"Vi har spennende, nye fond med som partnere, og de ivrer etter å møte selskap med potensial"
- Gry Isabel Sannes, ITSA Growth
Vis fakta

FAKTA

Nytt vekstprogram: ITSA Growth

Når: 30. til 31. oktober 2019. Seks leksjoner. Avsluttes med DemoDay 25. februar 2020. I Innovasjonspark Stavanger

For hvem: • Start-up selskaper • Selskap registrert i Norge • Planlegger kapitalinnhenting de neste 6-12 mnd • Team på 3+ • Testet prototype eller produkt i salg • Team med ambisjoner om å vokse

Pris: 28.000 NOK pr selskap

Søknadsfrist: 20. september.

Påmelding: Les mer og søk her

Kontakt: Gry Isabel Sannes, gryisabel@valide.no TLF: (+47) 408 72 075

Ut av startgropa med ITSA Growth

ITSA Growth er et vekstprogram for selskap som har produkt og salg, og som nå kjenner seg klar for vekst både av team, kapital og marked.


Det er 120 store og små selskap som er medlem i helseklyngen. I en ung bransje er det naturlig at mange selskap nylig har tatt steget ut av oppstartsfasen og står nå, noe vaklende, på egne bein. Nå tilbyr Validé, i samarbeid med NSCC, et nytt vekstprogram for at ditt selskap skal nå nye markedet og nye investorer.

   

Gavepakke til unge selskap
-Da helseklyngen startet for fem år siden, fantes det knapt et marked for velferdsteknologi og digitale helseløsninger. Nå gror det godt, og det selges godt, men mange selskap er fortsatt umodne, sier Arild Kristensen, daglig leder i NSCC.  

Derfor har Norwegian Smart Care Cluster omfavnet vekstprogrammet, og håper ITSA Growth kan gi medlemsbedrifter både ny næring, nytt mot, nye verktøy og ny innsikt – samt nye sjanser på investormarkedet.     

-Vi både ser og hører om behovet for kompetanse og nettverk som tar selskap ut av startgropa og nærmere investeringer som kan gi dem vekst. Derfor tilbyr nå Validé programmet ITSA Growth, sier Gry Isabel Sannes, inkubatorleder i Validé og gründeren og lederen av ITSA accelerator-programmet.  

 

Store forventninger fra investorkorpset
I sine forberedelse har hun opplevd en gledelig positivitet, interesse og entusiasme fra partnere og investorer som vil bidra. Det velutviklede næringsgenet i regionen har blomstret i møte med potensielle partnere.  

-Alle svarer ja, med en gang. Vi har spennende, nye fond i regionen, og de ivrer etter å møte selskap med potensial, sier Sannes.  

Store innovasjonsaktører som UiS, Lyse og DnB er alle partnere i programmet, og fire næringsklynger er entusiastiske partnere med sine store nettverk. De tilbyr også vekstprogrammet til sine medlemmer. Klyngene som er med er Norwegian Smart Care Cluster, tunnelklyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster, energiklyngen Norwegian Energy Solution er partnere og SmartCity-klyngen.  

I tillegg er flere fond som TDV, 4D Venture, Nysnø, ProVenture og Styrbjørn partnere som byr på verdifull investorinnsikt.  

-Et av poengene med programmet er at selskap klargjøres for å ta imot kapital.  Etter fire måneder avsluttes programmet med Finale pitch for investorer, og vinneren får investering fra Validé på opptil 500.000 kr. 

   

Glem flaksen, dette er hardt arbeid
-Programmet er for dem som innser at de trenger mer eller ny kompetanse, større nettverk og som trenger kapital innen de neste 6-12 månedene for å komme videre, sier Gry Isabel Sannes.  

ITSA-programmet har siden 2016 satt fart på 50 selskap. De fleste av dem lever og leverer den dag i dag. Validé har selv investert i 12 år av disse. ITSA Growth bygger videre på kompetansen, nettverket og erfaringene Sannes og Validé har gjort seg fra tidlig-fase-programmet.  

-Hva er felles for de nesten-modne selskap? Mangler de ikke bare litt flaks?  

-Felles utfordringer er markedstilgang, kjennskap til eget marked, hvordan få produktet fortere ut, kunnskap og forståelse om kapitalinnhenting og hvordan nettverk av kunder og «gode hjelpere» fungerer. Spør du selskap som har gjort reisen og lykkes, utgjør flaks under 10 prosent. Resten er beinhardt, strategisk arbeid, «timing» samt varig fokus på team, kompetanse og nettverk. Så vi kan legge bort fokus på flaksen, sier Sannes. 

   

En halv mill i potten
-Hva ser du etter når du nå skal velge de aller første deltakerne til ITSA Growth?  

-Team og potensial. Det er grunnleggende for all gründeretablering. Produkt og salg, samt behov for kapital er viktige kriterier for dette vekstprogrammet, sier hun.  

Validé og ITSA sitt samfunnsoppdrag er å jobbe med ideer og selskap som har innovasjonshøyde.  

-Vi vurderer også om vi kan gi nytt liv til selskap som har havnet i skuffen av ulike grunner. Men teamet må være klare til å ta spranget, sier Sannes.

   

Hvilket problem løser du?
Validé er et innovasjonsselskap som vil bidra til at verden når FN sine bærekraftmål.  

-Selskaper som søker seg inn i ITSA Growth må kunne vise at deres løsninger eller produkt svarer på minst to av bærekraftmålene. Validé har særlig erfaring og kompetanse i å utvikle selskap innen energi, helse og smart tech. Det er alle bransjer hvor spørsmålet om grunnverdier og bærekraft er essensielt, sier Sannes.  

Ut av frustrasjonen? Søk her før 20. september    

Bildetekst:

NY NÆRINGSVEKST: Fondsutvikler Eirik Sønneland i Validé, Arild Kristensen, daglig leder i helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og Gry Isabel Sannes, forretningsutvikler i Validé og ITSA-gründer tilbyr nå vekstprogrammet ITSA Growth for startups som vil ut av startgropa. (Foto: Hilde Garlid, Validé)

Arkiv