"Kraft til framtidens næringsliv."
- Forskningsrådet

Få med deg disse mulighetene fra Forskningsrådet

Når kan du søke innovasjonsprosjekt og demonstrasjonsprosjekt i næringslivet. Her finnes muligheter som kan gi ekstra krefter inn i næringslivet.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

  • Nå kan dere sende inn søknad til Innovasjonsprosjekt i næringslivet.
  • Utlysningen dekker i stor grad bredden av norsk næringsliv, se utlysningens temaer.
  • Dere kan sende inn søknaden når som helst, men søker dere innen 9. mars får dere søknaden behandlet i første periode.

LES MER: Her finner du utlysningen til innovasjonsprosjekt i næringslivet

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

  • Denne utlysningen er også åpen for søknader nå.
  • Aktuelle temaer i denne utlysningen er maritim industri (grønn skipsfart), petroleum og landbasert mat, miljø og bioressurser.
  • Også her kan dere søke når du vil, men sender dere søknad før fristen 9. mars får dere søknaden behandlet i første periode.

LES MER: Her finner du utlysningen til demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

(Kilde: Forskningsrådet)

Arkiv