"Dette er den innsikten du trenger for å kunne gjøre en første GO- eller NO-GO-beslutning"
- Karen Lindegaard, Welfare Tech

Er Tyskland et marked for ditt produkt?

4. mars arrangeres et informasjonsmøte om det tyske helse- og velferdsteknologimarkedet som skal gjøre deg i stand til å vurdere om ditt produkt kan gjøre suksess eller ikke i Tyskland.

Vårt nordiske samarbeid, NorCare, gjør et kraftig løft for å få nordiske helse- og velferdsteknologiselskaper samlet inn på det tyske markedet.

Se tidligere omtale av prosjektet: Få innsikt i det tyske helse- og velferdsteknologimarkedet

I den forbindelse arrangeres det innsiktsmøter, med alle nordiske klyngepartnere, for at selskaper skal få innsikt i om akkurat deres produkt er det rette for det tyske markedet.

-Dette er den innsikten du trenger for å kunne gjøre en første GO- eller NO-GO-beslutning, sier Karen Lindegaard, i den danske helseklyngen WelfareTech, som er prosjektleder for det nordiske fellesframstøtet mot det tyske markedet. Prosjektet har fått navnet Digital Health & Care 4.0.

Norwegian Smart Care Cluster er en del av det nordiske nettverket NorCare, og derfor arrangeres det innsiktsmøte i Stavanger, i Innovasjonspark Stavanger, mandag 4. mars.

Programinformasjon og påmelding

Tyske eksperter deler innsikt
Den tyske helse- og omsorgssektoren er i rask endring på grunn av demografiske endringer og en rekke reformer som gjennomføres i år. I løpet av det tre timers seminaret vil tyske eksperter i helse og omsorg gi deg informasjon om:
• Hvordan er strukturen i den tyske helsevesenet?
• Hva er utfordringene i det tyske helse- og omsorgssystemet?
• Hvor åpent er det tyske omsorgsmarkedet for helseteknologi?
• Hvilke løsninger har størst potensiale?
• Hva er trender i det tyske helsemarkedet?
• Hva er refusjonsmodellene i Tyskland?
• Hva må du vurdere før du går inn i det tyske markedet?

-Seminaret er levert av de fem nordiske helse- og omsorgsteknologi-klyngene. Prosjektet Digital Health & Care 4.0. har som mål å bringe nordiske helse- og omsorgsinnovasjoner til Tyskland. Her samarbeider vi med den tyske klyngen Gesundheitswirtshaft Hannover som har medlemmer fra sykehus, sykehjem, hjemmetjenesteleverandører, helseforsikringsselskaper og AT-leverandører, sier Karen Lindegaard.

PROSJEKTLEDER: Karen Lindegaard i den danske helseklyngen Welfare Tech.

Arkiv