"Gjennom denne ordningen kan små distriktskommuner gå sammen for å utvikle og kjøpe innovative løsninger."
- Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

75 millioner kroner til innovasjonspartnerskap

Innovasjon Norge søker kommuner og etater som vil utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens utfordringer gjennom offentlig-private innovasjonspartnerskap. Det er en modell for tett dialog og samarbeid om innovasjon med næringslivet.

Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som ikke finnes på markedet, og å ta dem i bruk. Det skriver Innovasjon Norge på sin nettside.

Alle offentlige finansierte virksomheter som forvalter offentlige oppgaver, og som omfattes av anskaffelsesregelverket, som kommuner og etater kan søke. Bedrifter og privatpersoner kan ikke søke om midler fra denne potten. Frist for skisseinnlevering er 16. april 2020 (kl. 17.00).


Vil øke produktivitet og verdiskapning

Ved å danne innovasjonspartnerskap øker det offentlige sin kapasitet, bidrar til innovasjon og utløser vekst i nye næringer. Det vil være et kraftig verktøy for å øke produktivitet og verdiskaping i både offentlig og privat sektor.

- Offentlig sektor i bygd og by trenger å tenke nytt for å løse fremtidens utfordringer innen områder som helse, klima, miljø og mobilitet. Gjennom denne ordningen kan små distriktskommuner gå sammen for å utvikle og kjøpe innovative løsninger. Slik kan innovasjonen også komme flere til gode, sier Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.


Innovasjon Norge er på jakt etter:

 • Prosjekt som løser en samfunnsutfordring:
  • Prosjektet vil løse en betydelig utfordring som berører flere interessenter. Behovet må ha gevinstpotensial, både i form av nytte for bruker, ansatt o.l. og gi resultater i form av økonomisk gevinst for den offentlige virksomhet.
  • Utfordringen må kunne løses i samarbeid med bedrifter og det eksisterer i dag ingen løsninger på markedet som kan dekke behovet. Utfordringene kan for eksempel tenkes å løses med digitale teknologier i kombinasjon med tjenesteinnovasjon og nye arbeidsprosesser i offentlig tjenesteytelse.
  • Alle temaer knyttet til offentlige behov og utfordringer er aktuelle. Noen eksempler kan være klima og miljø, mobilitet, smartere forvaltning og helse/velferd.
 • Prosjekt med gjennomføringsevne:
  • Prosjektet er forankret i toppledelsen hos de offentlige virksomhetene og er en del av en langsiktig strategi med tydelige ambisjoner om en investering/anskaffelse av en ny løsning.
 • Prosjekt med verdiskapingspotensial for næringslivet:
  • Det er et vesentlig marked både nasjonalt og internasjonalt for gode løsninger. Utfordringen man skisserer må kunne løses i samarbeid med næringslivet.
 • Prosjekt som innebærer samarbeid:
  • Prosjekter hvor flere offentlige virksomheter samarbeider om å løse felles utfordringer er særlig aktuelle, det samme gjelder samarbeidende offentlige virksomheter på tvers av sektorer og siloer.

LES MER: 75 millioner til banebrytende innovasjon (Innovasjon Norge)

LES MER: Offentlig-privat samarbeid - utlysning 2020 (Innovasjon Norge)


ILLUSTRASJONSFOTO: Bilde er tatt av kiquebg fra Pixabay.

Arkiv