"Ved å samle økosystemene fra fem nordiske klynger, skaper vi i prosjektet en størrelse på selskaper og løsninger som øker muligheten for suksessfull adgang til det tyske markedet"
- Karen Lindegaard, Welfare Tech, Danmark

Få innsikt i det tyske helse- og velferdsteknologimarkedet

«Digital Health and Care 4.0» er navnet på det nordiske klynge-til-klynge-samarbeidet som gir markedsinnsikt nettverk og produktpresentasjoner inn mot det tyske markedet.

«Digital Health & Care 4.0» har som formål å hjelpe små og mellomstore bedrifter (SMB´er) i Norden med å få innsikt og å kunne promotere helse- og velferdsteknologi fra det nordiske markedet til det tyske.


Tysk helseklynge
-Via klynge-til-klynge-samarbeidet samler projektet selskaper fra alle de fem nordiske landene. Deltakerne får et strukturert program, fra innledende introduksjoner om det tyske markedet til mer dyptgående markedskjennskap og markedsintroduksjoner på en stor, tysk helseteknologimesse, sier Karen Lindegaard, i den danske helseklyngen Welfare Tech som er leder for dette internasjonale fellesprosjekt.

Det er inngått samarbeid med den tyske helseklyngen Gesundheitswirtshaft Hannover. De arbeider for å forbedre effektiviteten i den tyske helse- og omsorgssektoren gjennom digitalisering og intelligente teknologier.

-Det gir både nettverk og innsikt slik at vi kan koble nordiske løsninger med tyske behov og utfordringer. Dette styrker mulighetene for samarbeid mellom de nordiske selskapene og mellom det nordiske og de tyske selskapene, sier Lindegaard.


Et «voksende marked»
Tyskland har en av de raskest voksende befolkning i Europa, med stadig flere borgere over 65 år. Sammen med økte utgifter til helse og omsorg og en akutt mangel på helsepersonell, skrikes det etter reformer og økt effektivitet gjennom å digitalisere og implementere intelligente omsorgsteknologier.

Betalingsmodellen i det tyske helsevesenet har ikke tidligere favorisert velferdsteknologi, men nå kommer det for fullt, og markedet klassifiseres derfor som et «voksende marked».

-Det kan være gunstig timing for nordiske selskap som ønsker seg inn på et internasjonalt marked, sier Lindegaard.

PROSJEKTLEDER: Karen Lindegaard fra Welfare Tech, Danmark.


Sammen blir vi større og viktigere
De nordiske land har de senere årene investert mye i innovasjon av nye produkter og teknologibaserte omsorgsløsninger. Løsningene omfatter e-helse, omsorgsprogram, kunstig intelligens, logistikk og automatisering. Helsesektoren og velferdsmodellen i de nordiske landene har mye til felles, og teknologibasert pleie ses på som et viktig element til omsorg, velferd og livskvalitet for eldre og pleietrengende.

Med Digital Health & Care 4.0 styrkes verdikjedesamarbeidet mellom de nordiske selskapene.

-Ved å samle økosystemene fra fem nordiske klynger, skaper vi i prosjektet en størrelse på selskaper og løsninger som øker muligheten for suksessfull adgang til det tyske markedet, sier Lindegaard, og fortsetter:

- De nordiske selskapene får adgang til en strukturert dialog med tyske helse-it-systemintegratorer og nettverk i tyske sykehus, beslutningstakere og rådgivere. Deltakerne får kunnskap om utfordringene i det tyske helsevesenet, og det kan i seg selv gi bakgrunn for å skape nye produkt, service og prismodeller målrettet mot det tyske markedet, sier Lindegaard.


Prosjektaktiviteter
De nordiske selskapene blir i programmet guidet opp en sekstrinns kunnskapstrapp hvor de kan sammenligne deres egne produkter opp mot det tyske markedet:

 1. Pre-seminar (4) om det tyske markedet for helse- og omsorgsteknologi. Levert av tyske eksperter i egne respektive nordiske land. 
 2. Webinar (4) om «gjøre og ikke-gjøre» i det tyske markedet. Levert av eksperter og erfarne nordiske selskaper.  
 3. Studietur til Hannover (1) med besøk på sykehus og sykehjem, felles klynge-til-klynge workshop og matchmaking.   
 4. MAST evaluering og innsikt til å sammenligne egne produkt opp mot den tyske helsesektor med den europeiske evalueringsmetode, MAST - Model for ASsessment of Telemedicine.  
 5. Markedsvalidering med individuell markedsvalidering med tyske markedseksperter, og råd til neste steg inn mot det tyske markedet
  6. Utstilling af produkter på en nordisk fellesstand på en tysk messe.

Digital Health & Care 4.0 gir deg:

 • Indsikt i behovene i den tyske helse- og omsorgssektoren
 • Fakta om det tyske marked for helse- og velferdsteknologi 
 • Nettverk til nordiske selskap og potentielle samarbeidspartnere
 • Kunnskap til å sammenligne egne produkt med MAST-evaluering
 • Markedsvalidering med tyske eksperter
 • Utstilling på nordisk fellestand på tysk messe

Bli med på Digital Health & Care 4.0

Selskaper som er interessert i år delta eller å få vite mer om prosjektet, kan kontakte Karen Lindegaard, seniorkonsulent, Welfare Tech, T. +45 2461 1931, karli@welfaretech.dk.

Partnere i Digital Health & Care 4.0

Digital Health & Care 4.0 er støttet av Nordic Innovation og de nordiske statsministre under initiativet Nordic Solutions to Global Challenges Initiative. Projektet løper fra 28.08.2018 til 31.03.2020.

DOWNLOAD PROJEKTBLAD

Relaterte dokumenter:

Arkiv