Welfare Tech gode verter i Danmark

23. okt. 2017

Welfare Tech gode verter i Danmark

Nylig var syv bedrifter som er med i klyngen i Danmark på WHINN – den største konferansen i Norden som bare handler om velferdsteknologi.

Verter i Danmark var Welfare Tech. De er en dansk klynge tilsvarende Norwegian Smart Care Cluster. 

  – Vi var vertskap for dem da de gjestet Nordic Edge og Stavanger i september. Det er både nyttig og lærerikt å ha nordiske kontakter. Det kan gi god markedsintroduksjon for bedriftene våre, sier Arild Kristensen, daglig leder i NSCC, som reiste sammen med den vesle norske delegasjonen til Danmark.

Det er et mål for klyngeprogrammet å knytte sterke, nordiske kontakter.

 

Velferdsteknologikonferanse

Mens Nordic Edge er en smartteknologikonferanse innen ulike bransjer og behov, er danske WHINN spisset inn mot velferdsteknologi. Hit kommer alle danske kommuner for å se og diskutere smartere og nye løsninger. Bedriftene som deltar på messen får sjanse til å profilere sine produkt og løsninger for deres største kjøpergruppe. I alt er det 2000 deltakere på denne årlige konferansen.

Motitech fra Bergen er den eneste norske bedriften som deltar med stand på messen.

– Deres teknologiske løsninger som skal motivere eldre og folk med demens til fysisk aktivitet, har flere danske kommuner på kundelisten. De er aktive inn mot det danske markedet på flere vis. Men flere bedrifter i klyngen ser mot markedet i Danmark, sier Kristensen.


– Ligger danskene foran oss i Norge når det gjelder å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi innen omsorgstjenesten? 

– Danske og norske kommuner har ganske like utfordringer, blant annet hvordan trygg og god omsorg skal kunne løses hjemme hos folk. Men danskene har kommet raskere i gang. Da det norske Hagen-utvalg i 2011 laget rapporten «morgendagens hjemmeomsorg», gikk det mange fly med norske delegasjoner til Danmark for å se og lære. Den gang var danskene godt i gang. Nå er ikke avstanden så stor lenger. Velferdsteknologiutviklingen i Norge har skutt fart, sier Kristensen.

 

Pitching for danske kommuner

I tillegg til å besøke selve messen, inviterte Welfare Tech fire danske kommuner, samt representanter fra Odense sykehus, til å møte den norske delegasjonen. Her fikk bedriftene anledning til å pitche seg selv, sine produkt og ideer for potensielle danske kunder, som kommunene er. Klyngebedrifter i Welfare Tech ble også invitert til tapas og mingling med sine norske kollega.

– De fire kommunene er forskjellige og gjør ulike ting innen velferdsløsninger. Det er én av forskjellene i Danmark; kommunene velger oftere ulike løsninger, men har fortsatt mange piloter i sving. Det virker på meg som det er litt lettere å komme inn i danske kommuner for mindre selskap; ordninger er noe mer fleksibelt enn i Norge, sier Kristensen.

Men den gode kontakten som er etablert mellom Welfare Tech og NSCC, så vil også de kunne bistå norske bedrifter som søker seg mot det danske markedet. Det kan være til å finne partnere eller bistå ved etablering.

– Danskene er kjent med klyngemodellen, og klynge er viktig for å oppnå kontakter, sier Kristensen. 

  Disse bedriftene var med til WHINN-konferansen:
Motitech: motivasjonsteknologi som skal øke eldres og folk med demens sin fysiske aktivitet.

JodaCare: Løser utfordringen som helsepersonell har når de informerer pårørende, og hjelper dialogen mellom pårørende og helsepersonell.

Spider: logitikkverktøy, særlig tilpasset behovene i hjemmesykepleien.  

Check Ware: Utviklet spesielt for klinikker, kommuner og forskningsprosjekter som benytter psykometriske tester og ønsker å tilby digital selvrapportering og egenmestring til pasientene. 

VID: Vitenskapelig høyskole.

KindGroup: Bruker ny teknologi for å få til dialog med høy kvalitet mellom administrasjonen, de ansatte, den som bor hjemme og deres pårørende.    

Arkiv