"Hensikten med arrangementet er å presentere behov og mulige metoder for rask innføring av nye varige prosesser i primærhelsetjenesten."
- Kathrine Myre, leder av Norway Health Tech

Digitale løsninger for covid-19

Hvordan kan vi følge opp pasienter, pårørende og helsepersonell i forhold til covid-19 ved hjelp av digitale løsninger? Her finner du opptak og presentasjoner fra et webinar som tar for seg dette store spørsmålet.

Webinaret ble organisert og gjennomført i samarbeid mellom Norway Health Tech, Abelia, Kreftforeningen, KS, Norwegian Smart Care Cluster, HelseINN (Innlandet) og nettverket ALV (Arena for læring om velferdsteknologi i Møre og Romsdalsregionen). 

Presentasjoner fra webinaret finner du nederst i saken.

– Bakgrunnen for dette møtet er det faktum at mange kommuner har store utfordringer med å følge opp en strekt økende mengde pasienter og innbyggere i ulike risikogrupper. Denne utfordringen er forventet å øke i tiden fremover som følge av spredning av covid-19, og isolasjonen som medfølger for kronikere, coronasyke og pårørende. Vi hører også om at det er ganske mange som får økte psykiske utfordringer, og det er også en gruppe med pasienter som vi ønsker å adressere, sa Kathrine Myre, leder av Norway Health Tech.

Hun innledet webinaret, og viste til at hensikten med arrangementet var å presentere behov og mulige metoder for rask innføring av nye varige prosesser i primærhelsetjenesten. Dette skal gjøres ved hjelp av digital teknologi, som bidrar til å håndtere utfordringene, hjelpe pasienter og borgere og redusere presset i helsetjenesten. Det ble også informert om finansielle virkemidler for kommuner og helseindustri som kan bidra til rask utvikling, implementering og utrulling av løsninger i primærhelsetjenesten.

Her får du opptak av hele webinaret på nettsiden til Norway Health Tech.

Arkiv