"Vi ønsker at tidlig-fase-selskaper skal kunne finne investorer her, at investorer skal se potensiale i spennende nyvinninger og forskning."
- Arne Hansson Rannestad
Vis fakta

Nyttige lenker:

Program og påmelding

30% rabatt for NSCC-medlemmer

Kontaktinformasjon:

Arne Hansson Rannestad

General Manager

M: +47 940 10 236

E: arne@exceller.no

Hege Kristin Mellemstrand

Project Manager

M: +47 913 89 668

E: hege@stavanger-forum.no


Fra oil-science til life-science - storkonferanse i Stavanger

Den teknologiske kompetanseoverføringen fra oljebransjen til helse, settes høyt opp på agendaen når Stavanger er vertskap for den andre internasjonale Life Science konferansen «37 ºC Life Science Technology & Business Conference».

-Life Science er et tverrfaglig felt, sa en av keynote foredragsholderne fra i fjor, Ole Petter Ottersen, den gang rektor på Universitetet i Oslo, nå rektor ved Karolinska Institute i Sverige. I år tar arrangørene ham på ordet. De inviterer alle med interesse for teknologi, fra ulike bransjer, til å besøke messen.

Deltakerrabatt for medlemmer av NSCC her

Businessplattform

I juni i fjor gjestet 200 deltakere messeområde i Stavanger Forum, og utstillerne var både lokale, nasjonale og internasjonale aktører innen helse- og velferdsteknologi. 30 av dem var fra land som USA, Tyskland, Danmark, Israel, Portugal og Sverige, og programmet fikk svært gode skussmål fra gjestene. Oppsummeringen fra i fjor viser at 60 av selskapene var tech-selskap, 15 internasjonale investorer var blant deltakerne, det var 50 forhåndsavtalte møter mellom deltakerne og utbredt møteaktivitet både før, under og etter messe. Mange ønsket seg tilbake til konferansen, messen og til Stavanger, som profilerer seg med Lysefjorden og Preikestolen.

-Vi utvikler 37 ºC til en internasjonal businessplattform for alle som driver inne life science. Vi ønsker at tidlig-fase-selskaper skal kunne finne investorer her, at investorer skal se potensiale i spennende nyvinninger og forskning, at industrielle aktører skal finne partnere og at nye talenter får en arena å vise seg fram. Forskere skal vise frem prosjektene sine og myndigheter kan møte et bredt spekter fra bransjen, sier Arne Hansson Rannestad i selskapet Exceller som er én av de tre arrangørene.

Overførbar teknologi

-Ambisjonene i år er å mobilisere tech-selskaper som til nå har jobbet innen petroleumsbransjen til å vende blikket mot helse og medisin. Dette er en uttalt næringspolitisk strategi for vår region, men også nasjonalt, og vi ønsker å konkretisere. «Pumps and Pipes» er ett eksempel på at det jobbes med denne teknologioverføringen. Inspirasjonen til å etablere denne kompetanseplattformen kommer fra oljebyen Houston som på 80-tallet opplevde en krise i oljebransjen og som lykkes med å vri teknologisk kompetanse over til helse, forteller Hansson Rannestad.

I programmet har han blant annet et panel hvor det fokuseres på robotteknologi både fra operasjonsrommet på sykehuset og fra oljedrilling.

-Bransjen olje og gass har både kompetanse, ledige ingeniører, internasjonale nettverk og kapital, som kan bidra til forretningsutvikling innen helse, sier Rannestad. Norge bruker opp mot 10% av brutto nasjonalprodukt (BNP) på helse. Mange vestlige land ligger på samme nivå, mens USA ligger nesten dobbel så høyt. Innføring av digital teknologi er en global megatrend som åpner forretningsmuligheter i et globalt marked.

-Men hvorfor kommer utenlandske selskap til Norge og vesle Stavanger for å vise seg fram?

- Norge har meget gode helseregister og biobanker som kan kobles til personnummer. Dette er data som er svært interessant for selskaper som utvikler kunstig intelligens for helsenæringen. I tillegg er Norge en potensiell kjøper av deres løsninger og teknologi. Bygging av nytt sykehus i Stavanger til 8 milliarder kroner representerer en forretningsmulighet.

Den norske life science industrien har vokst kraftig de siste årene. Syv av ti norske selskaper har lansert nye produkt de siste tre årene. Mange av de utenlandske deltakerne i fjor påpekte at det er mye spennende teknologi og forskning i Norge, og at det kan være et mulighetenes marked for utenlandske investorer, sier Rannestad.

Digitaliserer helse

I tillegg til plenumsmøter blir det flere parallellseminar om digitalisering av helsetjenesten, digitalisering av bioteknologi, enkelte workshop’er med spesielle emner, som for eksempel mat/ernæring og helse.

-Velferdsteknologi og digitalisering innen omsorgstjenesten er tema om nok vil interessere medlemsbedriftene i Norwegian Smart Care Cluster. Flere av de utenlandske aktørene har mye spennende å by på innen dette segmentet som bygger bro mellom sykehus og hjem, sier Rannestad.

Les hele programmet her. Påmelding.

Arkiv