Informasjon fra Forskingsrådet om midler til innovative anskaffelser i 2020

08. jan. 2020

Informasjon fra Forskingsrådet om midler til innovative anskaffelser i 2020

Trenger du midler til ditt innovative prosjekt? Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut til sammen inntil 105 millioner kroner i 2020. Bli med på informasjonsmøte hos Forskningsrådet eller via strøm 15. januar.

Med mål om å styre bruken av innovative anskaffelser utlyser Forskningsrådet og Innovasjon Norge til sammen inntil 105 millioner kroner til hver sin variant av innovative anskaffelser.

Forskingsrådet inviterer til et felles informasjonsmøte med påfølgende prosjektverksted. Deltakerne vil få informasjon om utlysningen, og hva slags hjelp de kan få for å gjennomføre prosjektet.

Informasjonsmøtet blir strømmet.

Meld deg på her.

Arkiv