"-Youwell er et bedre navn. Det fokuserer mindre på sykdom og mer på mestring, bedring og positiv helse"
- Jonny Klemetsen, Sonat og Youwell
Vis fakta

FAKTA

Selskap: Youwell AS

Etablert: 2015

Gründere: Sonat, VIS og Per Kåre Otteren.

Produkt: Utvikler digital plattform for terapeuter/psykologer innen psykisk helse

Støttet av: Innovasjon Norge og industripartner til forskningsprosjektet Intromat 2016-2022 for utvikling av persontilpasset teknologibasert psykologisk behandling.

Utmerkelser: Ingen

Medieomtale: Ikke ennå.

Web: Youwell.no

Terapeutportal for behandling av psykisk helse

-I dag sender jeg den første fakturaen, med moms, ut av huset. Det er jammen en milepæl. Til nå har vi bare brukt penger, sier Jonny Klemetsen, som har utviklet plattformen Youwell sammen med et lite team.

Youwell er en digital plattform som de håper skal bli et digitalt terapitorg for psykologer, terapeuter og andre aktører som tilbyr i dag, og som i framtiden kommer til å tilby, digital behandling innen kognitiv trening og psykisk helse. Portalen retter seg mot psykologspesialister, terapeuter, veileder og sluttbrukere, og er designet for å tilby treningsprogram ved bruk av video, lyd og tekst, screeningverktøy for å måle situasjoner og se utvikling, quiz og spørsmål som verktøy i kommunikasjon og for å måle kunnskapsnivå, effektiv distribusjon og tilpasning av treningsprogram til den hjelpetrengende samt sikker kommunikasjon og datainnsamling mellom psykolog og den hjelpetrengende.

-Fra sommeren 2017 har vi jobbet på fullt med å utvikle plattformen. Det er terapeuter og psykologer som skaper innholdet. Vår oppgave er å utvikle en praktisk og nyttig plattform for denne tjenesten, sier Klemetsen.

Jonny Klemetsen og Per Kåre Otteren er IT-rådgiverne og utviklerne som tar imot besøk i sjøhuslokalene til konsulentselskapet Sonat i Sandviken i Bergen. Det er her, bokstavelig talt på gyngende grunn, at plattformen Youwell utvikles. Fra 2013 til julen 2018 het plattformen Psyktools.

-Youwell er et bedre navn. Det fokuserer mindre på sykdom og mer på mestring, bedring og positiv helse, sier Klemetsen.

UNDER SAMME PARAPLY: Slik illustrerer Youwell sin tjeneste. (Skjermdump)


Terapeutenes digitale legekontor
Youwell har, helst siden starten i 2013 som et prosjekt i Sonat regi, utviklet seg i tett samarbeid med det offentlige helse- og helseforskningsmiljøet på Vestlandet. Først som et forskningsprosjekt og en app utviklet for Helse Møre, siden med en rekke innovasjonsaktører og forskere tilknyttet Helse Bergen og forskningsprosjektet Intromat.

-Vi er IT-utviklere, rådgivere og konsulenter, men vi har i løpet av disse fem årene skaffet oss mye erfaring innen feltet mental helse og hvordan utvikle digitale tjenester for terapi og behandling av psykiske plager og adferdsutfordringer. Det hele startet med utviklingen av et screeningverktøy på oppdrag fra Helse Møre og leder for ACT teamene Jo Volle. Han er pioner innen den ambulerende psykiatriske tjenesten i sitt helsedistrikt, sier Per Kåre Otteren.

Seksjonslederen og ålesunderen Jo Volle fikk i 2017 lederprisen i pasientsikkerhet av helseminister Bent Høie (H) for sitt arbeid med hjemmetjeneste innen psykiatri. Arbeidet hans har halvert antall innleggelser i psykiatrien i hans helsedistrikt.

-Appen vi bidro til å utvikle brukes i tjenesten den dag i dag, sier Jonny Klemetsen.

Norges ledende nett-terapisted
Den neste maestroen innen psykisk e-helsetjeneste som Klemetsen og co kom i kontakt med var Tine Nordgreen. Hun er psykologspesialist og førsteamanuensis ved UiB. Hun har siden 2007 forsket på utvikling, behandlingseffekt og implementering av digitale tjenester for psykiske lidelser. I 2012 etablerte hun klinikken «eMeistring» som er Norges ledende nett-terapisted. Her tilbys det veiledet internettbehandling for depresjon, panikklidelser og sosial angst.

«eMeistring er terapeutveileda internettbehandling for panikkliding, sosial angst og depresjon. Veileda internettbehandling inneheld dei same elementa som ordinær kognitiv atferdsterapi hos behandlar i poliklinikk. Forskjellen er at behandlinga og tilbakemelding frå behandlar skjer via internett», står det å lese om prosjektet hos Helse Bergen.

Forskningsprosjektet som Youwell nå utvikler for, har fått navnet Intromat og har Tine Nordgreen som prosjektleder.

FORSKNING: Prosjektleder Tine Nordgreen i Helse Bergen og leder for Arbeidspakke Exploitation i Helse Vest IKT Yngvar Skar er samarbeidspartnerne til Youwell. (Foto: Helse Vest IKT)


Forskning som kan kommersialiseres
-Formålet er å bedre folkehelsen ved å utvikle persontilpasset teknologibasert psykologisk behandling for mennesker i og utenfor helsetjenesten. Samarbeidet skjer mellom IT-forskere, IT-industrien, helsesektoren, helseforskere og brukere, står det om prosjektet.

I 2016 fikk Intromat tildelt 48 millioner kroner av Norges forskningsråd for perioden 2016 til 2020. En rekke forskningsmiljø, industripartnere og innovasjonsmiljø bidrar i dette prosjektet.

Intromat har fem delprosjekt hvor det utvikles nett-terapitjenester for; som bipolare lidelser, trening og støttetiltak for voksne med ADHD, jobbfokusert behandling ved depresjon hos voksne, tidlig intervensjon og behandling av sosial angst og psykososial støtte for kvinner etter gynekologisk kreft.

-Det er de tre prosjektene restdepresjon, treningsprogram for voksne med ADHD og sosial angst som har kommet lengst mot realisering. Her jobber dyktige forskere og PhD-er med å utvikle treningsprogram, filmer og annet innhold, sier Per Kåre Otteren.

Jonny Klemetsen har stor tro på at dette kan vokse seg til nasjonale og internasjonale høyder.

-Når forskningsprosjektet avsluttes i 2022, og da håper vi at vi har klart å kommersialisere mange av delresultatene, sier han.

Adferdstrening i skolen
Det prosjektet som er nærmest markedsrealisering, og skal etter planen lanseres denne høsten, er et samarbeid Youwell har med Helse Fonna i Haugesund og Jed Baker med delfinansiering fra Innovasjon Norge.

-Det handler om autisme i skolen og sosial ferdighetstrening, men innen det generelle adferdstreningsfeltet ser vi nærmest uendelige muligheter for hva som kan utvikles og som vil ha god nytte av å distribueres, undervises og brukes digitalt, sier Klemetsen.

I disse dager lanseres programmet i skoler i kommunene; Suldal, Karmøy og Tysvær. Det er laget videoer, instruksjoner og veiledning for 70 ferdighetsområder som handler om sosial adferd og mulighet for å skreddersy treningsplan for unge.

-Tilbakemeldingene på testene som har vært kjørt i forkant, har vært svært positive, og det blir spennende å se dette tatt i bruk, sier Otteren.

Vi har stilt vår plattform til disposisjon for Helse Fonna og de har sammen med Jed Baker digitalisert og laget en norsk versjon av hans verdens ledende program for sosial ferdighetstrening.

Jed Baker er PhD og direktør for organisasjonen «Social Skills Training Prosject» som utvikler treningsprogram for personer med autisme og andre sosiale adferdsutfordringer.

Klemetsen ser for seg at andre terapeuter innen adferdstrening vil kunne finne Youwell-plattformen interessant. Utfordringen er å få andre IT-investorer og samarbeidspartnere.

-Det koster fort 4-5 millioner kroner å utvikle en app med sikker kommunikasjon av pasientinformasjon. Ingen terapeuter eller psykologer har råd til å gjøre dette på egen hånd. Med vår plattform, kan deres innhold gjøres tilgjengelig langt billigere for terapeuter og brukere, sier han.Arkiv