"Det har gitt oss som jobber med laben en spennende innblikk i hva leverandørene jobber med."
- Marit B. Hagland
Vis fakta

Dokument:

Anbudsutlysing i Doffin

Endelig er anbudet for Randaberg helsesenter ute

Randaberg skal bygge nytt helsesenter; et moderne og innovativt helsesenter. Nå er anbudet lagt ut på Doffin.

Randaberg kommune lyser nå ut anbud for å løsninger til det nye Randaberg helsesenteret og for ni andre lokalsjoner hvor de ønsker seg varslingsanlegg og trygghetsskapende teknologi på en felles plattform.

Anbudet ligger ute på Doffin

Leverandørsamspill

Norwegian Smart Care Lab (NSCL) har arbeidet sammen med Randaberg kommune for å kartlegge behov, og for å se hva som er mulig å få til sammen med leverandører. Det har vært en interessant og lærerik prosess.

-Vår erfaring er at kommunen har mange ulike ønsker, men av hensyn til tidspress er det ikke alltid så enkelt å oppfylle ønskene. Leverandørene har bidratt med mange interessante innspill i prosessen. I alt har NSCL hatt 17 leverandører i dialog på dette prosjektet. Det har gitt oss som jobber med lab´en et spennende innblikk i hva leverandørene jobber med, som et lite vindu inn i framtiden, sier Marit B. Hagland, som er leder for Norwegian Smart Care Lab.

Anbudet

Fra nå av er kommunen selv ansvarlig for hva de anskaffer, og prosessen følger de vanlige regler for offentlig anskaffelser. Alle tilbyderne må forholde seg til det anbudet som ligger ute i Doffin.

Dersom du ønsker et tilbakeblikk på hva som lå i det opprinnelige behovskartleggingsdokumentet, så kan du lese det her.

Arkiv