"Dette er ikke teknologi på jakt etter et bruksområde. Dette skal tjene menneskene. Det er en reell utfordring som trenger en teknisk løsning."
- Børre Eimhjellen, daglig leder i Airlift Solutions AS
Vis fakta

Airlift Solutions AS knytter luftfartskompetanse sammen med logistikk-kompetanse for å kunne tilby framtidens logistikkløsninger i lufta – med bruk av ny teknologi.

Besøk nettsiden deres her.

Bygger droner for å transportere blodprøver

Droner er på vei inn i helse-Norges transporttjeneste. Stavanger universitetssykehuset (SUS) og andre helseforetak på Vestlandet deltar i et innovasjonsprosjekt hvor spesialdesignede droner utvikles for å frakte blodprøver, utstyr og medisiner.

Selskapet driver i dag med inspeksjon for kraftbransjen og leverer dronetjenester til oljeindustrien, men det var helseinnovasjonsprosjektet som gjorde at det Førde-baserte selskapet søkte seg til Stavanger. Selskapet er medlem av Norwegian Smart Care Cluster. (Denne artikkelen ble første gang publisert hos Innovasjonspark Stavanger.)

– Vi tror at det nye sykehuset i Stavanger kan være først ute med å få fraktet laboratorieprøver mellom det gamle sykehuset på Våland og nye SUS på Ullandhaug med droner, sier Børre Eimhjellen, daglig leder i Airlift Solutions AS.

Airlift Solutions
TRANSPORT: Det er en voksen drone som er tenkt skal frakte blod- og vevsprøver (Illustrasjon: Airlift Solutions AS)

Ubemannet transport med stor samfunnsnytte

Totalrammen er 20 millioner kroner, og innovasjonsprosjektet fikk nylig 3,7 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Bak søknaden står fire helseforetak fra Førde og sørover på Vestlandet, samt sykehusapotek Vest. Dronene er designet, men skal nå bygges og testes. Tidsfristen er satt til 2022.

Hvordan startet samarbeide?

– Det begynte som en idé for 2 år siden. Helikopterselskapet Airlift AS i Førde og logistikkselskapet Transferd AS diskuterte hvordan teknologi overtar logistikkmarkedet. Transport kommer til å skje mer og mer ubemannet, og sikkert også oppe i lufta, men det er nok ikke boller og pizza som kommer til å gå med droner i første omgang. Det vil være transport med stor samfunnsnytte. Helsetransport dukket opp også fordi Helse Førde startet et eget droneprosjekt i 2018. Deres daglige utfordring er at labprøver blir sendt med bil, båt, taxi, buss, rutefly og ferge. Det tar tid og gir utsettelser på prøvesvar, og det gir personvernutfordringer. De tok kontakt med oss i Airlift Solutions for å få hjelp, forteller Eimhjellen.

– Selskapet Airlift Solutions AS ble så etablert som et datterselskap av helikopterselskapet for å raffinere denne spennende, nye transport- og logistikkutfordringen, sier Eimhjellen.

1,6 millioner blod- og vevsprøver fraktes opp og ned langs Vestlandet i dag, i tillegg til medisinsk utstyr og medisiner. Helse Førde sitt innovative engasjement for å effektivisere og trygge denne transporten smittet over på andre foretak i Helse Vest. I dag er Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, sykehusapotek Vest HF og Airlift Solutions deltakere i prosjektet. Helse Førde er prosjektkoodinator for helseforetakene og pilotkunde.

Hans Tore Frydnes, klinikksjef for Klinikk for medisinsk teknologi i Helse Stavanger er leder for styringsgruppen, og prosjektleder Lise Løvereide er på plass i Innovasjonspark Stavanger.

Airlift Soultions
BAKKEINFRASTRUKTUR: Landingsplasser, luftfartregelverk og annen infrastruktur må også utarbeides parallelt med prosjektet.

Made in Norway

– Kan man kjøpe transportdroner i utlandet?

– Det trodde vi først, ja, og dro optimistisk til både Canada og USA, men kom skuffet tilbake. Kjapt bestemte vi oss for å skreddersy og bygge dronene selv. Det blir et Made in Norway-produkt hvor både fra Sea Technology, Easyform AS i Måløy og leverandører i Bergen deltar. Testflyging vil i første omgang skje på Østlandet. Når droner først er bygget for denne tjenesten, så tror vi jo også at produktet lar seg skalere internasjonalt, sier Eimhjellen.

Men det er ikke bare design og bygging som er utfordrende. Det finnes ikke bakkeinfrastruktur ei heller et norsk regelverk for transport med ubemannet luftfartøy. Mye ny software skal også utvikles før den første dronen letter uten hjelp av egne piloter.

– Vi har mye upløyd mark foran oss før dette er en velfungerende transporttjeneste, men jeg er sikker på at vi skal få det til, sier Eimhjellen.

– Hva sier luftfartsmyndigheter til denne nye aktiviteten?

– Alle involverte parter er fornuftige og riktig kritiske. Det skal være barrierer, og alle må være sikkerhetsbevisste. Dialogen er god og ryddig med alle parter. Vi er på god vei til å lande løsninger i henhold til nytt regelverk.

– Hva er de største utfordringene?

– Å sikre aksept for løsningen i samfunnet. Vi kan fort havne i debatt a la vindmøller dersom folk ikke ser at samfunnsnytten er større enn ulempene. Nytten er at vi får biologisk materiale raskt og sikkert fram slik at folk får svar på tester, og personvernet blir ivaretatt. Transporten er miljøvennlig, med lavt energiforbruk og lite støy. Alt med sikkerhet for tredjeperson har høyeste prioritet, sier Eimhjellen.

Han understreker at de ikke gjør dette bare fordi teknologien tilsier at de kan.

– Dette er ikke teknologi på jakt etter et bruksområde. Dette skal tjene menneskene. Det er en reell utfordring som trenger en teknisk løsning, sier han.

Teknisk er rekkevidde den største utfordring. Dronene designes nå til å ha en trygg radius på 20 km.

– Vi ser for oss å avlaste transport av bynære blodprøver mellom primærhelsetjenesten og sykehusene, sier Eimhjellen.

– Visste du at vi virtuelt arrangerte at saksen som helseminister Bent Høie (h) brukte til å åpne testsenteret HelseCampus i 2019 ble fraktet fra sykehuset på Våland til Ullandhaug med drone?

– Nei, det visste jeg ikke. Et spennende frampek til hva vi håper Stavanger har i vente, sier Eimhjellen.

TEKST: Hilde Garlid, for Innovasjonspark Stavanger

HOVEDBILDE - REKKEVIDDE: 20 km er de første fraktdronene sin sikre rekkevidde. Da har de nok kraft til å komme seg tilbake til utgangspunktet, om det trengs. (Illustrasjon: Airlift Solutions)


Arkiv