Smart Care Match

Vi jobber med å få fart på helseområdet. Har du et behov, en god idè eller en utfordring du vil få løst? Ta i bruk møteplassen Smart Care Match - og få hjelp til å utvikle gode løsninger innen helse og omsorg! Test

>

Løs dine utfordringer og del dine løsninger via Smart Care Match!

Smart Care Match er en møteplass mellom offentlige aktører og bedrifter, studenter, forskning og akademia, slik at en kan nå raskere ut i markedet med nye og bedre tjenester og produkter. Kommunene løfter frem sine utfordringer, inviterer til samarbeid og søker løsninger sammen med bedrifter, forskning og akademia.

Når du melder inn en utfordring/behov eller en idè/løsning enten som kommune, bedrift, student eller en offentlig aktør så vil medlemmer i NSCC kunne se og vurdere om de kan bidra til å løse din utfordring. Du kan følge, svare på eller bli en del av et team rundt publiserte ideer og utfordringer.

Alle som er medlem i NSCC kan bruke Smart Care Match.
Logg inn på Smart Care Match

Logg inn

Fordeler

Match
Match

På møteplassen Smart Care Match får du synliggjort ditt behov, din utfordring eller idè til alle medlemmene til NSCC. De kan bidra med kompetanse i utviklingen av en ny tjeneste, eller et nytt produkt. Ved å engasjere og mobilisere samarbeid på tvers, dannes nettverk som øker sjansen for å lykkes med nye produkter eller tjenester.

Prosjektstyring
Enkel prosjektstyring

Her er det enkelt å følge et prosjekt. Du får melding om hvem som svarer på dine utfordringer, det ligger oppgaver som du kan velge å jobbe med for å komme videre i prosessen, eks. Invitere inn teammedlemmer, fylle ut business canvas.

Verktoy
Verktøy

Det finnes en rekke verktøy og metoder som egner seg for innovasjonsprosesser, her finner du blant annet KS veikart for tjenesteinnovasjon.

Kommunikasjon
Kommunikasjon

Her kan du kommentere og følge andres ideer og utfordringer, samarbeide i team om forslag til løsninger. Du kan dele dokumenter og delta i diskusjoner via systemet.

Realisering
Realisering

Målet er bedre innovasjonsprosesser med fokus på kommersialisering. Tett samarbeid om reelle utfordringer er det den beste forutsetning for å lykkes.

Klikk her for å registrer din utfordring, behov eller idé

Registrer

Vil din kommune eller bedrift bli medlem?

Vi har plass til flere - ta kontakt i dag!

Kontakt oss

FAQ

Her kan du finne svar på flere ofte stilte spørsmål.

1. Hvem kan bruke Smart Care Match?

Alle som er medlem i Norwegian Smart Care Cluster. Alle medlemmer som har bedrift/kommune domene i e-post adressen kan logge inn i Smart Care Match
(eks.___________ @dinbedrift.no)


2. Kan alle se idèen som jeg har lagt ut?

Ja, alle som er medlem i NSCC og har logget seg inn i Smart Care Cluster kan se idèen din. Den ligger åpen for at andre kan kommentere, ta kontakt, bli en del av ditt team eller følge idèen.