"VRI-kompetansetesten er en viktig døråpner for oss, for vår teknologi og vår løsning på å bedre inneklima, redusere smitte og således forebygge sykdom."
- Ralf Iwersen, Ventitech
Vis fakta

TEKNOLOGIKILDER

AktivePure:
Cision 12.sept 2019

Spacefoundation 14.juli 2017

FAKTA

Selskap: Ventitech AS
Etablert: Februar 2017
Gründere:
Ralf Iwersen og Egil Hansen
Produkt: Miljøvennlige produkter og en aktiv teknologi – ActivePure – som bringer løsningen til kilden av problemet. Fordelen med ActivePure er at det frigjøres ett renseplasma med vennlige oksidanter som sprer seg i ønskede lokaler. Disse har en positiv effekt på både forurenset luft og overflater. Våre produkter er utviklet etter samme prinsipp, som naturen håndterer forurensing.

Nettside: https://www.ventitech.no/

Medieomtale:
Dagsavisen 26.februar 2018: Barnehage bruker NASA-teknologi mot smitte

VVSaktuelt 17.januar 2018: Inneklima til å leve i

Stavanger Aftenblad 28.august 2019 (annonse) Bakterier og virus myldrer på arbeidsplassen din

Smittevern i en liten boks

Ralf Iwersen og Egil Hansen i selskapet Ventitech er ikke i tvil om at forsker Anne Vatland Krøvel hos NORCE vil finne at deres AktivePure-teknologi vil redusere mikroorganismer i luft.

Teknologien er memlig nover 20 år gammel, utviklet og brukes av NASA; blant annet på den internasjonale romstasjonen, og effekten er vel dokumentert og verifisert i internasjonale studier.

Men nå skal norsk helsevesen overbevises om at dette er smart smittevern. Da må det forskes på norsk.

Forskning som døråpner
Vi er hos NORCE i Stavanger for å hente sluttrapporten til VRI-kompetanseprosjektet som selskapet Ventitech har satt i gang. Deres Ventibox er bokstavelig talt under lupen. Forsker Anne Vatland Krøvel har blant annet fått i oppgave å se om hun kan reprodusere resultatene fra internasjonale studier gjennom kontrollerte laboratorieeksperiment. Hun skal også se om de kan dokumentere at utslipp av ozon fra Ventibox ikke overstiger grenseverdi for hva som anses for å være trygt.

-Har dere fått de svarene dere trenger?

-Ja, vi har fått de svarene vi trenger for å kunne presentere oss for helseinstitusjoner. VRI-kompetansetesten er en viktig døråpner for oss, for vår teknologi og vår løsning på å bedre inneklima, redusere smitte og således forebygge sykdom, sier Iwersen.

FORSKER PÅ NORSK : Forsker Anne Vatland Krøvel har hatt oppdraget med å verifisere resultat fra utenlandske studier gjort av AktivePure-teknologien som reduserer spredning av mikrober via luft. (Foto: Hilde Garlid, Validé)

Alt vi ikke ser
For det handle om mikroorganismer i luft og på overflater som sprer smitte og som gjør folk syke. Inneklimaet vårt er ikke så friskt som vi vil ha det til, og luft er raskeste smittevei.

-Teknologien og kjemien vi bruker er på ingen måte en nyhet. Det brukes på mange sykehus og i helsesektoren rundt om i verden, men Ventitech er de eneste i Norge og Skandinavia som leverer dette, sier Iwersen. Selskapet har i dag innpass hos ca 200 barnehager og helseinstitusjoner med Ventibox og med en større luftrensemaskin kalt AP 3000 II. Den brukes gjerne i større kontorlokaler til å redusere lukt og nanopartikler, i tillegg til mikrober.

- Hygiene blant barn og eldre er dårligere, og de yngste og eldste er også mer mottakelig for smitte. Så her kan vi gjøre en helsemessig forskjell, men egentlig kan vi selge dette produktet over alt hvor folk puster, sier Iwersen, som markedsfører produktet både mot matindustrien, hotell, skoler, kontorer, jordbruk, industri og helse.

Han er overbevist om at det er mikrober, ikke atombomber, som har størst potensiale til å utrydde mennesker og dyr.

-Det er en langt større risiko for pandemier enn det vi tror. Det er skremmende. Vi vet at dråpen som får begeret til å flyte over, vil komme en dag. Vi vet bare ikke når. Patogene mikrober finnes absolutt over alt, og måten vi lever på gjør at forebygging og smittevern blir stadig mer krevende, sier Iwersen.

Fysikk, kjemi og teknologi
Boksen som Ventitech lager hos Westcontrol i Egersund, inneholder det som kalles AktivePure-teknologi som ved hjelp av reaktive oksygenforbindelser som hydrogenperoksid, hydroksylradikaler, superoksid og andre naturlige oksidanter renser luft gjennom det som kalles en fotokatalytisk prosess.

-Dette er fysikk, kjemi og teknologi. Selv om det som skjer i boksen er usynlig for oss, så handler det ikke om å tro eller ikke. Teknologien er kjent, og brukt, blant annet for å gjenskape et 100 prosent jordisk klima i verdensrommet for å holde liv i astronauter og planter, sier Iwersen.

Teknologien ble i 2017 kåret til den oppfinnelsen som hadde hatt størst innvirkning på livet på jorden av Huffington Post.

-Så denne testen som skal bekrefte effekten er ikke viktig for dere?

-Fra vårt og mange andres ståsted er ikke dokumentasjonen nødvendig. Vi har en hel haug med tester og verifikasjoner fra utlandet, men skal du innføre noe til norsk helsevesen, kreves det norsk verifikasjon. Derfor gjør vi dette, sier Iwersen.

VIKTIGE TESTER: Uavhengig dokumentasjon gjort av en norsk forskningsinstitusjon som Norce, er viktig døråpner for produkt som skal inn i helsesektoren. (Foto: Hilde Garlid, Validé)

Messen som endret mureren
Ralf Iwersen ble nysgjerrig på en pleksiglasskasse som det kom røyk ut av på et State Fair Showi Wyoming, tilbake i 1996.

-Jeg er murer i bånn; håndverker fra Danmark, men bodde i USA på den tiden. Pleksiglasskassen demonstrerte ionisering, og jeg ble interessert. Jeg røykte mine 20 Malboro til dagen i den tiden, og selgeren maste på at jeg skulle prøve maskinen hjemme. Jeg fikk den hjem og jeg røykte inne fordi det da var 30 minusgrader ute. Jeg kjente jo at luften i huset ble bedre, men det var særlig folk som kom utenfra som reagerte. De trodde jeg hadde sluttet og røyke, forteller Iwersen.

Han kjøpte en håndfull maskiner og fikk dem sendt til Norge.

-Jeg er ganske sosial som type, så å sette opp fliser sammen med din radio hver eneste dag, er kjedelig. Jeg visste ingenting om salg, men hadde lyst å prøve. Denne teknologien har ført meg ut på en lang, lang reise, smiler Iwersen.

Ventitech hadde nylig et møte med SUS2023; byggerne av det nye universitetssykehuset i Stavanger, for å høre om Ventibox kan bli en del av smittevernet på det nye sykehuset. Da må det i så fall testes ytterligere først, og VRI-prosjektet åpner de dørene.

-SUS2023 er heller ikke «the biggest target», men kan være en døråpner til europeiske sykehus og helseinstitusjoner, sir han.

UTEN OG MED: Prøvene gjort i laben hos Norce viser tydelig forskjell på mikrobefloraen uten bruk av Ventibox (til venstre) og med bruk av Ventibox. (Foto: Hilde Garlid, Validé)

Usunne inneklima gjør folk syke
Iwersen har drevet med salg av teknologien til privatmarkedet siden 2001, og Egil Hansen har vært med nesten like lenge. Hansen har bakgrunn fra byggebransjen, men ble fascinert av luftrenseren til Iwersen som fjernet lukt fra innrøykte kafeteria og gjorde salmiakk luktfri.

-Det var ikke teknologien som dro meg inn i dette; mer de tilbakemeldingene vi fikk fra kunder om at dette fungerte, sier Hansen.

-Det er særlig folk som er vare for luftkvalitet, som dem med kolls og astma, som har kjøpt maskinen privat, sier Iwersen. -Men alle som har bruk for frisk luft, trenger dette. Lever du i et dårlig inneklima vil immunforsvaret til slutt si stopp. Det finnes mange ulike fysiske reaksjoner på dårlig inneklima, men det verste er at du får astma. Det kan like godt være arbeidsplassen din eller boligen din som har et usunt inneklima, sier han.

Egil Hansen er reisende i luftrenser for Ventitech, og er nok blant dem som har vært innom flest barnehager i Norge. Der går han under kallenavnet «Luftmannen».

Vokse internasjonalt
-Vi har totalt drevet med dette i 18 år. Med en kombinasjon av Ralf sine kunnskaper og erfaring og mine kunderelasjoner, så har vi klart å bygge dette gründerskapet helt fra bunn av, sier Hansen.

Det var etter en tur til produsenten i USA for 2,5 år siden, at de ble enige om å starte på en ny reise; inn mot helsesektoren og forebyggende smittevern. Ventitech AS ble etablerte i februar 2017. I dag har selskapet fire ansatte og boksen er «made in Norway» selv om teknologien er fra USA.

-Hvor går veien videre?

-Fotfestet blir bedre og bedre i Norge, nå, i Skandinavia har vi også en unik posisjon med rettigheter til teknologien, men vi ønsker oss videre, via Danmark til Tyskland, og resten av Europa, sier Egil Hansen.

-Vi har foredlet teknologien og designet, og det norske produksjonsstempelet er viktig for andre markedet, blant annet det kinesiske, sier Ralf Iwersen.

Arkiv