"Klok av skade, har jeg sagt. La oss ikke bli avledet av alt vi kan gjøre, og heller ha fokus på det vi skal gjøre."
- Bjørn Toreid, daglig leder og gründer i MedThings
Vis fakta

Selskap: MedThings

Etablert: 2019

Status: Jobber nå med validering av løsningen på brukernivå. Har i dag 3 ansatte, i tillegg til en rekke partnere fra ulike fagfelt. Er på utkikk etter smarte hoder og ambisiøse investorer.

Visjon: om fem år kunne tilby en lukket legemiddelsløyfe helt hjem til brukerne, noe som i dag kun tilbys på sykehus og sykehjem. Løsningen skal være foretrukket blant apoteker, kommuner og pårørende/pasienter både nasjonalt og internasjonalt.

Produkt: MedThings sine produkter er designet for norsk produksjon, og satser derfor på et helnorsk produkt.

Nettside: https://www.medthings.no/


Visste du?

Bjørn Toreid var i slutten av oppsigelsestiden og satset for fullt på MedThings da koronapandemien begynte. Det har senere vist seg å være en fordel, der utgifter til kontor og reise kunne minimeres. Innovasjon Norge doblet sin støtte til prosjektet, og løsningen fra MedThings har blitt enda mer attraktiv, da smittefri leveranse av medisiner har blitt viktigere.

ÅPENBARINGEN: En tur til Kina ble åpenbaringen for gründer Bjørn Toreid. Nå tar MedThings opp kampen mot feilmedisinering. (Foto: MedThings)

Eldrebølgen, feilmedisinering og overbelastning av helsetjenesten: MedThings har «funnet løsningen»

Et lengre besøk i Kina ble åpenbaringen. Det var et sterkt behov for innovativ velferdsteknologi. Det markedet kunne tilby tilfredsstilte ikke behovene. Ideen og planen til MedThings kunne derimot det.

Tekst: Martin Simenrud, frilansskribent Norwegian Smart Care Cluster

Også i Norge kan Innovativ helseteknologi bli avgjørende i møte med den mye omtalte eldrebølgen, som ifølge flere nærmer seg med stormskritt. Bjørn Toreid, daglig leder og gründer i MedThings, på den andre siden, har et annet syn.

– Den har allerede kommet, de menneskene er allerede født, sier Toreid.


Landet kommunalt samarbeid

I dag blir halvparten av pasienter feilmedisinert, viser en markedsundersøkelse utført av MedThings. Den lave presisjonen skaper ekstraarbeid. Hjemmetjenesten opplever tidvis alvorlig overbelastning, da store deler av ressursene går til denne overvåkningen.

– Mange har behov for hjelp til medisinering daglig, mens andre har samme behov flere ganger om dagen. Det er derfor vi i større grad vil involvere innbyggerne selv til å avlaste tjenesten, sier Toreid.

MedThings sin skalerbare løsning førte nylig til et samarbeid med Fredrikstad kommune. Samarbeidet har i oppdrag å verifisere modellens effektivitet, og at et bærekraftig samarbeid kan etableres mellom kommunen og pårørende.

– Det er nettopp den enorme avlastningen av hjemmetjenesten som er attraktiv for Fredrikstad kommune. Gjennom samarbeidet er det for oss viktig å etablere tillit fra innbyggerne, utdyper Toreid.

Hvor medisinering tidligere har blitt administrert av hjemmesykepleiere og omsorgstjenesten, automatiserer og tilgjengeliggjør MedThings løsningen for alle. En smart enhet, Mobili, vet hva slags medisiner pasienten skal ta og til hvilken tid. Enheten rommer riktig medisiner, og er allerede programmert for å sikre riktige doser.

Det som tidligere har vært en full kjede av prosesser, pakking, distribusjon og dispensering av medisiner, skal nå samles under MedThings sine løsninger. Toreid er opptatt av å spisse målet.

­– Klok av skade, har jeg sagt. La oss ikke bli avledet av alt vi kan gjøre, og heller ha fokus på det vi skal gjøre.

Pasientens pårørende varsles om medisinen ikke tas til riktig tid, noe som gir et helt nytt nivå av oversikt for de involverte. Kanskje det viktigste av alt, er avlastningen systemet vil bety for kommunale omsorgstjenester.

– Norge har i dag nesten tre millioner hjemmetjenestebesøk per uke, forteller Toreid.

I dag kreves både kurs og utdanning for å bytte ut og håndtere medisiner. Med den nye teknologien fra MedThings kreves ingen kompetanse. Eneste forhåndskunnskap som kreves er «å kunne sette en legokloss på en legokloss», ifølge gründeren.

SELVSTENDIG: Enheten Mobilee administrerer medisiner helt selv. Rett dose til rett tid. (Foto: MedThings)


Flere eldre på samme tilbud

Tall fra Statistisk Sentralbyrå bekrefter spådommen. I 2018 var det like mange sykehjemsplasser som i 2008, til tross for at aldersgruppen fra 60 til 79 år fikk over 150.000 nye medlemmer i samme periode. Statistikkbyrået forklarte i 2019 hvordan eldrebølgen legger spesielt press på kommunale omsorgstjenester.

Når utviklingen av kommunale omsorgstjenester ikke holder tritt med økningen av eldre i befolkningen, vil enkelte falle utenfor. Hjemmetjenesten er et område med stort potensiale for avlastning og effektivisering.

MedThings sin plan får også støtte av forskningen. Hjemmetjenesten ble i 2018 identifisert av forskere fra OsloMet som et av tre prioriteringsområder i kampen mot eldrebølgen, ifølge forskning.no.


Toreid forteller at Norge fortsatt bruker det samme systemet for medisiner som på 90-tallet. Norge ligger likevel langt foran resten av verden i automatiseringen av medisinering. Dermed blir det tydelig at det internasjonale markedet har behov for en moderne løsning på problemet.

– Jeg tenker helt klart stort og internasjonalt i det arbeidet vi gjør, men først er det viktig med bekreftelse på at det fungerer i Norden. Dette problemet finnes dessverre verden over, og vi mener vi har funnet løsningen, sier gründeren.

Arkiv