Informasjon fra Forskingsrådet om midler til innovative anskaffelser i 2020

08. jan. 2020

Informasjon fra Forskingsrådet om midler til innovative anskaffelser i 2020

Trenger du midler til ditt innovative prosjekt? Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut til sammen inntil 105 millioner kroner i 2020. Bli med på informasjonsmøte hos Forskningsrådet eller via strøm 15. januar.

Med mål om å styre bruken av innovative anskaffelser utlyser Forskningsrådet og Innovasjon Norge til sammen inntil 105 millioner kroner til hver sin variant av innovative anskaffelser.

Forskingsrådet inviterer til et felles informasjonsmøte med påfølgende prosjektverksted. Deltakerne vil få informasjon om utlysningen, og hva slags hjelp de kan få for å gjennomføre prosjektet.

Informasjonsmøtet blir strømmet.

Meld deg på her.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo