"Et av hovedmålene til WRK Bemanning er å få folk ut i fast jobb. Selskapet ønsker å være en god og seriøs aktør innen helsebemanning, og etablere seg i offentlig- og kommunal sektor."
- Jon Erling, i WRK Bemanning
Vis fakta

Selskap: WRK Bemanning AS

Etablert: 2017

Gründer: André Ekdahl og Jon Erling Skarsholt

Produkt: Bemanning og rekruttering til helse- og sosial sektoren

Web: www.wrkbemanning.no


Spesialister i bemanning av helsearbeidere

Dette er en solskinnshistorie, men ikke uten utfordringer. WRK Bemanning byr på målretta bemanning for helsebedrifter, kommuner og offentlige instanser og legger stor vekt på inkludert opplæring i tjenesten.

De starta fra null og skøyt fart inn i markedet for egen maskin. Jon Erling Skarsholt og André Ekdahl hadde begge lederjobber da de bestemte seg for å satse som gründere.

– Vi har begge lang erfaring innen helsesektoren, sier Jon Erling Skarsholt.

Han starta selskapet WRK Bemanning sammen med André Ekdahl i 2017. Duoen kan vise til en omsetning på 12 millioner kroner i 2019, men kategoriserer fortsatt egen virksomhet i gründerfasen.

Hva er målretta bemanning?

– Mange av de store bemanningsselskapene leverer et bredt tilbud innen bemanning. Vi så et behov i markedet for spesialisert kunnskap innen bemanninga til helsesektoren, forteller Jon Erling.

Som observert, så gjort. Da de hadde lekt med tanken i ett års tid bretta de to gründerne opp ermene, og sparka i gang WRK Bemanning.

– Vi tenkte at bemanning innen helse kunne gjøres bedre. Kunnskap om krav innen bransjen er avgjørende, og vi legger stor vekt på intern opplæring, forteller Jon Erling.

Han har selv erfaring fra bemanning innen helsesektoren. Der en ansettelse skal gjøres mellom alle andre arbeidsoppgaver.

– Det kan være utfordrende å rekruttere riktig personell. Mange ledere og mellomledere har behov for å jobbe med faget sitt, men ender opp med å bruke mye av tiden sin på bemanning av riktig personell.

Jon Erling beskriver hvordan hans bedrift kan bidra til at bemanningen går smidigere, slik at ansettelser ikke går på bekostning av bedriftens eller lederens primæroppgaver. Ettersom WRK Bemanning har spesialisert seg på bemanning har bedriften muskler som enkelt kan lette prosessen for helseforetakene.

– 70 prosent av tiden for en leder med personalansvar kan fort gå med til å få inn vikarer, og ta vare på dem, erfarer Jon Erling.

SERIØS BEMANNING: Jon Erling Skarsholt(t.h.) og André Ekdahl hadde begge lederjobber da de bestemte seg for å satse som gründere, og starta WRK Bemanning i 2017. (Alle foto: WRK Bemanning)


Utfordringer som startup

– Hvordan har det gått?

– Vi har hatt en positiv utvikling, og fått fotfeste i flere og flere selskaper. Vi har også hatt noen kommunale og statlige oppdrag.

Slik summerer gründeren de to siste årene, og viser til gode omsetningstall.

– Vi har vunnet et anbud for 2020, som forhåpentligvis gir oss en videre positiv utvikling, forteller han.

Men det finnes alltid et men når et nytt firma ser dagens lys.

– Det som kan være utfordrende er anbudsrunder hos kommunene, som stiller høye krav til alt i fra likviditet til erfaringen i selskapet. Noe som kan være vanskelig å vise til i de første årene i ny oppstartede selskaper, sier Jon Erling.

Vil få alle ut i arbeid

Han ser også at unge som blir utdanna innen barnevern, helse og omsorg sliter med å komme seg ut i jobb. De er gjerne ferdig utdanna som 22-åringer, og mangler erfaringen oppdragsgiver krever.

– Dette er et hjertesukk. Vi opplever at mange bedrifter ikke kan ansette arbeidere under 25 år, blant annet på grunn av krav til erfaring. Når de unge stadig havner nederst i bunken er det stor fare for å miste dem til andre bransjer. Dette temaet har vi hatt en dialog med NAV på, i forhold til hvordan vi tenker rundt den gruppen. For eksempel kunne en type tilskudd, eller en form for lønna arbeidstrening vært et tiltak, sier gründeren.

Han viser til at andre bransjer i større grad bruker lærlinger, og minsker problemet på den måten.

– Mange av jobbene innen helsebransjen er utfordrerne psykisk og fysisk, men mange håndterer det helt fint selv om de er unge, erfarer Jon Erling.

Stødig fotfeste

– Et av hovedmålene til WRK Bemanning er å få folk ut i fast jobb. Selskapet ønsker å være en god og seriøs aktør innen helsebemanning, og etablere seg i offentlig- og kommunal sektor.

Jon Erling og de andre ansatte vil bygge et solid selskap med stødigere fotfeste. Så langt er de tre fast ansatte fordelt på 2,5 stillinger. Videre har de mellom 40 og 60 ansatte i bemanning i større eller mindre stillinger. Grunnene til at arbeidssøkende trekker mot et bemanningsbyrå kan være mange:

– Noen kommer til oss fordi de ikke har et nettverk der de bor, mens noen har lyst å prøve noe nytt. Vi har veldig mange gode søkere, og det er bra, slår Jon Erling fast.

Han ser tilbake på en krevende etableringsfase, som enda ikke er over.

– Vi har gått den harde veien og etablert oss fra null uten hjelp fra noen. Det var utfordrende, og det er ikke for alle å gjøre det. Vi var ganske trygge på nettverket vårt, og at vi hadde kompetansen som skulle til. Men selv om man har et nettverk er det ikke dermed sagt at de vil bruke deg som partner. Vi må vise hva vi kan for å få fotfeste, sier Jon Erling.

På tross av utfordringer er han glad for måten firmaet har etablert seg på i dag. Det ingen dans på roser, og de må fortsatt jobbe hardt for å være stabile. Uten hjelp fra inkubatorordninger har bedriften som ligger lokalisert i Bærum utenfor Oslo reist seg på egne bein.

– Bransjen er intensiv i forhold til personellbruk. Stillingene krever mye, fysisk og psykisk, og ikke minst av relasjonskompetansen. Det er stadig større krav fra stat og kommune. Kvaliteten skal være veldig høy. Det krever mye av oss også, å følge med på hva som er utviklingen og behovene. Helse er en komplisert bransje å drive bemanning i. Det krever høyt kunnskapsnivå. Ting skal være i orden.

Slik skildrer Jon Erling egen bransje.

Trekker mot NSCC for nettverk

WRK Bemanning er nokså ferske som medlemmer hos Norwegian Smart Care Cluster. De fikk kjennskap til klyngen gjennom et en annen medlemsbedrift.

– Vi ønsker å skape oss et større nettverk, og er interessert i området Rogaland. Det er en interessant region. Vi ser at det er flere av medlemsbedriftene i NSCC vi ønsker å komme i kontakt med, sier Jon Erling.

Arkiv