"En lege vil ikke vente til du er smellfeit med å anbefale trening. Slik er det med psykiske plager også."
- Gudmundur Ebenezer, gründer og daglig leder i Lifekeys
Vis fakta

FAKTA

Selskap: Lifekeys AS

Etablert: 2016

Gründer: Psykolog Ebenezer Gudmundur

Produkt: Online psykologtjeneste, samtaler og kurs

Støttet av: Innovasjon Norge og vant Startup Extreme 2017.

Utmerkelser: Ikke ennå.

Medieomtale:

Bergens Tidende 3. januar 2019: Her får en ung student behandling for angst

Bergens Tidende, 15.mai 2018: Et år etter at Gudmundur satset som Skype-psykolog kan han landet storkontrakt

Shifter.no 16.juni 2017: Psykologgründer vant en million: utvikler tjeenste for mental førstehjelp på nett

NRK Hordaland 16. mai 2016: Vil gjøre psykologer mer tilgjengelige

web: Lifekeys.no

Ring en psykolog lenge før det går galt

Lifekeys tilbyr noe så sjeldent som psykologhjelp digitalt. - Terskelen for å få time hos offentlig psykolog er høy. Vi senker den, betraktelig. Samtidig senker vi terkselen for å søke hjelp når livet gir oss lettere psykiske plager.

-I løpet av livet vil halvparten av oss slite med en eller annen psykisk plage. Ingen annen sykdomskategori er så kostbart for samfunnet i form av tapt arbeidstid og behandling. Samtidig er terskelen for å få time hos offentlig psykolog høy. Vi senker den terskelen, betraktelig, sier Gudmundur Ebernezer, gründer og daglig leder i selskapet Lifekeys.

Hjelpen må komme tidlig
Med tårnutsikt over Bergen by har online-psykologselskapet Lifekeys funnet plass i Media City Bergen; midt iblant de mest vellykkede av de vellykkede; de som er på tv – eller har en kul jobb i mediebransjen. Vi omgir oss med et prestasjonsjag etter å ta seg bra ut både profesjonelt og privat, lykkes på livet mange arena og samtidig være lykkelig. Bare forventningene til det vellykkede livet er nok til å gi mange høy puls og nederlagsfølelse. Veien derifra til å føle seg mislykket, kjenne på tap, redsel og at en underpresterer på livsarenaene, er kortere enn hva mange tror. Og mellom den lammende følelsen og den hjelpen som finnes, finnes også et stort hav av tabuer. Den hverdagslige holdningen er at psykiske plager er syt ikke sykdom, og botemiddelet er å «ta seg sammen».

-Så hvordan kan 50 prosent av oss unngå å utvikle psykisk sykdom når livet treffer oss hardt?

- I dag løses dette i en kombinasjon av den kommunale helsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og private psykologer, og det er alvorlighetsgraden som avgjør om du får behandling eller ikke. Det offentlige tvinges til å prioritere stramt blant de syke, og har derfor mindre fokus på forebygging. For å få time hos en offentlig psykolog i dag, må man ha en diagnose. Da er man allerede langt nede i sykdomsveien, sier Ebenezer, som har erfaring fra både den offentlige psykologtjenesten og den private. Han flyttet til og fra Island til Norge i perioden 2005 til 2009, og har jobbet som psykolog siden det.

-Vi vil normalisere det å slite med lettere psykiske utfordringer. Vi er i dag et team av 20 kvalifiserte psykologer som er opptatt av å hjelpe; ikke sette diagnoser eller skrive ut sykemeldinger. I de mest alvorlige tilfellene er hjelpen vi gir å lose folk videre til det offentlige, sier Ebenezer.

DIGITALT MILJØ: Lifekeys sin administrasjon har plass blant mediefolkene i Media City Bergen, mens psykologene tilknyttet online-tjenestene er både i Norge og Danmark. (Foto: Hilde Garlid)


Nøklene til livet
Lifekeys driver altså psykologtjeneste på nett. Der du er, og når du vil, får du snakke med en psykolog enten via video eller på telefon. De har utviklet online-kurs som gir kunnskap, oppgaver og veiledning for lettere psykiske plager som mange kjenner på. Du trenger ingen diagnose, ingen sykdomshistorie, ingen henvisning for å klikke deg nærmere noen som kan hjelpe deg i den livssituasjonen du står i, akkurat nå.

Selskapet startet opp i 2016, i Bergen av gründer og daglig leder Gudmundur Ebenezer. Som psykolog i det offentlige og den private helsetjenesten observerte han hva som kunne vært unngått av personlige lidelser og gigantiske samfunnskostnader om hjelpen hadde vært tilgjengelig tidligere. Det fikk ham til å starte Lifekeys.

-En lege vil ikke vente til du er smellfeit med å anbefale trening. Slik er det med psykiske plager også. Mye kan avverges ved å gi profesjonell og kvalifisert hjelp tidlig, sier Ebenezer.

-Syk eller frisk? Det er en stor sone mellom der som rett og slett bare handler om livet. Livet er ikke enten helt fantastisk eller helt miserabelt. Vi tilbyr samtaler og nøkler til å mestre. Vi ønsker mindre sykeliggjøring av psykiske plager og mer fokus på å hjelpe, sier Ebenezer.

EN FØLELSE: Sånn kan livet treffe oss noen ganger, og da kan det være lurt å søke rask hjelp til å komme over den psykiske smellen. Det er blant dem med lettere psykiske plager at Lifekeys finner sine klienter. (Foto: Hilde Garlid, kunst i kantine MCB)


Bedriftsmarkedet
Å drive online psykologtjeneste er ikke unikt, men i Norge og Norden er dette i startgropen. I Norge går derfor ikke Lifekeys sine tjenester inn i et etablert privatmarked, de må brøyte veien selv, men det er flere og flere får øynene opp for hva deres form for helsetjeneste kan tilby og hva den gjør for folk i hverdagen deres.

-Vi har en generell tro på at forebygging av psykiske plager vil komme til å foregå digitalt i framtiden; både fra det private og i det offentlige, sier Ebenezer, som har både nasjonale og internasjonale ambisjoner med selskapet.

-At denne type tjenester blir tilbudt privat, handler mest om at den offentlige helsetjenesten ikke tilbyr noe tilsvarende. Folks behov for profesjonell hjelp i en tidlig fase av en livskrise, lettere angst av ulikt slag, søvnproblemer eller hva det nå er – er kjempestort, og mange er helt komfortabel med å oppsøke hjelp digitalt, sier han.

Likevel, da han startet i mai 2016, ble han ikke akkurat møtt med åpne armer fra den overarbeidede, offentlige helsetjenesten. Lifekeys er 100 prosent kommersielt, og de har ikke det offentlige som partner. Men bedriftsmarkedet har fått øynene opp for Lifekeys tjenester.

-Konflikter på jobb, stressmestring, prestasjonsangst osv, osv – det er mange forhold på jobb hvor forebygging er nyttig. Det er også arbeidslivet som tar en stor del av regningen for folks lettere psykiske plager, sier psykologen, og planter et forebyggende folkehelsetiltak:

-Norge kunne blitt det første land i verden som tilbyr fire gratis psykologsamtaler i året. Jeg er overbevist om at det alene ville spart samfunnet for store utgifter, sier han.

Vant Angel Challenge 2017
Gudmundur Ebenezer startet i mai 2016, og i løpet av 2017 bygget han opp et team av 20

psykologer i Norge og i Danmark. I administrasjonsteamet er de fem ansatte, og startupen har fått oppmerksomhet. I juni 2017 vant de Angel Challenge premien på 1 million kroner fra Startup Extreme.

-Hvor mange bruker tjenesten deres? Og hvem er de?

-I snitt ca 100 klienter i måneden tar kontakt og ønsker samtaler. Det er flere godt voksne enn du kanskje skulle tro, og flere kvinner enn menn. Vi har en vei å gå når det gjelder menns tabu rundt psykisk helse, for menn får like ofte psykiske plager som kvinner, sier Ebenezer.

ADM.MIN: Gudmundur Ebenezer, daglig leder, Kristin Skogstad, marked, Christine Demmo, sjefspsykolog, Amando Abreu utvikler og Erik Hellestøl, COO (Foto: Hilde Garlid)

Tekst og foto: Hilde Garlid, Validé og NSCC.

Arkiv