Maskinen som tenker som et menneske

Maskinen som tenker som et menneske

Møt legen som aldri sover, tar pauser eller blir syk. Møt legen som leser nye forskningsartikler konstant. Møt Watson.

Watson er et datasystem som kan hjelpe leger med å stille diagnoser. Det brukes også innen mange andre næringer.

Der det er data tilgjengelig kan Watson bidra til å lage et bedre beslutningsgrunnlag.

Innenfor helse bruker Watson pasientjournaler, legers notater, medisinske bilder og forskningsrapporter for å hjelpe legene å stille mer presise diagnoser.


Resonnerer seg fram
Det er selskapet IBM (International Business Machines) som står bak systemet.

– Watson forstår, vurderer og lærer mer som et menneske enn som en maskin. Det resonnerer seg fram til ting på samme måte som et menneske, sier Hege Stokke, helseansvarlig i IBM Norge.

Watson tar i bruk mange forskjellige algoritmer.


Skytjeneste
Systemet i seg selv kjører på et av IBMs datasentre, men løsningen er tilgjengelig for legene som en skytjeneste.

På den måten blir Watson med sin ekspertise mulig å bruke for enhver lege, uansett tid og sted. I fremtiden vil leger ha tilgang til unik beslutningsstøtte som er lært opp av blant annet Norges mest anerkjente krefteksperter.

Den vil være tilgjengelig uavhengig om legen jobber på et mindre sykehus i nord eller et større sykehus i sør.

I fjor ba maktesløse leger ved Universitetet i Tokyo (IMSUT) Watson om hjelp til å stille diagnose på en pasient med en sjelden kreftsykdom.

Ved å sammenligne pasientens genetiske data med 20 millioner kreftstudier og rapporter, kom Watson etter ti minutter opp med en alternativ behandling for kvinnen som led av en sjelden type blodkreft.

Tid er avgjørende. Noen måneder senere ble hun utskrevet fra sykehuset. Bruk av ny teknologi gir nye muligheter – og redder liv.


Legen tar beslutningen
– Watson er et klinisk beslutningsstøttesystem. Det er alltid legen som tar beslutningen. Legen kan se hvordan Watson har kommet fram til anbefalt diagnose og forslag til behandling og bruke det som et grunnlag for sin egen endelige beslutning, sier Stokke.

Ved hjelp av Watson reduserer legene tiden det tar å stille en diagnose.

I tillegg til å brukes innen helse benyttes Watson som beslutningsstøttesystem innen produksjon/industri, eiendom, finans, varehandel, offentlig forvaltning, politi og advokatnæring.

Watson er foreløpig på prøvestadiet i Norge, og de første prosjektene med utprøving av systemet har allerede startet.


Sandkasse for nye prosjekter
Hva mer jobber IBM med? Hvilke prosjekter har de i Norge?

Et viktig prosjekt er Medicloud.

– Målet med Medicloud er å bryte ned barrierer mot og forenkle utvikling av nye og innovative tjenester innen helse, sier Stokke.

Medicloud er navnet på en skybasert plattform bygget på IBM Bluemix.

Her kan utviklere og andre teste ut ny teknologi innen helse. De kan dra nytte av hverandres teknologi.

Her kan de logge seg på og få tilgang til API-er (Application Programming Interface).

API er et programmeringsgrensesnitt, eller digitale byggeklosser, som gjør at flere programmer kan kommunisere med hverandre.

Medicloud kan brukes av alle som har interesse for koding og har et ønske om å utvikle nye helseapplikasjoner.


Legehjelp på oljeplattform
Et annet viktig prosjekt er det de ansatte i IBM kaller St. Olavs hospitals – Telemedicine Practice.

På oljeplattformer er det ikke leger, kun sykepleiere.

Sammen med St. Olavs hospital og to oljeselskaper har IBM laget løsningen Virtual Examination Room.

Løsningen gjør det mulig for sykepleier og pasient offshore å kommunisere direkte med legene på St. Olavs hospital.

Basert på videodialog og streaming av medisinske data i sanntid kan sykepleieren på plattformen få hjelp til vurderinger og beslutninger om videre behandling av pasienten.

Tekst: Ida Gudjonsson/Minredaksjon.no

Arkiv