Vil tilby velferdsteknologi

Vil tilby velferdsteknologi

Haugaland kraft AS ønsker å tilby velferdsteknologi i løpet av første kvartal 2017. Den skal rette seg mot alt fra barnefamilier til eldre.

Haugaland kraft AS sin forretningsidé er å forenkle og trygge hverdagen til kunder gjennom å basere seg på framtidsrettet teknologi innen fornybar energi og telekommunikasjon.

Selskapet sin hovedaktivitet er i dag innen distribusjon av kraft, strømsalg og bredbåndstjenester. I tillegg har Haugaland kraft AS kunder innen innbrudds- og brannalarmer.

Det siste halvåret har Leif Inge Yrke, forretningsutvikler i selskapet, arbeidet med pilotstudier der målsettingen har vært å finne ut hva slags velferdsteknologi folk har behov for.

Se barna komme hjem fra skolen
En av pilotstudiene har vært rettet mot småbarnsfamilier.

– I denne gruppen ser vi at spesielt fedre sitter på jobb og er bekymret for om barna har kommet seg trygt hjem fra skolen. Vi tester teknologi som gjør det mulig for foreldrene å se at barna har kommet hjem, sier Yrke

Idet barna kommer hjem aktiviseres en bevegelsessensor. Den gir beskjed til et kamera om å ta bilde. Bildet sendes til foreldrenes mobiltelefoner.

Bevegelsessensoren kan også brukes til å detektere aktivitet hos eldre, for eksempel som bekreftelse på at vedkommende har stått opp og beveget seg til kjøkkenet. Ved avvik kan det gå en melding til pårørende eller til helsevesenet.

Den samme teknologien kan også brukes for å avsløre innbruddstyver. Den eneste forskjellen er selve programmeringen.

Yrke er videre opptatt av brannsikkerhet, både forebyggende og varsling ved røyk- eller varmeutvikling.


Et skrekkscenario

– Å falle er et skrekkscenario for mange eldre og pårørende. Det er mulig å få en sensor som detekterer fall, både når du er hjemme og når du er ute og går tur. Dette er også en tjeneste vi ønsker å tilby, sier Yrke.

Han er opptatt av personvern. Den som skal ha teknologien hjemme hos seg må samtykke.

– Du kan ikke gjøre noe, for eksempel hjemme hos din mor på 90 år, uten at hun samtykker, sier Yrke.


Kan hindre dødsfall

Velferdsteknologi kan være med på å hindre dødsfall.

– I 2015 var den en eldre dame i Oslo som døde av sult. Leger og sykepleiere ringte hjem til henne og spurte hvordan det gikk. Hun sa det gikk bra, sier Yrke.

– Hadde hun hatt en sensor på kjøleskapet, kunne den gitt beskjed til pårørende og helsepersonell om at hun ikke hadde åpnet det. Det går også an å ha flere sensorer, for eksempel på badevekta, sier han.

Selskapet ønsker å tilby en pakke innen velferdsteknologi. Folk skal kunne velge ut og kjøpe forskjellige tjenester etter behov.

Tekst: Ida Gudjonsson/Minredaksjon.no
Foto: Torleiv Fossum

Arkiv