"Forprosjekt er allerede åpnet for søknad"

Sjekk utlysningene fra Regionalt forskningsfond Rogaland

RFF Rogaland lyser ut 8,4 mill. kr til forprosjekt og 16 mill. kr til regionalt innovasjonsprosjekt i næringsliv og offentlig sektor. Utlysningene er aktive på hjemmesiden til RFF Rogaland.

Tema for utlysningene er bærekraftig matproduksjon og bioøkonomi, teknologiutvikling som bidrar til redusert klimaavtrykk og innovasjon i offentlig sektor, opplyser RFF Rogaland på sin nettside.

Forprosjekt er allerede åpnet for søknad. Regionalt innovasjonsprosjekt for næringsliv og offentlig sektor åpner for søknad 6 uker før søknadsfrist.

Ha kontroll på disse søknadsfristene:

  • 03.02.2021 - innleveringsfrist forprosjekt
  • 17.03.2021 - innleveringsfrist for regionalt innovasjonsprosjekt for næringsliv og offentlig sektor (her er det mulig å søke om inntil 3 mill. kr/prosjekt)

Få full oversikt over utlysningene HER.

Arkiv