Tilrettelegger for deling av innovasjon

26. apr. 2017

Tilrettelegger for deling av innovasjon

Induct AS har siden 2007 gjort det mulig for ulike virksomheter å dele innovasjon og ideer. Nå jobber selskapet for at også ulik teknologi skal kunne deles via deres programvare.

– Vi har utviklet en programvare for å håndtere og jobbe med innovasjon. Både ansatte og kunder kan komme med ideer til hvordan virksomhetene kan gjøre små og store forbedringer, sier Kim Hamli, Chief Innovation Officer i Induct AS.

Selskapet har kontorer i både Brasil, India, Spania, England og USA, men hovedkontoret ligger i Norge. Programvaren, som er en plattform for deling av ideer og innovasjon, benyttes av mange ulike virksomheter.

Programvaren gjør det lettere å få tak i ideer, identifisere de gode ideene fra de mindre gode, gjennomføre og implementere, og måle utfallet og hvilken verdi det har skapt.

– Vi har solgt programvaren til mange store selskaper, og siden vi vant en rammeavtale innen helsesektoren i Norge for to år siden, har vi levert til 16 helseforetak, sier Hamli.

Valgfritt å utveksle ideer
Alle sykehusene som tar i bruk programvaren har hver sin løsning, hvor de jobber lokalt med innovasjon. Plattformen gjør det mulig for de ulike sykehusene i Norge å plukke løsninger av hverandre.

– Noe som fungerer og er smart på et sykehus i Bergen, kan bli plukket ut og gjennomført av sykehuset i Stavanger. Programvaren gjør det rett og slett mulig å dele ideer og gjennomføre ideene på en enklere måte.

Han mener dette er en svært gunstig løsning i offentlig helsesektor, fordi sykehusene ikke konkurrerer mot hverandre. På grunn av dette, kan de lære av hverandre uten å bruke unødvendig tid på å finne opp hjulet på nytt. Også hele helsevesenet i Catalonia i Spania benytter seg av programvaren. 

– Vi har dratt dette konseptet over på kommunene for å få til en økt deling av ideer og innovasjonsprosjekter mellom kommunene.

Virksomhetene og kommunene som tar i bruk programvaren kan selv bestemme hva- og hvor mye som skal deles med andre. Dersom de jobber med viktige ideer lokalt, kan de selv bestemme hvor mye som skal deles fra hvert prosjekt, og om det skal deles i det hele tatt. Det som deles kan tas i bruk av de andre som har tilgang til programvaren.

Vil skape teknologioversikt
Foreløpig er programvaren kun beregnet for deling av innovasjon. Hamli tilføyer at Induct AS ser et behov for en plattform der både virksomheter og kommuner har en lik oversikt over relevant teknologi.

– Vi jobber med å få til dette nå, slik at disse to løsningene kan knyttes sammen. Da kan brukerne automatisk finne andre prosjekter og relevant teknologi. Det er mange som etterspør en oversikt over hva som finnes av velferdsteknologi relevant for det de jobber med.

Han legger til at det har vært en formidabel respons på det Induct AS har levert til nå. Programvaren sparer helsesektoren for tid og penger, og gjør det også lettere å få til beslutninger internt. I tillegg skaper det samhandling og gode relasjoner mellom brukerne. Gjennom medlemskapet i NSCC håper Hamli å lære av de andre aktørene.

– Vi ønsker å få enda bedre forståelse for hvordan denne typen samarbeid og kompetansedeling mellom ulike aktører kan fungere, spesielt mellom kommunene. Vi synes også at det NSCC står for er spennende. 

Han tilføyer at han ser på klyngen som et økosystem for samhandling mellom både private og offentlige aktører, som det er viktig å være en del av.

 

Arkiv