Nytt klyngesamarbeid åpner nye nordiske helsedører

23. jan. 2018

Nytt klyngesamarbeid åpner nye nordiske helsedører

Helseklynger i Norge, Sverige, Danmark og Finland knytter nå nettverket i det som heter Norcare. Norwegian Smart Care Cluster har fått 250.000 kroner i EU-midler (BSR innovation express) for å bygge det nordiske nettverket.


 
Norwegian Smart Care Cluster og danske Welfare Tech i Odense har siden januar 2017 hatt et utvidet samarbeid for sine klyngebedrifter i prosjektet NorDen3C. Dette prosjektet avsluttes formelt i juni, men blir allerede nå erstattet av NorCare som innlemmer svenske Business Region Gothenburg og Oulu Health i Finland.

 

Knytte kontakter og åpne marked

- Vi vil bruke det nye nettverket til å skape aktivitet for medlemmene våre, som studieturer, kompetanseutveksling eller besøk til hverandres helsemesser. Vi vil legge til rette for at vi kan treffes for faglig formidling og nettverksbygging på nordiske messer. Samtidig håper vi å bidra til å åpne hverandre markedet, slik at bedrifter og kommuner finner nordiske løsninger, sier Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).  

Den norske og danske klyngen, som hver representerer 115 medlemsbedrifter i Norge og 137 danske, har allerede hatt medlemsaktiviteter og gjensidige besøk. De to klyngene har relativt lik struktur og formål. Den svenske klyngen er en del av en større næringsforening i Gøteborg, og den finske Oulu Health er en av fire innovasjonsøkosystem i Oulu Innovation Alliance med medlemmer både fra akademia, offentlig og privat sektor. Klyngen er opptatt av live science og introduksjon av velferdsteknologi for å kunne levere avansert og personifisert helsetjenester til den finske befolkning.  

-Vi vet at i den finske klyngen er det bedrifter som utvikler velferdsteknologi, og har omlag 200 medlemsbedrifter innen life science og start-ups innen helseteknologi, men vi har ikke så stor kjennskapen til hvordan deres klynge arbeider. Dette blir et spennende bekjentskap både for oss som driver klyngeprosjekter og ikke minst for våre medlemsbedrifter. Mange av våre medlemmer svarte i ringerunden vi gjorde før jul at Norden er deres nærmeste utenlandsmarked, og at de allerede har nordiske kontakter eller ønsker seg større kjennskap til det nordiske markedet. Vi ønsker å bidra til at flere kan knytte nordiske kontakter med kollega og kunder, sier Kristensen.

 

Første tur til Sverige

Første nettverkstur blir i slutten av april, til helsemessen Vitalis i Gøteborg i Sverige.  

-Våre bedrifter blir invitert til å delta, og NSCC vil ha stand på messa sammen med åtte av våre medlemsbedrifter. VI jobber med denne standen nå, så dersom du vil være til stede med din bedrift, så er det førstemann til mølla som gjelder, sier Kristensen.  

Andre nordiske messer det vil være naturlig å bruke som nettverksarena er NordicEdge i Norge, WHINN i Danmark og tilsvarende møteplasser i Finland.

Arkiv