"Vi legger opp til en åpen og bred prosess med næringslivet og virkemiddelapparatet for å få mest mulig kunnskap om hvor utfordringene ligger."
- Næringsminister Iselin Nybø
Vis fakta

Eksporthandlingsplan:

  • Regjeringen skal utarbeide en eksporthandlingsplan for å bistå norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen.
  • Næringslivet inviteres til å gi skriftlige innspill til arbeidet med handlingsplanen.
  • Norwegian Smart Care Cluster vil koordinere innspill fra medlemsbedriftene. Innspill sendes inn til Arild Kristensen (arild@valide.no) innen utgangen av fredag 12. juni 2020.

Gi innspill til regjeringens eksporthandlingsplan

Regjeringen skal utarbeide en eksporthandlingsplan for å bistå norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen. Spill inn dine synspunkter til arbeidet innen 15. juni.

I et brev fra næringsminister Iselin Nybø anmodes næringslivet om å gi innspill til regjeringens eksporthandlingsplan. Planen skal bistå norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen.

Beskriver en tøff situasjon
"Norsk og internasjonal økonomi er rammet av det mest alvorlige tilbakeslaget i fredstid. Den økonomiske aktiviteten faller nå klart mer enn det vi så under den globale finanskrisen, både her hjemme og ute. Den økonomiske krisen skapt av koronapandemien skaper stor
usikkerhet for norsk næringslivs internasjonale virksomhet og vi ser at eksporten reduseres", står det i invitasjonsbrevet fra næringsministeren.


Vil ha innspill til planen

Regjeringen skal utarbeide en eksporthandlingsplan for å bistå norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen. Arbeidet ledes av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet. Handlingsplanen skal identifisere utfordringer og muligheter for norsk næringsliv i internasjonale markeder som følge av den økonomiske krisen, og foreslå tiltak som kan bistå norsk næringsliv i møte med disse.

"Vi legger opp til en åpen og bred prosess med næringslivet og virkemiddelapparatet for å få mest mulig kunnskap om hvor utfordringene ligger, samt for å kunne vurdere hvordan tiltak kan treffe best mulig. Vi vil derfor gjerne ha innspill og synspunkter fra dere. Dere inviteres med dette til å gi skriftlige innspill til arbeidet med handlingsplanen," oppmoder Nybø i brevet.

Norwegian Smart Care Cluster vil koordinere innspill fra medlemsbedriftene. Innspill sendes inn til Arild Kristensen (arild@valide.no) innen utgangen av fredag 12. juni 2020.

Arkiv