Et klynge-eventyr

03. mai 2016

Et klynge-eventyr

- Dette er eventyret om hvordan klyngen gjør en forskjell for små oppstartsbedrifter, små og store etablerte bedrifter, og for offentlig sektor.

Saken er hentet fra Innovasjon Norges klyngenytt.

– Også i dette eventyret handler det om innovasjon og samarbeid, sier Arild Kristensen i Arena-klyngen Norwegian Smart Care Cluster.

Blink er et brukervennlig videokonferansesystem som kan brukes til videokonsultasjon med helsepersonell og til tilsyn. Det består av en kontroll-boks, et kamera og en fjernkontroll. Systemet kan krypteres for å ivareta personvernhensyn, og kan tilkobles flere typer medisinske sensorer.

Med Blink-systemet skal brukeren kunne sitte hjemme og enkelt styre tv, telefonen, låsen på utgangsdøren og kanskje en trådløs blodtrykksmåler, pulsoksimeter og andre medisinske sensorer og hjelpemidler i hjemmet. Mulighetene er mange.

Systemet kan eksempelvis erstatte nattpatruljene som kjører hjem for å besøke tjenestemottakeren. Med et kamera som fungerer i totalt mørke vil en kunne gjennomføre tilsyn, og unngå ulemper som lang reisetid for nattpatruljen og forstyrret søvn for tjenestemottakeren.

Det finnes mange løsninger for videotelefoni på markedet. Tjenester som eksempelvis Skype og Facetime krever at brukeren kan betjene en smart-telefon eller PC, hvilket kan være en stor utfordring for mange eldre og pleietrengende

Blink betjenes av en patentert fjernkontroll med kun 6 knapper og et svært brukervennlig menysystem. Med ett enkelt trykk kan en eksempelvis skifte fra TV til kontaktlisten, og her velge hvem en å ringe til. Innkommende samtaler besvares med ett trykk på ”den blå knappen” på fjernkontrollen.

– Det er flere som har bidratt med kompetanse og motivasjon for å få ut det beste i dette prosjektet. Det har vært fantastisk å se hvordan de har utfylt og utfordret hverandre og sammen løst utallige utfordringer, sier Arild Kristensen.


Ide, muskler og samarbeid
Eventyret begynte da en gründer i Egersund-baserte Norsk Telemedisin tok med seg sin ide til Lyse Energi. De så potensialet, og hadde muskler til å løfte prosjektet.

For å utvikle teknologien gikk de til Electrocompaniet, som Lyse Energi kjente gjennom sitt partnerskap i Norwegian Smart Care Cluster.

Klyngepartner Halogen bisto med den visuelle utformingen, og Hareide Design og Kopera har bistått i prosjektet . Nå testes Blink-systemet ut i kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Suldal. De tre første er også partnere i klyngen.

Prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge gjennom ordningen for industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU). I tillegg er prosjektet godkjent i Skattefunn.

– Dette er en velferdsteknologi som vil frigjøre mange hender til der de trengs mest. Dessuten er det kostnadseffektivt og gjør det mulig for eldre og andre hjelpetrengende å bo hjemme lengre., sier Arild Kristensen.

Blink skal lanseres høsten 2016, og produksjonen av prototyper er allerede i gang. Den foregår hos Westcontrol på Tau nord for Stavanger.


Vinner priser
Sist år ble Blink-systemet tildelt utmerkelsen "2015 CES Innovation Award Honoree" i kategorien "Home Audio/Video Components and Accessories".

Produktene som velges ut til "CES Innovation Honoree" blir vurdert på bakgrunn av produktutvikling, designmessige kvaliteter, tiltenkt bruk, funksjonalitet og brukernytte. I tillegg vurderes produktets nye eller unike egenskaper, sammenlignet med det som finnes på markedet fra før. Juryen som velger ut produkter i denne nominasjonen består av uavhengige industridesignere, ingeniører og bransjejournalister.

– Utmerkelsen viser at vi har utviklet et veldig bra konsept, ikke bare begrenset til velferdsteknologimarkedet her i Norge, men for veldig mange typer markeder og anvendelser. Utmerkelsen forteller at vi er blant de beste i verden i denne kategorien, sier daglig leder Arild Stapnes Johnsen, som sammen med Vidar Arnulf hadde ideen og startet Norsk Telemedisin.

Consumer Electronic Assosiation deler ut prisen på den årlige bransjemessen i Las Vegas med ca 160.000 besøkende, over 3.600 utstillere og mer enn 6.500 mediafolk.

Blink-systemet har også mottatt innovasjonsprisen for universell utforming 2015 fra Rogaland fylkeskommune.


God butikk og bedre livskvalitet
I Västerås kommune i Sverige har de i flere år jobbet med prosjektet eHjemmetjeneste. I en rapport fra det svenske Hjälpmedelinstitutet er konklusjonen; "hver krone som investeres i eHjemmetjeneste gir fem kroner tilbake. Det er god butikk samtidig som brukerne får bedre livskvalitet."

Skal eldre mennesker og andre som er hjelpetrengende få bo hjemme så lenge som mulig, er det nødvendig med nye hjelpemidler


For alle
– Dette er i utgangspunktet velferdsteknologi, men vi ser for oss at utstyret vil være attraktivt for alle. Det ga grunnlag til prosjektnavnet ”Video For Alle”. Men, vi måtte få oss et merkevarenavn, og valgte ”Blink”, som gjenspeiler øyekontakt og kommunikasjon (morse-blink), sier Johnsen.

Selv ser Arild Stapnes Johnsen for seg å bruke Blink-systemet til å se fotballkamper sammen med sin bror som bor i Bergen. I en rute i hjørnet av TV-en kan de se hverandre, samtidig som de kan snakke sammen og se TV-kampen. I tillegg kan broren i Bergen ”videobesøke” foreldrene på Hellvik flere ganger i uken, om ønskelig.

Arkiv