Kontakt

Postadresse:
Norwegian Smart Care Cluster co/ Validé AS
Postboks 8034
4068 Stavanger.


Besøksadresse:
Norwegian Smart Care Cluster
Prof. Olav Hanssensvei 7A
4021 Stavanger.

Daglig leder:
Arild Kristensen
arild@valide.no
Telefon: 905 32 591

Kommunikasjonsansvarlig:
Jofrid Åsland
jofrid@valide.no
Telefon: 938 82 341

Rådgiver:
Olav Mellemstrand
olav@smartcarecluster.no
Telefon: 906 32 906

Prosjektleder Norwegian Smart Care Lab:
Marit Hagland
marit.h@valide.no
Telefon: 452 61 799

Prosjektleder:
Therese Oppegaard
therese@valide.no
Telefon: 951 51 892

NSCC Agder, leder:
Tor Åge Fjukstad
Telefon: 91 36 08 50

NSCC Bergen, leder:
Tone Skår
Telefon: 97 02 23 60

KontaktskjemaArkiv