Hva betyr eldrebølgen for oss?

17. okt. 2017

Hva betyr eldrebølgen for oss?

Det er bare til å innse det; du som leser dette vil være en del av eldrebølgen. I 2040 vil en tredjedel av samfunnet være over 65 år. Vi må allerede nå ta i bruk smartere løsninger som kan gi oss en god alderdom.

– Det nytter ikke å bare vente og se hva som vil skje, sier Silje Grastveit, initiativtaker til programmet Impact Challenge som denne høsten går eldrebølgen i møte med en hel serie med arrangement i Bergen.

Det startet allerede 24. august, og avsluttes med Innovasjonscamp 17. -19. november.

19. oktober arrangeres det som kalles «Dypdykk 2». Dypdykkene skal gi innsikt og forståelse for hva som blir morgensdagens eldre sine utfordringer, og hvordan teknologi kan svare på noen av disse spørsmålene. Tema for det andre dypdykket har tema «Å bo hjemme lengre». Dette er et heldagsarrangement, der Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster, er en av bidragsyterne som foredragsholder.

Fagfolk og brukere

Impact Callenge startet i høst dette innovasjonsprogrammet som samler fagfolk som jobber med eldre på mange ulike vis. Disse settes sammen i tverrfaglige team for å få til gode diskusjoner med tanke på morgendagens løsninger for den store flokken av eldre.

I første omgang tar programmet for de eldre selv; altså de potensielle brukerne av løsningene, som inviteres med i prosessen.


- I vår kartla vi i et forprosjekt ulike utfordringer knyttet til eldrebølgen. Det finnes noen saker er viktig for alle mennesker. Å holde seg frisk og mestre sine egen hverdag. Å ha en følelse av tilhørighet og en visshet om at noen er der for deg dersom noe skulle skje. Å oppleve mestring, anerkjennelse og vite med seg selv at en er en ressurs som er til nytte for andre. Vi har valgt oss ut tre områder som vi kommer til å arbeide mer i dybden med til høsten: En sunn og aktiv alderdom, å kunne bo hjemme lenger og å delta og bety noe for andre, sier Silje Grastveit.

19. oktober skjer altså andre dypdykk i denne serien.

Samler kunnskap

- Kunnskapen som akkumuleres fra de ulike arrangementene og i dialog med de eldre vil deretter tas med inn i en Innovasjonscamp hvor vi arbeider løsningsfokusert og brukerorientert for å finne frem til mulige løsninger. De beste forslagene vil tas med videre inn i et inkubasjonsprogram hvor de vil arbeide med å få ideen realisert.

Les mer om Impact Callenge

- Målet er å generere nye løsninger i møte med eldrebølgen, men det er også et mål i seg selv at deltakerne skal få en dypere forståelse av eldrebølgen, og at deltakerne får økt innovasjonskompetanse som de kan ta med seg tilbake på jobb og bruke i egen hverdag, sier Grastveit.

– Det er første gang vi arrangerer Impact Challenge programmet, men vi har over ti års erfaring med å arbeide med innovasjonsprosesser. Forskjellen blir at dette programmet har lengre varighet, og at vi her vil arbeide enda mer systematisk for å prøve å få noen av løsningene realisert, sier Silje Grastveit, som også selv er gründer av Impact Hub – Norges første gründerhus og senter for sosial innovasjon, som holder hus i Bergen.

Arkiv