Vi ønsker alle medlemmer en riktig god jul

21. des. 2017

Vi ønsker alle medlemmer en riktig god jul

Et særdeles aktivt år ligger bak oss. Norwegian Smart Care Cluster har fått mange nye medlemmer, fått fornyet vår Arena-status for 2 år og vi har gjennomført mer enn 20 arrangement av ulikt slag for klyngemedlemmer.

Vi er blitt flere i staben, også, i løpet av året. Klyngeorganisasjonen består nå av Paul Vigmostad, EU-rådgiver, Marianne Fedde Lilland, prosjektleder Innovasjonsplattform, Marit B. Hagland, leder Norwegian Smart Care Lab, Anne Klepp Andersen, administrasjon, Arild Kristensen, leder NSCC, Hilde Garlid, kommunikasjon og Bjørn Grønning, arrangementsansvarlig. Til sammen utgjør stillingene ca. 3,5 årsverk.
Både styringsgruppa og vårt Advisory Board har hver hatt fire møter, og i januar gjør vi en revisjon av strategien til klyngen.


Tilbakemelding fra medlemmer er at de som bidrar og deltar får mye tilbake. Vi vil derfor oppfordre alle til fortsatt godt engasjement i 2018. Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.

 
Image

Image

Fornyet tillit til klyngen

Vi fikk i høst innvilget to nye år i klyngeprogrammet Arena.

- Forlengelsen er både et bevis på at NSCC har gjort en god jobb, og en tilbakemelding fra medlemmer og virkemiddelapparatet om at de er fornøyde med oss, sier Arild Kristensen, daglig leder i NSCC.


Hvem er medlemmer?

Vi har god vekst i antall medlemmer. Klyngen består av mer enn 115 bedrifter og 40 kommuner/offentlige aktører. Geografisk har vi medlemmer fra Fredrikstad til Tromsø.

Hva gjør de?

Bedriftene dekker et vidt spenn av løsninger og tjenester innen velferdsteknologi. Her har du en oversikt over hvem som leverer hva.


Aktiviteter i 2017

NSCC har gjennomført mer enn 20 møter, workshops, bedriftsbesøk, kurs etc. i 2017. Vi har ambisjoner om å invitere til nettverk, relevante kurs og foredrag i 2018.

-For å sikre oss at vi treffer behovene blant medlemmene, setter vi veldig stor pris på innspill. Vi har allerede de første aktivitetene klare rett over nyttår. Sjekk ut kalenderen på hjemmesiden, og meld dere på, sier Arild Kristensen.

For å gjøre møtene mer tilgjengelige for medlemmer rundt om i landet blir mange av møtene våre streamet.   

Image

Nettverk og Innovasjonsramme

Vi observerer stor aktivitet og mange nye samarbeidskonstellasjoner blant våre medlemmer. NSCC fikk tildelt en Innovasjonsramme på 500.000 kroner i årets konkurranse fra Innovasjon Norge. Vi fikk inn 12 samarbeidsskissesøknader fra medlemmer på disse midlene.  Seks av skissene fikk tildelt penger.


Image

Internasjonalisering

Vi fortsetter vårt gode samarbeid med Welfaretech klyngen i Odense for å hjelpe våre bedrifter inn i det danske marked og de danske inn i det norske marked.

Vi har hatt flere møter både i Odense og Stavanger hvor medlemmer fra begge klynger har deltatt. I 2018 ønsker vi å utvidelse kontaktnettet vårt til en svensk og en finsk klynge, i tillegg til den danske.

 

Vi planlegger deltakelse med en felles stand for klyngemedlemmer på Vitalis i Sverige.

Ta kontakt hvis dere ønsker å delta her.

 

For å komme ut i verden samarbeider vi med Norway Health Tech i Oslo. Vi informerer om relevante aktiviteter i tiden fremover.


EU-rådgiving og søkehjelp

Vår søkespesialist har hjulpet flere av dere i 2017. Vi posisjonerer oss nå for de store helseutlysninger i 2018/19. Paul Vigmostad hjelper bedrifter med søknader til Eurostars og SMB instrumentet i EU. Ta kontakt med paul@smartcarecluster.no hvis dette er av interesse.

Image

Image

Innovasjon

Dette er et nøkkeltema for klyngen. Hvordan skape felles prosjekter medlemmer imellom som styrker enkeltbedriften, samt utvikler markedet og gir bedre løsninger til brukere, kommuner og sykehus? Basert på våre erfaringer og innspill fra mange prosjekt og samling; blant annet prosjektene «Morgendagens hjemmeomsorg» og «Morgendagen kule seniorbolig», lanserte vi i høst en egen digital plattform for klyngens medlemmer. Her legger kommuner inn sine innovasjonsbehov som bedriftene kan svare på.

 

Trykk på lenken, registrer deg og finn dine nye forretningsmuligheter for 2018. 

  

Har din bedrift svar på noen av disse behovene?

Finn dem på Smart Care Match

• Pasienter som trenger hjelp til legemiddelhåndtering.

 

•Legemiddelhåndtering i nytt sykehjem.

• Enkelt kjøp av matvarer til levering i hjemmet.

 

• Pårørende er bekymret for om mor/ far har spist.

• Behov for å overvåke kroppstemperatur om natten.

 

• Forebygge dehydrering.


Image

Norwegian Smart Care Lab – testsenter

Vi fikk oppstartskapital fra Stavanger kommune sitt Vekstfond, Innovasjon Norge og Rogaland fylkeskommune til å etablere vårt living lab konsept for velferdsteknologi. Marit Hagland (ex. Lyse-Safemate) startet 1. november som leder for dette testsenteret.

 

Vi er i gang med de første prosjektene. Vi informerer nærmere om muligheter for dere i løpet av første kvartal 2018. Dette vil gi bedrifter og kommuner mulighet til å teste løsninger med brukermedvirkning i stor skala. For mer informasjon kontakt: marit.h@valide.no


Takk for tilbakemeldinger

Årets spørreundersøkelse er avsluttet. Den viser stor aktivitet og mange innovasjoner både innen produkt/tjenester/salg&markedsføring/organisasjonsutvikling i 2017. Svært gledelig er det at mange finner samarbeidspartnere via Norwegian Smart Care Cluster. Svarene danner grunnlaget for aktiviteter som vi setter i gang i 2018.

"Bra jobba!!!! Klyngen har vært viktig

for oss og vært en døråpner. Takk!"


Image

Samarbeid

Vi har etablert flere gode samarbeidsprosjekter med relevante aktører for våre medlemmer.


- Jeg vil spesielt dra frem et meget godt samarbeid med Norway Health Tech. Welfaretech i Odense er óg en partner vi har jobbet godt sammen med i 2017 og som vi fortsette med i 2018. I Agder har vi innledet et samarbeid med sørlandets ledende IT-klynge Digin, sier Arild Kristensen.


Vi har siden oppstart samarbeidet med den internasjonale smartby-konferansen NordicEdge i Stavanger, og vil vil i 2018 også ha stand på expo der. Pumps and Pipes er også et prosjekt som vi deltar i, samt fellesprosjektet og utarbeidelsen av Menon-rapporten Helsenæringens verdi i 2018.


Inspirasjonsforedrag fra City Svendborg 23. januar

eHealth City Svendborg er en ny måte å involvere borgere for bedre helse. 23. januar kan du melde deg på et foredrag om prosjektet som er et samarbeid mellom Svendborg kommune, Odense Universitetshospital og Public Intelligence.
Tid: 23 januar kl. 10:00 – 12:00 Sted: Ipark, Måltidets Hus - møterom Hos Ingrid. 


Image

Vi ønsker alle medlemmer en riktig god jul

Klyngeorganisasjonen består nå av Paul Vigmostad, EU-rådgiver, Marianne Fedde Lilland, prosjektleder Innovasjonsplattform, Marit B. Hagland, leder NSCL, Anne Klepp Andersen, administrasjon, Arild Kristensen, leder NSCC, Hilde Garlid, kommunikasjon og Bjørn Grønning, arrangementsansvarlig. Til sammen utgjør stillingene ca. 3,5 årsverk.


Det er gjennomført fire møter i styringsgruppe og fire møter i vårt Advisory Board. Vi vil gjøre en revisjon av strategi for klyngen i januar.

 

Tilbakemelding fra medlemmer er at de som bidrar og deltar får mye tilbake. Vi vil derfor oppfordre alle til fortsatt godt engasjement i 2018. Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Informasjon finner dere på www.smartcarecluster


Image
 
Facebook
 
LinkedIn
 
Arkiv