Helsenorge skal kjøpe inn mestringsverktøy for psykisk helse

03. mars 2020

Helsenorge skal kjøpe inn mestringsverktøy for psykisk helse

Få med deg denne informasjonen om anskaffelsen av mestringsverktøy for innbyggere med lette og moderate symptomer på angst, depresjon, stress og søvnvansker.

Forekomsten av psykiske lidelser i befolkningen er høy. Folkehelseinstituttet anslår at rundt en fjerdedel av den norske befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet, og cirka 15 prosent i løpet av et år. Depresjon vil ramme en av fem i løpet av livet og en av ti i løpet av 12 måneder. Det skriver helsenorgelab.no.

Det opplyses i artikkelen at internasjonale estimater anslår at andelen som ikke får behandling, men som har behov (såkalt «Treatment gap») er på 57,5 % for angstlidelser og 56,3 % for depresjoner.

Behovet i befolkningen for psykiske helsetjenester er større enn dagens helsetilbud kan dekke. Det er derfor gode grunner både for å supplere eksisterende behandlingsløsninger, men også se på om nye formater kan være nyttige for å sikre at de som trenger hjelp får det.

Internettassistert behandling er en terapiform der innbygger mottar hele eller deler av behandlingen via digitale verktøy. Behandlingen er i snitt like effektiv for symptomer som tradisjonell behandling. Pasientene er fornøyde med behandlingsformen, og flere studier rapporterer om reduksjon i tid brukt av behandler i hvert forløp. Derfor er det potensiale for at flere kan få hjelp.

Lenke til Doffin: Anskaffelsesforskriften

Se kravspesifikasjon for anskaffelse av mestringsverktøy i dokumentet under. 

Arkiv