"37 borgere som har meldt seg frivillig til et laboratorium verken de eller vi vet hva er."
- Peter Julius

Gatelaboratoriet i danske Svendborg

1 prosent av Danmarks befolkning bor i Svendborg. Forskere har funnet at Svendborg er den mest gjennomsnittlige byen i Danmark ut i fra befolkningssammensetning, utdanningsnivå, boforhold, arbeidsplasser og velferdstjenester.

Svendborg er altså et godt egnet sted å etablere verdens første brukerorienterte testby for utvikling av helsevesenet. 

   

Tre gjennomsnittsgater

Den oppgaven har konsulentselskapet Public Intelligence tatt på seg i tett samarbeid med Odense sykehus og ledelsen i Svendborg kommune. 1. oktober 2017 ble Svendborg erklært verdens første brukerorienterte testby for helsevesenet, kalt eHealth City Svendborg.  

- Til det trengte i en Living Lab, men ikke en idé om en Living Lab, men et laboratorium med ekte mennesker som både kan og vil sette seg på kommandobroen for et brukerorientert helsevesen, sier Peter Julius, administrerende direktør i Public Intelligence.  

De har selv valgt ut tre gater, med totalt 250 innbyggere, der demografien også er svært gjennomsnittlig dansk. Til nå har de rekruttert 37 beboere fra de tre gatene til å være helsevesenets Living Lab.  

- 37 personer? Er det nok til å kalle dette en testby?  

- Det er et supert antall å starte med. Det vil bli flere når prosjektene blir konkrete. Dette er 37 borgere som har meldt seg frivillig til et laboratorium verken de eller vi vet hva er. De vet ikke hvilke utfordringer de skal løse og likevel sier de ja til å bidra for å utvikle helsevesenet? Vi lover dem ikke noe annet enn gratis møtekaffe. Det er egentlig ganske fantastisk, sier Peter Julius.  

Og understreker: - Dette handler ikke om å ha så mange som mulig i første omgang, men å få helsevesenet til å lytte til brukerne sine. Da er 37 riktig mange og mange nok, sier han.

 

Mer bruker mindre system

Han og Stinne Skydt, seniorprosjektleder, gjestet Stavanger og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og holdt foredrag for 40 nysgjerrige om sin etablering av testbyen Svendborg og erfaringene deres så langt med å drive fram utviklingen av et helsevesen som skal være mer brukerorientert enn systemfokusert.  

SmartBy Stavanger har tilsvarende ambisjoner. Det krever blant annet at de finner en løsning på hvordan innbyggere skal få gode helsetjenester i spennet mellom sykehus og kommune.  

- Hva er nøkkelen til å løse denne knuten?  

- For oss er det et suksesskriterium at innovasjonsdirektøren på sykehuset og kommunaldirektøren for helsevesenet i kommunen er våre tetteste partnere. De har begge ambisjoner, penger og beslutningsmyndighet, sier Julius, som sier en utfordring med disse to herrene er å få dem til å skildre utfordringer, ikke løsninger. – I dette prosjektet må vi ha fram utfordringene først, sier han.  

Og dem finnes det mange av, alt fra systemdrevne vaner til økonomi og ansvar mellom sykehus og kommunen. Det som er god idé for den ene er økonomisk ruin for den andre.  

-Det at disse to har snakket sammen i vårt styre fire ganger i året, er helt nødvendig, sier Peter Julius.

ENKEL MODELL: Å sette folk og brukerne i midten, er prosjektet til eHealth City Svendborg.

 

13 innsikter fra borgerne

De 37 beboerne i de tre gatene i Svendborg har svart på spørsmål om deres liv og drømmer via spørreskjema og intervju. Det har gitt 13 interessante innsikter om hvordan helsevesenet ser ut når man ser ut av noen folks adresser i en gjennomsnittsgate.  

- Satt på spissen; Folk vi heller ha et godt liv enn et langt liv. Bare dén innsikten kan sette store spørsmålstegn ved hvor helsevesenet, slik vi kjenner det i dag, bruker ressursene sine. Bruker vi pengene på helseforebygging som gir et godt liv eller på klinisk behandling som holder folk lengst mulig i live? Hva har mest innvirkning på folks helse og hvordan belønnes det? Skaper vi fellesskap i byen? Hvilke relasjoner skal folk ha til de helseprofesjonelle? Hvem er den viktige?, sier Julius.  

Andre innsikter fra gatelaboratoriet er at folks tid er like verdifull som systemets tid. Fellesskap og nabohjelp gir god helse, og folk ønsker langt mer involvering i egen helse og hjelp til selv å velge.

 

Svendborgs helsemål

- Bare ut i fra disse innsiktene er det formet helsevisjoner for hele byen som setter brukerne mer i sentrum. Både kommune og sykehus bør glede seg storlig over hvor mye ansvar folk egentlig ønsker å ta for egen helse og livskvalitet, sier Peter Julius.  

Ut fra innsiktene har Svendborg laget seg mål.

• Verdens mest forebyggende by.

– Mobiltelefonen er den største revolusjonen for helsefeltet. Jeg er ryggpasient, og bruker teknologien til å gå 10.000 skritt til dagen.

• Ingen borgere med kroniske sykdommer skal tilbringe en dag på sykehuset.

-Kronikere på sykehus koster enorme summer. Sykehuset skal være et akuttsykehus. Innovasjonsdirektøren på sykehuset mente dette var en glitrende god visjon mens kommunaldirektøren mente regningen havner hos ham. Her handler det mye om digitalisering og teknologi.

• Vi tar ansvar for hverandres helse gjennom felleskap.

– Det er bevist at landsbyfellesskap holder oss sunnere. Samtaler holder oss sunne. Rehabilitering er også et fellesskap.

• Helsesystemet vårt skal være tilgjengelig 24/7 og uten ventetid.

–Verken sykehus eller kommunen liker dette punktet.

INNSIKTER FRA FOLK: Stinne Skydt la fram de 13 innsiktene som deres Living Lab i Svendborg allerede har klart å blinke ut. Flere av disse går på tvers av hvordan helsevesenet i dag fungerer både i Danmark og Norge.

   

Privat selskap i det offentliges tjeneste

Public Intelligence er ikke en avdeling i kommunen eller på sykehuset. De er en privat aktør, men som likevel har fått innpass til å endevende offentlige system.  

-Hvordan har dere lykkes som en privat leverandør?  

-Det er helt rett at det offentlige system tenker om oss private er at vi er dyre, og at vi ikke har kunnskap om systemene deres. Kommer det en privat konsulent til en kommune for å tilby sine tjenester, kikker rådmannen først ut å vinduet for å se om han har parkert Mercedesen på handicap-parkeringen. Det har tatt tid, faktisk to år, å etablere det strategiske partnerskapet, og igjen – den tette linken til beslutningstakerne i toppen av hieriakiet er kritisk viktig, sier Peter Julius. 

Public Intelligence er med i den danske klyngen for velferdsteknologi - Welfare Tech, og NSCC er blitt godt kjent med Public Intelligence gjennom vårt felles samarbeidsprosjektet med Welfare Tech - NorDen 3C

Arkiv