NorDen 3C - Norsk-Dansk internationaliserings samarbeid

13. feb. 2017

NorDen 3C - Norsk-Dansk internationaliserings samarbeid

med fokus på markedsinnsikt, kommersialisering, deling av nettverk og fasilitering av forsknings- og utviklingsprojekter.

NorDen 3C (Norway - Denmark Caretech Cluster Collaboration) er et norsk-dansk  klynge-til-klynge samarbeid mellom Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og den danske klyngen Welfare Tech.  

Samarbeidets hovedformål er å støtte små og mellomstore bedrifters internasjonaliserings aktiviteter ved deling av markedsinnsikt, matchmaking og/eller støtte til norske og danske SMBers deltakelse i felles europeiske forskningsprosjekt.

Prosjektet sikrer NSCCs medlemmer en dypere kjennskap til det danske marked, og det skaper en plattform for bedriftene som gir muligheter til å identifisere strategiske partnere i Skandinavia.  

NorDen 3C er støttet av Innovation Express programmet (Innovasjon Norge) og går fra 01.01.2017 til 30.06.2018.

Vil din bedrift være med?
Vi oppfordrer alle bedrifter og organisasjoner som ønsker å selge i Danmark til å bli med som nettverkspartnere og påvirke innholdet i samarbeidet.

Kontakt: Paul Vigmostad, EU rådgiver i Norwegian Smart Care Cluster:
e-post: paul@smartcare.no, Tlf. +47  907 11 111, for å melde din interesse og høre mer om mulighetene.

For mer informasjon om prosjektet se her

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo