Bli med på miniseminar om «Åpen innovasjon»

13. okt. 2017

Bli med på miniseminar om «Åpen innovasjon»

En halv arbeidsdag på Måltidets Hus, kan gjøre deg til en bedre innovatør. Alle som arbeider med innovasjon og forretningsutvikling bør delta på miniseminaret om «Åpen innovasjon»

19. oktober arrangerer Norwegian Smart Care Cluster et miniseminar om «Åpen innovasjon» på Måltidets Hus i Ipark. Seminaret er gratis for deltakerne, men vil forhåpentligvis gi en solid gevinst for dem som lærer seg å bruke denne type innovasjonsprosesser.

Å være konkurransedyktig

Alle som arbeider med innovasjon, forretningsutvikling, nyskaping, kreativitet er hjertelig velkomne, og miniseminaret er like aktuelt for private bedrifter som offentlige virksomheter.

«Åpen innovasjon» er å ta i bruk interne og eksterne kompetanseressurser for å tilegne seg kunnskap på omgivelsene og utnytte denne til intern forbedring. Dette er et viktig verktøy for bedrifter som stadig søker å være konkurransedyktig i et landskap med mange endringer. Verktøyet er like viktig for offentlige virksomheter som søker morgendagens løsninger på å drive effektivt og økonomisk.

Åpen innovasjon i praksis

På seminaret vil Bernt Rønningsbakk gi innføring i hva «Åpen innovasjon» er, praktiske eksempler og hvorfor dette er viktig for bedrifter og kommuner. Rønningsbakk er Associate Professor ved BI – Norwegian Business School, Campus Stavanger, Departement of Strategy and Entrepreurship.

Dr Tatiana Iakovleva er professor ved UiS Business School, Center for Innovation Research, og har fått en halvtime til å snakke om «Ansvarlig Innovasjon». Trond Thorbjørnsen, fra avdeling for FoU og Innovasjon i Lyse AS gir gode eksempler fra hvordan «Åpen innovasjon» har fungert i praksis i deres selskap.

Stein Aamot, Partner i Zacco, har også Åpen innovasjon som tema for sin korte bolk i programmet.


Nytt matchingverktøy

Mot slutten av seminaret vil Marianne Fedde Lilland, prosjektansvarlig i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) lansere og demonstrere bruken av det nye matchingverktøyet Smart Care Match.

Les mer her om Smart Care Match

Det er en digital møteplass der kommuner legger inn sine behov som de ønsker å løse med velferdsteknologi, og der bedrifter, gründere, forskere og studenter kan legge inn sine svar på utfordringene; enten som en ide de ønsker en innovasjonsprosess på, eller et produkt som svarer på behovene.


Arkiv