Velferdsteknologi - se til Storbritannia

31. mars 2016

Velferdsteknologi - se til Storbritannia

I England har utrulling av velferdsteknologi som en naturlig del av helsetjenesten kommet mye lenger enn i Norge. Derfor bør vi se til England og lære av deres erfaringer.

Det sier Grete Kvernland-Berg, som er hovedansvarlig for offentlig sektor i PA Consulting, til Effektiv Velferd.

- I Norge har vi diskutert flere mindre pilotprosjekter innen velferdsteknologi over mange år, men vi ser en langt større profesjonalitet over det arbeidet som er utført på dette feltet i Storbritannia. Et generelt trekk der er blant annet at både velferdsteknologi og telemedisin er på full fart inn, og på mange områder har de kommet mye lenger i implementeringen enn det vi har her hjemme, sier Kvernland-Berg.


Velferdsteknologi til 15 000 briter
Kunnskapen som PA Consulting har fra Storbritannia bruker de nå inn mot norske kommuner og den norske omsorgstjenesten. Det er særlig hva man har fått til i Hampshire County Council i Sør-England som de bruker som eksempel:

- Dette er et område som teller rundt 1,3 millioner innbyggere, og over 20 prosent av innbyggerne i dette området er mer enn 65 år gamle. I denne kommunen har de bestemt seg for en stor satsning på bruk av velferdsteknologi for å få ned kostnadsnivået. Og det må nevnes at den engelske kommuneøkonomien er langt tøffere enn den norske. Målet deres er å rulle ut velferdsteknologi til 15 000 innbyggere innen 2018, forteller Kvernland-Berg.Data og faktabasert prosjekt
Kommunen har valgt ut spesielle målgrupper hvor det er et høyt antall tjenestetimer, dette er ofte eldre, men også barn og unge med pleiebehov faller inn under denne gruppen.

- De kartlegger gruppene for å se om de finner noe potensial for å redusere antall tjenestetimer ved å bruke ulike typer mestringsteknologi isteden. Det kan for eksempel dreie seg om en pilledispenser som hjelper deg med å ta pillene uten at det kommer en fra hjemmesykepleien på besøk. Eller en GPS som gjør at de tør å gå ut alene, sier Kvernland-Berg.

Utfordringen er ikke teknologien, men kulturen og ansattes kompetanse. Derfor har de kurset og sertifisert mer enn 600 helsearbeidere innen velferdsteknologi og gevinstrealisering.

Les hele saken her.

Arkiv