Hva er blockchain og hvordan kan det utvikle helsesektoren?

24. jan. 2018

Hva er blockchain og hvordan kan det utvikle helsesektoren?

Er Blockchain bare et nytt hipt ord som vi må lære oss, eller kan det bety noe for utvikling av velferdsteknologi til helse- og omsorgssektoren? 8. februar vil professor Chunming Rong fra Universitet i Stavanger gi oss innsikt om hva blockchain er

Chunming er co-chair of IEEE Blockchain, chair of IEEE Cloud Computing og er en av de ledende forskerne på Big-Data. Han har sett nærmere på hva blockchain kan ha å si for applikasjoner utviklet for helsesesektoren. Han går så langt som å si at blockchain kan revolusjonere helsesektoren.


Begrepet blockchain er det mange som har lært seg har noe med valutaen bitcoin å gjøre. En blockchain er en distribuert database hvor hver node automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på noen av de andre nodene. For bitcoin sin del representerte dette noe nytt fordi det plutselig var mulig for to parter, som ikke nødvendigvis stoler på hverandre, å gjøre transaksjoner uten et behov for en tredjepart som verifiserer transaksjonen. Denne tredjeparten, vanligvis en bank, går god for at pengene som sendes faktisk finnes og ikke har blitt brukt tidligere. Med bitcoin verifiseres i stedet transaksjonen av et dataprogram som er tilgjengelig for alle. Muligheten for å gjøre transaksjoner uten en tredjepart er kjernen i hvorfor blockchain-teknologien potensielt representerer noe revolusjonerende.

Vi starter dagen 0930, i Måltidets Hus, Ipark, Stavanger, med en times foredrag fra Chunming Rong. Det er satt av tid til diskusjon, og det blir servert enkel lunsj.

Påmelding gjør du her:

Arkiv