Kristensen i podcast om teknologi i hjemmene

Kristensen i podcast om teknologi i hjemmene

Hvordan kan teknologi understøtte tjenester som gir et trygt og godt liv hjemme for pleietrengende, så disse kan bo hjemme lengre? Det er spørsmålet Silvija Seres stiller Arild Kristensen i podcasten Lørn Tech.

I en halvtimes intervju om velferdsteknologi, om trygghet i hjemmene og en eldreomsorg i omstilling, forteller Arild Kristensen, daglig leder i NSCC, om helseklyngens arbeid om å bygge opp en bransje og en helseindustri.

— Vi bygger norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse og omsorgstjenester. Dette gir «impact» , forteller han i episoden.

Hvem klyngen er og hvilke utfordringer klyngen ser og jobber med, er også tema, samt private helsetjenester versus de offentlige tjenestene. AI er på full fart inn i livene våre, og bruken viser seg kanskje tydeligst i trygghetsbransjen. De nasjonale og internasjonale utfordringene vi har ved at flere blir eldre, og lever lenger med sykdommer, og behovet for å effektivisere behandling er også en del av samtalen med Kristensen som har fulgt denne bransjen i mange år.

Hør podcasten her

Arkiv