"Vi spiller på lag med helsevesenet og kompetansen hos helsepersonell for å skape en skikkelig sluttbrukersentrert tilnærming til et komplekst fagfelt."
- Axel Holene, Fourth Wave Therapeutics
Vis fakta

Selskap: Fourth Wave Therapeutics

Gründer: Psykolog Torbjørn Tvedten

Produkt: Plattform for psykisk helse

Nettside: https://www.4wave.co/

Bruker AI i kampen mot depresjon – vil nå fram til de som ikke søker hjelp

– Jeg frykter at stadig flere vil få symptomer på depresjon på grunn av pandemien, sier Axel Holene fra Fourth Wave Therapeutics. Målet er å hjelpe flest mulig ut av det mørke hullet gjennom en teknologisk bro mellom helsevesenet og sluttbrukere.

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig Norwegian Smart Care Cluster

Foto: Privat

– Adferdsmessig tvinger pandemien folk flest inn i de samme mønstrene som mange deprimerte havner i. Når dette mønsteret vedvarer over tid kan vonde tanker som ikke har vært plagsomme før dukke opp, utdyper Axel Holene.

Han daglig leder og medgrunnlegger av Fourth Wave Therapeutics. Nå er han bekymret for at vi kan se en kraftig økningen av psykiske plager i befolkningen. Kampen mot koronaviruset fører med seg sosial isolasjon og færre møteplasser, men også økt bekymring for sykdom og arbeidsledighet. Listen er lang.

Her ligger drivkraften til teamet som jobber for å hjelpe både helsevesenet og de som sliter.


Store kostnader for samfunnet

Det er ingen hemmelighet helsevesenet står i spagat for å hjelpe alle med behov for psykiske plager. Det rapporteres fra helseregionene at ventetiden for å få time hos tre av fire psykologer med offentlig avtale er seks måneder eller mer.

– Tallene sier noe om et klart misforhold mellom tilbud og behov, sier Psykologforeningens president Håkon Skard til VG tidligere i år.

I tillegg vet vi at det er mange som ikke søker hjelp for symptomer på depresjon. Folkehelserapporten fra Folkehelseinstituttet viser at 13 prosent av de med symptomer på depresjon og 25 prosent av de med symptomer på angst hadde søkt hjelp for plagene sine. Samtidig viser tall fra Helsedirektoratet (2015) at psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser koster samfunnet 280 milliarder kroner.


Vanskelig å se lyset når alt er mørkt

Tallmaterialet forteller oss at mange har opplevd den mørke følelsen av meningsløshet. Når livet er på sitt vanskeligste kan det være vanskelig å se de destruktive mønsteret og en spiral som går nedover.

– Vi vil bygge en plattform som skal hjelpe folk med å se disse adferdsmønstrene som driver en depresjon. Ved hjelp av kunstig intelligens skal vi bruke tallmateriale til å tilby mest mulig målrettet hjelp, forteller Holene.

Det hele startet da psykologen Torbjørn Tvedten fikk idéen om å lage en app for mennesker med depresjon. Appen ble lansert i 2018. Det tok ikke lang tid før han søkte hjelp hos Holene, som er sivilingeniør i kjemi og erfaring med oppstartsselskaper.

«Snart får du hjelp til å gi deg selv en mental klem. BrainHug hjelper mennesker med å identifisere og endre atferds- og tankemønstre som driver en depresjon.» Slik beskriver selskapet sin største satsing.

– BrainHug skal hjelpe fastlegen med å skaffe seg bedre oversikt, men viktigst av alt: Vi skal hjelpe de som har det tungt til å hjelpe seg selv. Her vil folk få tilbakemeldinger og oppgaver mellom legebesøk og oppfølging fra helsetjenesten.

Holene opplyser at de de i første omgang retter seg mot mennesker som oppsøker fastlegen for psykiske plager, men legger ikke skjul på at de drømmer om å nå ut til alle de som ikke søker hjelp. Når tallene viser at så mye som 87 prosent av de med psykiske plager ikke søker hjelp for dette, sier det seg selv at potensialet er stort.


Vekst krever kapital

Ambisjonene og troen på konseptet formelig lyser av Holene der han sitter og snakker på inn- og utpust.

– Det er krevende å jobbe med vekst og produktutvikling på samme tid. Derfor ble vi med i akseleratoren EIRA gjennom Norwegian Smart Care Cluster, forteller han.

Gjennom vekstprogrammet får han både kunnskap og nettverk til den krevende reisen.

Nå ønsker han seg veldig gjerne investorer med på laget, slik at selskapet for alvor kan sette fart på utvikling og skalering.

– Vi spiller på lag med helsevesenet og kompetansen hos helsepersonell for å skape en skikkelig sluttbrukersentrert tilnærming til et komplekst fagfelt. I horisonten ser vi muligheter for å skalere globalt, særlig til deler av verden hvor infrastruktur for mental helse er ekstremt underutviklet. Ingenting av dette er trivielt, og derfor trenger vi å få med oss flinke folk på laget som er opptatt av å skape skyhøy sosial effekt.

LES OGSÅ: Mindre voksesmerter med vekstprogrammet EIRA

Arkiv