168 millioner til IKT-forskning for helse

12. mai 2016

168 millioner til IKT-forskning for helse

Tre store IKT-prosjekter innenfor helse får til sammen 168 millioner kroner. NSCC-medlem IBM deltar i prosjektet BIGMED og er partner i INTROMAT-prosjektet.

Teksten er hentet herfra.

Tirsdag 26. april ble de tre prosjekter offentliggjort i forbindelse med Dataforeningens eHelse-konferanse, ett år etter at fristen for å sende inn prosjektskisser ble annonsert på samme konferanse i fjor. Prosjektene er såkalte FYRTÅRN-prosjekter, det vil si store tverrfaglige forsknings- og innovasjonsprosjekter som skal bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer. 

Det er prosjektene BIGMED ved prosjektleder Erik Fosse, INTROMAT ved prosjektleder Tine Nordgreen og DoMore! ved prosjektleder Håvard Danielsen som har nådd frem til målstreken i en tøff konkurranse. Disse vil motta til sammen 168 millioner kroner over 4-6 år.

Temaer for de tre prosjektene er persontilpasset medisin, behandling av psykiske lidelser og kreftbehandling.


Bygger på langsiktige investeringer
BIGMED, som ledes av Erik Fosse ved Oslo Universitetssykehus, skal forskerne utvikle løsninger for persontilpasset medisin ved hjelp av big data og gensekvensering. Prosjektet vil utnytte det nyeste innen IKT-forskning både nasjonalt og internasjonalt for å integrere og analysere store mengder helsedata fra ulike datakilder, registre og databaser.

IBM bidrar til prosjektet med IBM sin forskningskompetanse og ressurser samt Watson-teknologi som skal utprøves med fokus på kreft i første omgang.

– IBM er stolt av å være en del av BIGMED-konsortiet og INTROMAT-prosjektet, og er klar for å bidra til innovasjon i det norske helsevesenet, sier Ellen Cathrine Grasbakken i IBM.

Forskerne i prosjektet har koblinger til to Sentre for forskningsdrevet Innovasjon,SIRIUS ved UiO og Big INSIGHT ved Norsk Regnesentral. De vil også dra nytte av en investering fra Forskningsrådet til forskningsinfrastruktur for gensekvensering, og av den europeiske forskningsinfrastrukturen for bioinformatikk, ELIXIR.

– Dette er et strålende eksempel på hvordan fremragende FoU-samarbeid drar veksler på langsiktig investering i forskningsinfrastruktur og senterordninger, sier Fahlvik.


Ambisiøse prosjekter og sterke forskningsmiljøer

– Dette er store og ambisiøse FoU-prosjekter, der man i et tverrfaglig og offentlig-privat samarbeid skal svare på konkrete utfordringer som det norske helsevesenet står overfor, sier innovasjonsdirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik. Alle prosjektene involverer et bredt FoU-samarbeid mellom de beste IKT- og helsefaglige miljøene. Forskning og innovasjon skal kombineres med næringsutvikling og aktiv brukermedvirkning. 

– Vi har store forventninger til de tre prosjektene. De er valgt etter en grundig evaluering av både internasjonale og nasjonale fageksperter, som betegner dem som svært ambisiøse. Prosjektene bygger på sterke forskningsmiljøer som vi har investert i med store satsinger tidligere, sier Fahlvik.

Les hele saken her.

Arkiv