Vår mann i Agder

03. sep. 2019

Vår mann i Agder

Tor Åge Fjukstad (66) heter klyngens avdelingsleder i Agder. 30. august åpnet helselaben i4Helse i Grimstad, og der vil klyngens agderkontor ha sin base.

Tor Åge Fjukstad har nettverk og erfaring fra flere sider av helsesektoren. Han er utdannet sykepleier, og har økonomiutdannelse fra UiA. Han har hatt lederstillinger innen sykehusdrift og offentlig omsorg. Han har jobbet i større databedrift, men også startet og ledet flere selskaper innen IKT og  sensorteknologi. Han har vært politiker og hans siste engasjement har vært å realisere helselaben i4Helse. Det er et samarbeidsprosjekt mellom forskning, offentlig og privat helsesektor samt IKT-klyngen Digin og NSCC. 

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo