Kontakt

Postadresse:
Norwegian Smart Care Cluster co/ Validé AS
Postboks 8034
4068 Stavanger.


Besøksadresse:
Norwegian Smart Care Cluster
Prof. Olav Hanssensvei 7A
4021 Stavanger.

Daglig leder:
Arild Kristensen
arild@valide.no
Telefon: 905 32 591

Kommunikasjonsansvarlig:
Hilde Garlid
hilde@valide.no
Telefon: 905 31 816

Rådgiver:
Olav Mellemstrand
olav@smartcarecluster.no
Telefon: 906 32 906

Prosjektleder Norwegian Smart Care Lab:
Marit Hagland
marit@smartcarecluster.no
Telefon: 452 61 799

Prosjektleder:
Marianne Fedde Lilland
marianne@smartcarecluster.no
Telefon: 975 42 899

Prosjektleder:
Bjørn Grønning
bjorn@smartcarecluster.no
Telefon: 913 27 928

KontaktskjemaLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2ArkivNSCC_Logo