Kontakt

Postadresse:
Norwegian Smart Care Cluster co/ Validé AS
Postboks 8034
4068 Stavanger.


Besøksadresse:
Norwegian Smart Care Cluster
Prof. Olav Hanssensvei 7A
4021 Stavanger.

Daglig leder:
Arild Kristensen
arild@valide.no
Telefon: 905 32 591

Kommunikasjonsansvarlig:
Eirik Waula
eirikw@valide.no
Telefon: 922 49 545

Prosjektleder Norwegian Smart Care Lab:
Marit Hagland
marit.h@valide.no
Telefon: 452 61 799

Forretningsutvikler Norwegian Smart Care Lab:
Karoline Blikra Mokleiv
Telefon: 924 14 043

Forretningsutvikler:
Therese Oppegaard
therese@valide.no
Telefon: 951 51 892

NSCC Agder, leder:
Tor Åge Fjukstad
Telefon: 91 36 08 50

NSCC Vestland, leder:
Tone Skår
Telefon: 97 02 23 60

Senior forretningsutvikler NSCC Vestland
Kari Øritsland
Telefon: 48 14 74 24

Senior EU-rådgiver NSCC og NHT:
Sergio Ferreira
Telefon: 484 27 885

KontaktskjemaArkiv