhet. (Foto: Sindre Sørhus)


Gjelder mange

Munntørrhet er et langt mer utbredt problem enn det mange kanskje tror.

– I befolkningsstudier der de har sett på et tverrsnitt av befolkningen oppgir 20 prosent at de er plaget med munntørrhet i hverdagen. Hos de over 65 er tallet over 30 prosent. For spesifikke sykdomsgrupper er andelen langt høyere, som Sjøgrens hvor hele 95 prosent har alvorlig munntørrhet, sier Graverholt.

Hun har jobbet som både forsker og underviser i mange år og har bakgrunn som intensivsykepleier.

– Både intensivpasienter og eldre er svært utsatt for munntørrhet. Spesielt eldre har ofte underliggende sykdommer og står på medikamenter som har munntørrhet som bivirkning. Dette er gjerne helt vanlige medisiner, som blodtrykksmedisiner og medisiner for psykiske lidelser, men pasientgrupper som er munntørre er mange, sier Graverholt, og nevner Sjögrens syndrom, diabetes, mange kreftformer, psykiatri og dialysetrengende nyresvikt som eksempler.


Planlegger kliniske utprøvinger

Aliva har jobbet tett med noen pasientpopulasjoner som er mest plaget av munntørhet gjennom ideutvikling. Nå er produktet satt i såkalt design freeze og skal begynne produksjon.

– Dette er et medisinsk produkt, så nå går vi gjennom Statens legemiddelverk for godkjenninger, sier Graverholt.

Som et ledd i dette må det utføres kliniske utprøvinger.

– Så nå ønsker vi å komme i kontakt med kliniske miljøer der munntørrhet er et problem, og sammen teste om Aliva kan lindre munntørrhet, avslutter Graverholt.

Arkiv