Time kommune satser på velferdsteknologi

07. apr. 2017

Time kommune satser på velferdsteknologi

Innen 2020 har alle kommuner i Norge som mål å ta i bruk velferdsteknologi i omsorgstjenesten. Time kommune er allerede i gang med sin aktive satsning på innføring av løsninger som kan gjøre livet enklere for brukerne.

– Vi har siden 2013 satset på å innføre digitale trygghetsalarmer og pasientjournaler på mobile enheter innenfor helsesektoren, sier rådgiver i Time kommune, Eva Tone Fosse.

Time kommune er i gang med å teste mobile trygghetsalarmer utstyrt med en sporingsfunksjon for ulike institusjonsbeboere. Trygghetsalarmen, som tar form som en GPS-klokke, vil gjøre det mulig for brukere å ta seg rundt ute på egenhånd.

– I stedet for å bli passet på av ansatte ved institusjonene, kan brukerne gå ut alene. I tillegg har de ansatte muligheten til å spore opp og hente brukerne dersom det skulle være behov for det, sier Fosse.

Flere prosjekter
Time kommune holder for tiden også på med å bygge et helt unikt borettslag på Kvernaland som skal huse syv unge med funksjonsnedsettelse. Borettslaget skal stå klart i 2018, og håpet er å kunne ta i bruk god og oppdatert velferdsteknologi i boligene.

– Vi jobber med tjenestedesign sånn at vi kan finne ut av hvilke behov vi har, og hvordan vi kan organisere tjenestene. I tillegg må vi legge frem en gevinstrealisering som tar hensyn til det vi finner ut av, sier Fosse.

Tjenestedesign og gevinstrealisering av velferdsteknologi er viktig å arbeide inn i kommunen sin økonomiplan, som årlig vedtas av politikerne i desember,

– Grunnen til at vi ønsker å satse på velferdsteknologi er fordi det gir brukerne en større mestring av livet generelt, i tillegg til at det skaper trygghet og andre muligheter også for kommunen. Det blir lettere for oss å dokumentere viktig informasjon automatisk, sier Fosse.

Konkret hvilken type teknologi som vil bli benyttet i borettslaget er ennå ikke avklart, men Time kommune skal etter planen ha det klart til sommeren.

– Vi har også nettopp ansatt en fagarbeider som skal jobbe med velferdsteknologi i Time kommune. Vi har fått midler av Fylkesmannen i Rogaland til denne prosjektstillingen, sier Fosse.

Opplæring for ansatte
Foreløpig har Time Kommune fokusert på trygghetsalarmene og det nye borettslaget, men Fosse legger til at kommunen vil gå videre med å gjennomføre tjenestedesign i flere områder av omsorgstjenesten.  

– Det neste blir å tjenestedesigne med tanke på bruk av velferdsteknologi i hjemmetjenesten. Målet er å ta benytte velferdsteknologi innenfor alle omsorgsområder innen 2020, sier Fosse.

Hun mener at alt som kan gjøre livet enklere for brukerne er viktig å fokusere på i årene fremover, og at velferdsteknologi bør ligge i bunnen når det skal bygges nye bygg i kommunen. 

– I det nasjonale programmet for velferdsteknologi er det blitt utviklet en opplæringspakke kalt Velferdsteknologiens ABC. Denne skal vi ta i bruk og tilby alle ansatte i kommunen, enten det er til de som er involvert i tjenestedesign eller generell opplæring for de som jobber innenfor sektoren, sier Fosse.

Fosse legger til at medlemskapet i NSCC er viktig for Time kommune og arbeidet deres med velferdsteknologi. Det er avgjørende for kommunen at det er god næringsutvikling i regionen, og Fosse håper at medlemskapet i NSCC kan gi god tilgang til produkter og løsninger som de har behov for.

– Vi ser at det er viktig at det finnes en klynge der vi kan bidra med å fortelle om behovene som pasientene har. Vi har så langt vært med på mange gode workshops og fellessamlinger, og det er gøy å se at NSCC har utviklet seg med nye og store aktører, sier Fosse.

Fellesinformasjonen og tilgangen på nye, gode produkter er hovedårsaken til at Fosse er fornøyd med medlemskapet. I tillegg samarbeider Time kommune med bedrifter i klyngen, slik at de kan forstå kommunen og behovet der.

Arkiv