"Man bør strebe etter å redusere menneskelig kontakt gjennom bruk av ny teknologi."
- Marit Hagland, leder for Smart Care Lab (NSCL)
Vis fakta

Coronavirus

  • Et tidligere ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.
  • Det nye viruset er et koronavirus (coronavirus) og har etterhvert fått navnet SARS-CoV-2 som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.
  • Utbruddet startet i millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen sentralt i Kina. Smitten ble i begynnelsen knyttet til et stort matmarked i byen, Huanan Seafood Wholesale Market, med sjømat og ulike typer levende dyr, noe som kan tyde på at smitten opprinnelig kommer fra dyr.
  • Sykdommen smitter mellom mennesker og det er sett smitte til helsepersonell og andre nærkontakter.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Hvordan kan teknologi forebygge spredning av smitte?

Er coronaviruset den første store testen på hvordan innovativ teknologi kan forebygge en pandemi? – Teknologi som avstandsoppfølging gjør det mulig å begrense spredning av smitte, sier Marit Hagland, NSCL.

Coronaviruset synliggjør hvordan ny teknologi kan benyttes for å bekjempe og begrense en mulig global pandemi. Kina benytter blant annet droner, roboter og kunstig intelligens for å bekjempe spredning. Så hvilken teknologi har vi allerede tilgjengelig for den norske helsetjenesten?

NYE LØSNINGER: Marit Hagland, leder av NSCL, jobber tett med test av nye forretningskonsepter og smarte helseløsninger. Hun ser at mange av de nye løsningene som allerede finnes på markedet og kommende nye løsninger harmonerer godt med å forebygge en pandemi. (Foto: Jofrid Åsland)


Framtida banker på døra

– Viruset har vist seg å være veldig smittsomt, og vanskelig å isolere. Noe som betyr at man bør strebe etter å redusere menneskelig kontakt gjennom bruk av ny teknologi. Både sykehus og kommunehelsetjenesten er tjent med å benytte teknologi som reduserer risikoen for smitte, samtidig som det legger til rette for økt effektivitet og kvalitet i tjenesten, sier Marit Hagland, leder for Smart Care Lab (NSCL).

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) har flere medlemsbedrifter som tilbyr innovativ teknologi for å redusere menneskelig kontakt og begrense spredning.

– Flere av våre medlemsbedrifter har løsninger som gir helsepersonell muligheten til å følge opp pasienter hjemme og bekjempelse av smitte ved robot og maskiner slik at helsepersonell slipper å komme i kontakt med viruset, opplyser Hagland.

Hun jobber tett med test av nye forretningskonsepter og smarte helseløsninger. Hun ser at mange av de nye løsningene som allerede finnes på markedet og kommende nye løsninger harmonerer godt med å forebygge en pandemi.

– Vi ser at flere av de tingene vi jobber med i NSCC og NSCL er et stort steg i riktig retning, sier Hagland.


HJEMMEBEHANDLING: - Vi står klare til å bistå dersom interessen er der. Trygg hjemmebehandling kan utgjøre en stor forskjell for å hindre videre utbredelse av coronaviruset, sier Lars Christian Dahle, daglig leder i Dignio. (Foto: Dignio)


Medisinsk avstandsoppfølging

Dignio er et selskap som har spesialisert seg på medisinsk avstandsoppfølging. De har i dag en rekke kommuner og sykehus på kundelista. Med norskutviklet teknologi kan pasienter rammet av viruset følges opp hjemmefra av helsepersonell. Gjennom symptomrapportering, videokonsultasjoner og chat kan pasientene oppleve god og trygg helseoppfølging og informasjonen kan gi viktig beslutningsstøtte til helsepersonell.

- Vi står klare til å bistå dersom interessen er der. Trygg hjemmebehandling kan utgjøre en stor forskjell for å hindre videre utbredelse av coronaviruset. Medisinsk avstandsoppfølging er lett tilgjengelig teknologi som kan avlaste helsevesenet og gi trygg og god oppfølging til pasientene. Løsningen vil kunne hjelpe helsepersonell å finne kritisk syke fort, oppdage forverring tidlig og lettere prioritere de som trenger det, sier Lars Christian Dahle, daglig leder i Dignio.

Dignio Connected Care-plattformen lar pasienter behandles på en sikker måte, gjennom en skybasert plattform som er i samsvar med alle offentlige lover og forskrifter om personvern og informasjonssikkerhet.

LES MER: Kan spare helse-Norge for milliarder

REN LUFT: Denne boksen renser luft gjennom en fotokataluytisk prosess (Foto: Hilde Garlid, Validé)

Redusert smitte med teknologi

– Vi har blir kontaktet av inn- og utlandet med forespørsler på våre produkter og teknologi i forbindelse med bekjempelse av coronaviruset, opplyser Egil Hansen, salgssjef i Ventitech AS.

Selskapet tilbyr produkter som renser luft, og på den måten reduserer både smitte og lukt. Teknologien er over 20 år gammel, utviklet og brukes av NASA; blant annet på den internasjonale romstasjonen. Boksen som Ventitech lager hos Westcontrol i Egersund, inneholder det som kalles AktivePure-teknologi som ved hjelp av reaktive oksygenforbindelser som hydrogenperoksid, hydroksylradikaler, superoksid og andre naturlige oksidanter renser luft gjennom det som kalles en fotokatalytisk prosess.

– Denne teknologien kan forebygge og redusere smitte sier Hansen.

LES MER: Smittevern i en liten boks

ROBOT: Bjørn Platou er daglig leder i selskapet Decon-X som har utviklet en automatisert metode for desinfisering av rom og utstyr. (Foto: Decon-X)

Ingen fullstendig løsning

Det finnes mange fantastiske løsninger som kan hjelpe både helsevesen og enkeltmennesker i en presset sykdomssituasjon. Decon-X har en desinfiserings-robot som trygger inneklima og gir en bedre hverdag for ansatte, pasienter og beboere på helseinstitusjoner. Metoden for desinfisering reduserer beviselig risiko for smitte. Bakterier, virus og sporer fjernes effektivt fra luft, overflater og utstyr, og brukeren får automatisk en rapport med fakta om desinfiseringsprosessen. Mens firmaet No Isolation kan bidra til at syke føler seg mindre isolerte, og at barn kan få med seg i undervisningsopplegg og aktiviteter hjemmefra.

Selv om teknologien kan hjelpe oss langt på vei gjelder fortsatt de gamle gode rådene om god håndhygiene og å hoste i albuen.

LES MER: Robotstyrt løsning på sykehusbakterier

LES MER: Hvordan forebygge smitte?


Illustrasjonsfoto: Bildet er tatt av Pete Linforth fra Pixabay.

Arkiv