"Folk knyttes sammen ved at de har et felles problem som skal løses. Vi ser at flere yrkesgrupper blir involvert i det frivillige, og muligheter innen frivillighet blir mer kjent."
- Håvard Liltved Dalen, CEO og medgründer av ViVil

Teknologi og frivillighet får en ny dimensjon med coronaviruset

Smart Care Cluster har flere medlemmer som tilbyr løsninger for frivillige tjenester. Utbruddet av coronaviruset har vist hvor viktige løsningene er for samfunnet. Er dette starten på en ny og bedre hverdag?

Selskapene melder om massiv pågang etter utbruddet av coronaviruset i Norge, og jobber på spreng for å hjelpe kommuner og andre organisasjoner. En ny virkelighet viser hvor viktig lokalbefolkningen er. Løsningene setter rett og slett gode gjerninger i system.

Her får du en presentert medlemsbedrifter hos Norwegian Smart Care Cluster som utvikler teknologi for å støtte det frivillige, og deres erfaringer i forbindelse med coronaviruset. Saken vil bli oppdatert og utvida etterhvert som vi skriver om nye prosjekter og selskaper. Send gjerne tips til kommunikasjonsansvarlig Jofrid Åsland: jofrid@valide.no.

UTVIKLERE: Simon Riis Iden og Håvard Liltved Dalen (t.h.) i ViVil AS har utviklet en plattform som setter frivillighet i system. (Foto: Hilde Garlid, Validé)

Teknologi og dugnadsånd – hånd i hånd

– Jeg tror vi vil se et skifte i samfunnet etter utbruddet av coronaviruset. Der bruk av digitale hjelpemidler blir helt naturlig. Jeg tror også at dugnadsånden får en ny fødsel ved at mange flere blir frivillige, og får øyne opp for å bidra, sier Håvard Dalen.


– Jeg tror at mange nå vil få øynene opp for digitale verktøy til planlegging og organisering. Det at vi kan kommunisere sammen digitalt har stor verdi, ikke bare på jobb men også som frivillige bidragsytere, sier Dalen, CEO og medgründer av ViVil.

ViVil har utviklet et verktøy som gjør det enkelt å organisere frivillighet. Gjennom systemet deres får brukeren all planlegging og kommunikasjon på ett sted. Det gjør det lett å fordele ansvar, og det går mindre tid på administrasjon.

Utbruddet av coronaviruset har snudd opp ned på hverdagen til folk flest. Karantene, hjemmekontor, sykdom og stengte skoler gjør at stadig flere har behov for hjelp til hverdagslige gjøremål. Organisering av hjelp gjennom digitale løsninger har vist seg å være svært effektivt.

– Jeg tror vi vil se et skifte i samfunnet etter utbruddet av coronaviruset. Der bruk av digitale hjelpemidler blir helt naturlig. Jeg tror også at dugnadsånden får en ny fødsel ved at mange flere blir frivillige, og får øyne opp for å bidra, sier Dalen.

Han opplyser at aktiviteten på plattformen til ViVil har økt med 50 prosent som følge av virusutbruddet. Firmaet får henvendelser fra både inn og utland fra organisasjoner som vil ha hjelp til å organisere arbeidet sitt. En ny nasjonal organisasjon med over 30 grupper har sluttet seg til plattformen, og brukerne i England har også opprettet mange grupper for COVID-support.

– Folk knyttes sammen ved at de har et felles problem som skal løses. Vi ser at flere yrkesgrupper blir involvert i det frivillige, og muligheter innen frivillighet blir mer kjent, sier Dalen.

Her ser han positive ringvirkninger av den utrolig krevende situasjonen hele samfunnet opplever.

– Det er positivt at man forholder seg til menneskene rundt seg. Slik bygger man samhold og solidaritet, sier han.

Individualismen har tronet høyt hos mange, men Dalen i ViVil mener nabolaget, fellesskapet og dugnadsånden kommer tilbake i vanskelige situasjoner.

ØKT AKTIVITET: Denne grafen viser en kraftig økning av nye registreringer på plattformen til ViVil etter utbrudd av coronaviruset. Økningen er på 150 prosent. (Foto: ViVil)

Her får du mer informasjon om selskapet ViVil, og hvordan de jobber for å gjøre det enkelt for organisasjoner å mobilisere, kommunisere og rekruttere frivillige.

LES MER: Medmenneskelighet satt i system


FULL GASS: Fredrik Gulowsen, gründer i Nyby, jobber døgnet rundt sammen med teamet sitt. (Foto: Nyby)

Har egne løsninger for corona-dugnad

Nyby opplver enorm pågang etter utbruddet av coronaviruset. De har utviklet engene spesialløsninger for å hjelpe brukerne raskt i gang.

– Vi har laget en rekke spesialløsninger for at det skal være enkelt å komme i gang raskt med corona-dugnad og kjører full fart på dette, samt erfaringsdeling. Vi tar i i mot henvendelser fra hele landet døgnet rundt, og støtter etter beste evne løpende, seier gründer Fredrik Gulowsen.

Nyby er et samhandlingsverktøy utviklet for mobilisering av ledige ressurser til viktige velferdsoppgaver, innen sikre rammer, og tilpasset offentlig sektor. Det brukes både til innbyggerinvolvering, og omplassering av egne ressurser og intern bemanning. Verktøyet er allerede i bruk i omtrent 40 kommuner og organisasjoner i Norge og Sverige.

Selskapet får henvendelser døgnet rundt, og har redusert prisen på tjenesten sin for å hjelpe kommunene i en presset situasjon. Les mer om tiltakene Nyby har satt inn for å bidra:

LES MER: Nyby opplever enorm etterspørsel - reduserer prisen for å hjelpe kommunene

LES OGSÅ: Kombinerer kraften i digitaliseringen med norske velferdsverdier


VIL BIDRA: Disse friskusene jobber nå på spreng for å bidra til at samfunnet kan håndtere situasjonen med coronaviruset på en best mulig måte. (Foto: friskus.com)

Trykker play på frivillighet

– Man skulle kanskje tro at frivilligheten blir satt på pause i en slik tid, og at det derfor ikke er behov for koordinering av frivillig aktivitet. Vi mener det er tvert i mot, sier Sigrid Petersson Nedkvitne, gründer av friskus.com.

Hun mener det er akkurat nå tiden er inn for å ta i bruk verktøy som sikrer trygg og effektiv koordinering av oppgaver, slik at vi kan avlaste helsevesenet så godt det lar seg gjøre, og fremdeles beskytte risikogruppene.

Friskus tilbyr kommunikasjons- og frivillighetsverktøyet friskus.com, hvor norske kommuner kan synliggjøre aktiviteter og frivillige oppdrag innbyggere kan delta på. Allerede før utbruddet av coronaviruset benyttet over 100 kommuner, bydeler og frivillige organisasjoner verktøyet.

Mange kommuner vil de kommende ukene oppleve at det blir behov for økte ressurser, og på sosiale medier har det allerede samlet seg store grupper av innbyggere som ønsker å hjelpe. Man har et stort behov for å kommunisere med innbyggerne, spre informasjon og oppdateringer om situasjonen.

Derfor gir friskusene bort verktøyet kostnadsfritt til nye kommuner. De setter alle kluter til for å hjelpe kommunene gjennom krisen.

LES MER: Vil bidra under krisen - gir vekk velferdsteknologi kostnadsfritt


FRA HJERTET: – Jeg er overbevist om at godhet er viktig - det gjør noe med mennesker. Godhet påvirker den som får motta - og den som får gi. Godhet kan forandre samfunn, sier Kristian David Elgen. (Foto: Goodify)

Tror på smitteeffekt av gode gjerninger

Det er ingen avansert sak å bli en hverdagshelt med Goodify. Brukeren laster helt enkelt ned appen på telefonen sin. Deretter er det bare å legge ut informasjon, enten du trenger hjelp eller tilbyr en hjelpende hånd.

Visjonen til dette selskapet er ikke liten, men kler navnet til fulle. Med selskapet Goodify er målet å skape en global bevegelse for hverdagsgodhet.

– Samfunnet trenger flere gode gjerninger. Vårt mål er å senke terskelen for å spørre om hjelp og ikke minst - å hjelpe, sier Kristian David Elgen, gründer av Goodify.

Han er mannen bak selskapet som ble etablert i 2017. Nå har plutselig selskapets konsept blitt høyaktuelt for å løse praktiske utfordringer i samfunnet.

– Vi merker at det er større pågang, og at appen vår blir brukt av flere som tilbyr hjelp for å løse utfordringene med coronaviruset, sier Elgen.

LES MER: Goodify jobber for et bedre samfunn


BOBLER: Her ser vi hvordan det frivillige livet bobler på plattformen Boblberg. (Foto: Boblberg)

Får sosiale fellesskap til å boble i Danmark

Røde Kors og Boblberg tilbyr alle i Danmark et digitalt besøk eller samtale med en frivillig i forbindelse med utbruddet av coronaviruset. Boblberg er en fellesskapsplattform som fremmer sosiale fellesskap.

Boblberg drives i sammen med Røde Kors. Plattformen brukes av over 280.000 dansker i samarbeid med mer enn 35 av kommunene. Boblberg ble utviklet i 2015 sammen med tre kommuner, 2.500 innbyggere og et stort utvalg av organisasjoner innen helse, sosiale tjenester, psykiatri, kultur, fritid og det frivillige.

Anders Stæhr er en av gründerne bak fellesskapsplattformen Boblberg i Danmark. Med seg på gründerlaget har han Rasmus og Nikolaj Stæhr.

Coronaviruset fører til endringer

I likhet med Norge opplever danskene at utbruddet av coronaviruset har snudd hverdagen opp ned.

– Vi kan ikke besøke hverandre som vi pleier. Derfor tilbyr Røde Kors og Boblberg alle i Danmark et digitalt besøk eller samtale med en frivillig. Slik at innbyggere som ikke kan forlate hjemmet får mulighet til menneskelig dialog, forteller Stæhr.

LES MER: Boblberg - en plattform for fellesskap

Arkiv