"Vår visjon er at vi skal gjøre verden til et bedre sted for de som trenger omsorg og de som utfører omsorg - ved hjelp av teknologi."
- Vegard Urnes, daglig leder i SensCom AS
Vis fakta

FAKTA

Selskap: SensCom AS
Etablert: 20.02.2018
Grunder: Vidar Rinde Halvorsen
Produkt: Diaper Sens

Web: www.senscom.no

Varsler behov for bleieskift med tilsynsteknologi

SensCom AS vil revolusjonere rutinene for bleieskift med produktet Diaper Sense. Gjennom deres teknologi kan en app på telefonen varsle om når det er tid for å bytte bleie.

– Vi fester en sensor på utsiden av bleien, som kommuniserer via blåtann om fuktighetsnivået inni bleien, forteller Vegard Urnes, daglig leder i SensCom.

Gründeren bak produktet er Vidar Rinde Halvorsen. Ideen til bleiesensoren fikk han etter å ha små barn i barnehage, og en eldre mor på sykehjem. Målet var å bedre livskvaliteten til brukeren av bleieprodukter, og lette arbeidsdagen til ansatte som jobber med personer med inkontinens.

Rinde Halvorsen kom fram til at en sensor som varslet om når inkontinensproduktet(bleien) skal skiftes var løsningen. Han har arbeidet med utviklingen av Diaper Sence de siste fem årene, mens Urnes kom med på laget for 1,5 år siden.

Tilsynsteknologien Diaper Sens kombinerer sensorikk og data for å varsle om når en pasient/beboer trenger tilsyn. Sensoren festes på utsiden av en hvilken som helst bleie og er gjenbrukbar i 12 måneder. Teknologien varsler når pasienten trenger stell og skift, i tillegg varsler den om fravær av mikrobevegelse som kan benyttes til blant annet analyse av søvnmønster og -rytme.

GJENBRUK: Diaper Sens Sensoren festes på utsiden av en hvilken som helst bleie og er gjenbrukbar i 12 måneder.(Foto: SencCom)– Gir økt livskvalitet for pasientene
Gjennom samarbeid med Oslo og Tønsberg kommune har teknologien blitt testa ut på ulike sykehjem de siste to årene.

Her er tilbakemeldingene selskapet har fått fra omsorgssektoren:

  • Diaper Sense gir økt livskvalitet for beboere. Grunnen er at de får sove bedre på natta, når de ansatte ikke trenger å vekke dem uten grunn, i tillegg til at teknologien eliminerer sårutvikling. Færre situasjoner med for eksempel sengevæting gir også en bedre hverdag for pasienten.
  • Teknologien gir en bedre arbeidshverdag for de ansatte fordi den reduserer antallet av følelsesmessige utfordrende situasjoner og tunge løft. Dette frigjør tid til å jobbe med det som faktisk betyr noe, omsorg for beboerne på sykehjemmet.
  • Reduserte kostnader til sengeskift og rengjøring som også frigjør tid omsorg for beboere.

– Tilbakemeldinger fra omsorgssektoren, beboere, ansatte og pårørende er motiverende for oss. Vi mener Diaper Sens har evnen til å utvikle omsorgssektoren mot et individuelt tilsyn på en enkel måte, og at denne teknologien har stort potensiale for økt bruk og utbredelse, sier Urnes.

TOLMODIG GRÜNDER: Vidar Rinde Halvorsen er gründeren bak Diaper Sens. Ideen til bleiesensoren fikk han etter å ha små barn i barnehage, og en eldre mor på sykehjem. Han har jobbet med prosjektet de siste fem årene. (Foto: SensCom)

Kommersiell avtale i boks
Selskapet har sin første kommersielle avtale i boks. I likhet med andre nyetablerte bedrifter har SensCom fått erfare at kommunenes anbudsprosesser kan være dryge og krevende.

– Under vår markedsundersøkelse svarte kun en av 40 kommuner at de har gode nok rutiner for å skifte inkontinensprodukter til rett tid. Det vil si at vi har et kjempemarked når vi kan tilby en løsning på det problemet, sier Urnes.

Han opplever det som utrolig gøy og motiverende å jobbe i et selskap, som vil skape en bedre hverdag for pasienter og ansatte.

– Vi arbeider metodisk for å kunne dokumentere gevinstene av produktet. Metodikken innebærer at alle pasienter som vurderes for bruk av Diaper Sens får en grundig gjennomgang av deres situasjon, noe som igjen fører til økt bevisstgjøring hos omsorgspersonellet om hvordan den enkelte pasient har det og dens behov. Etter implementeringen av Diaper Sens rapporterer omsorgspersonellet resultatene for å kunne dokumentere utviklingen og gevinstene, forklarer Urnes.

SensCom høstet virkelig gevinst for sitt arbeid under gründeruka i Vestfold og Telemark i november 2019, der de fikk med seg både gründerprisen og publikumsprisen.

ENGASJERT: Det er ikke vanskelig å oppfatte at Vegard Urnes, daglig leder i SensCom, brenner for jobben sin. Han opplever det som utrolig gøy og motiverende å jobbe i et selskap, som vil skape en bedre hverdag for pasienter og ansatte. (Foto: SensCom)


Diaper Sens i hverdagen
Målet til SensCom er å gi økt livskvalitet og verdighet for alle pasienter som har bruk for inkontinensprodukter.

Etter å arbeide med produktet har de ansatte i SensCom laget en liste over hvordan produktet påvirker hverdagen til brukerne:

  • Uavbrutt søvn, spesielt nattesøvn Pasienten slipper at omsorgspersonell sjekker bleiene fysisk. Om natten inspiseres bleiene en til to ganger, noe som kan gi pasienten dårlig søvnkvalitet og oppleves som krenkende.
  • Fravær av situasjoner som kan oppleves som vanskelige Pasienter vil kunne føle ulike situasjoner knyttet til inkontinens som fysisk og psykisk anstrengende. Det kan være alt fra sengevæting, usikkerhet i sosiale situasjoner, kontroll av inkontinentprodukter og så videre.
  • Redusert forekomst av urinveisinfeksjoner, sårutvikling og sår hud Diaper Sens teknologien kan enkelt tilpasses den enkelte pasienten ved at varslingsnivåene på sensorene settes i henhold til stell - og tilsynsbehov. Alarmnivået hos pasienter med urinveisinfeksjoner og/eller sår hud vil varsle omsorgspersonellet på lave fuktighetsnivåer. For pasienter med plagsomme sår i underlivet, kan intervallet på bleieinspeksjonen være så hyppig som hvert kvarter for å redusere smerte og utvikling av plagene. I et prosjekt med fire beboere som hadde sårutvikling, ble de fire «erklært friskmeldt» etter i underkant av to måneder ved bruk av Diaper Sens.
  • Redusere / optimalisere bleieskift for å skåne pasientene Stell og bleieskift kan være utmattende for pasientene. Diaper Sens sørger for at bleiene blir skiftet etter behovet til den enkelte pasient.
  • Reduksjon av utagerende atferd ved med inspeksjon og stell Enkelte pasienter blir aggressive ved inspeksjon og skift. Erfaringen er at ved bruk av Diaper Sens reduseres utagerende atferd. Pasientene aksepterer at skiftet må gjennomføres fordi det har gått en alarm.
  • Kartlegging av søvnmønster og fravær av bevegelse Mikrobevelgenssensoren i produktet kartlegger søvnmønsteret til hver enkelt pasient/beboer slik at det kan tilrettelegges for rutiner og eventuell korrekt medisinering. Ved bruk av sensorteknologien kan omsorgspersonell enkelt endre innarbeidede rutiner for leggetid og morgenstell. Da får de innsikt og forståelse for pasientens søvnbehov og kan tilrettelegge søvnrutiner som øker søvnkvaliteten for pasienten. Ved fravær av bevegelse over lengre tid, varsles omsorgspersonell slik at pasienten kan få tilsyn.

– Vi ser at alle disse punktene også påvirker de ansatte, og gjør deres arbeidshverdag lettere, forteller Urnes.

Framtidsplaner og videreutvikling
SensCom undersøker flere store prosjekter i Norge, Sverige og England, og planen er etter hvert å etablere seg på det internasjonale markedet.

– I dag leverer vi produkter som går på bleieskift og mikrobevegelse. Målet er at vi hele tiden utvikler oss, og kanskje om fem år har vi en løsning som kan kontrollere om pasienten får rett medisinering, sier Urnes.

SensCom jobber hele tiden med å opparbeide seg statistikk som viser hvordan produktene påvirker hverdagen til pasientene, og ikke minst hvordan dette påvirker økonomien.

– Vår visjon er at vi skal gjøre verden til et bedre sted for de som trenger omsorg og de som utfører omsorg - ved hjelp av teknologi, seir Urnes.

For å være oppdatert og klar for framtida er medlemskap i Norwegian Smart Care Cluster et naturlig valg for selskapet.

– Jeg har fått et veldig godt inntrykk av de ansatte i Helseklyngen. Vi ønsker å være en del av et spennende miljø, og samtidig gi noe tilbake, sier Urnes.

Han tror det er avgjørende at selskaper som står i startgropa heier hverandre fram, og hjelper hverandre med å ta riktige valg.

Arkiv