Gir innbyggere eierskap over egen data

03. mai 2017

Gir innbyggere eierskap over egen data

Stavanger-selskapet Bolder ønsker å være førstemann ut med fremtidsrettet velferdsteknologi. Nå har de utviklet en løsning som skal verne om personlig data.

– Vi har utviklet en innbyggerfokusert og personlig skyløsning som gjør det mulig for deg å samle på og kontrollere personlig data. Dette er kjernen i det vi holder på med, sier Eirik Skjærseth, daglig leder i Bolder.

I 2018 trer ny lovgivning om personvern i kraft her i Norge, hvor tanken er at alle skal få muligheten til å eie sin egen data. Bolder ønsker å være tidlig ute med teknologi som kan gi makten over personlig data tilbake til de rettmessige eierne, nemlig innbyggerne.

– Hver innbygger vil bli utstyrt med sin egen personlige sky, der alt av personlig data samles. Slik kan innbyggerne skape verdi for seg selv og eget nettverk, i stedet for at informasjonen ligger i hendene på hvem som helst i den teknologiske verden, sier Skjærseth.

Samarbeider med kommunen
Bolder er i ferd med å gjennomføre et pilotprosjekt sammen med Stavanger kommune. Pilotprosjektet, kalt «Tested In Stavanger», vil bestå av en åpen innbyggerplattform der alle samfunnsaktører kan bidra med utvikling av tjenester i samarbeid med Bolder. Dette gjelder alt fra bank og helse, til infrastruktur og handel.

– I dette pilotprosjektet vil Bolder, Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune gå sammen om å lage det man kan beskrive som et micro-kosmos av neste generasjons smarte by.

Han legger til at dette vil være en sansende by som spiller på lag med innbyggerne og tilpasser seg deres behov. Prosjektet har valgt ut et pilotområde, og tanken er at teknologien skal kunne rulles ut i hele Stavanger etter hvert.

– Over en periode på tre år overleverer kommunen den informasjonen de har på innbyggerne tilbake til innbyggerne. Deretter vil det være mulig for ulike samfunnsaktører å bygge tjenester på toppen av denne personlige dataen, og disse tjenestene vil være tilpasset hver enkelte innbygger.

Forebyggende arbeid
Den personlige skyen er en digital tjeneste der innbyggerne får ulik informasjon relevant for seg selv. Et av prosjektene i «Tested In Stavanger» skal sørge for en trygg, aktiv og sosial skolevei for barn og unge gjennom denne skyen.

– Vi tror at det å ha livslang tilgang til din personlige data vil forandre dine holdninger til helse. Vi har som mål å forebygge og motivere gjennom å gi hver innbygger innsikt i egen aktivitet. Denne tjenesten sier veldig mye om hvordan du bruker tiden din, sier Skjærseth.

Han tilføyer at det da forhåpentligvis vil bli lettere å påvirke egne valg og nå de målene man har satt seg i livet. Tilgang til skyen, med aktuelle tjenester, får man enten via en hjemmeside eller en applikasjon.

– Det er kun du som har tilgang til din sky, og du kan velge å gi andre tilgang på dine betingelser. Vi lar innbyggerne få eierskap over sin personlige data, slik at de selv kan velge hva som skal være tilgjengelig for andre.

Skjærseth legger til at Bolder er medlem av NSCC for å være en synlig aktør på markedet, og for å sette agenden for forebyggende helse. Målet er at andre aktører skal koble sine tjenester på dette rammeverket.

– Vi ønsker at alle etter hvert skal kunne gi sine kunder en Bolder-sky og presentere tjenestene sine på denne skyen. Det er ikke bare privatpersoner som skal ha sin egen sky, men også bedrifter. Dette skal til slutt bli et økosystem, der man binder sammen sin egen sky med andre, sier Skjærseth.

Arkiv