Vil introdusere vellykket helse-app til Norge

21. nov. 2016

Vil introdusere vellykket helse-app til Norge

CGI sin applikasjon CommunityCare360 er godt etablert i Finland, Sverige og Danmark. Nå ønsker IT-selskapet å introdusere løsningen til Norge.

­CGI CommunityCare360 (CC360) er en modulbasert løsning som kobler pasienter, pårørende, fastleger, koordinatorer, omsorgsytere og administrative ledere sammen.

– CC360 setter brukeren i sentrum av interaksjon mellom forskjellige instanser og pårørende. Det at brukeren selv har god oversikt og er i stand til å dele informasjon i sanntid om sin tilstand via ett system mener vi er unikt i dagens helse-Norge, sier Paul Mathias Fiskaaen, direktør i CGI.

Applikasjonen kan motta informasjon fra en rekke teknologiske løsninger, som for eksempel smartklokker som måler puls, og andre apparater som eksempelvis kan registrere blodtrykk og oksygenmetning i blodet. Målingene gjøres tilgjengelig for autorisert personell i løsningens webportal.


Inneholder en rekke funksjoner
CommunityCare360 har mange nyttige funksjoner. I forkant av legebesøk kan brukeren fylle ut skjemaer i applikasjonen slik at legebesøket blir mer effektivt. En oversikt over medisinering samt kommunikasjon med helsepersonell kan også lagres i løsningen.

- Dette gjør at både pasient og pårørende føler mer trygghet. Det er ikke alltid lett å huske alt legen har sagt og derfor er det betryggende å ha med seg notater fra legen på telefonen. I tillegg er det en meldingsfunksjon som gjør at brukere kan kommunisere med både lege og annet helsepersonell, også via video, sier Fiskaaen.

Løsningen kan også tilpasses slik at det varsles automatisk dersom brukerens helsetilstand forverres.

– Har en bruker høye målinger blir helsepersonell varslet, og de får da raskt oversikt over situasjonen og kan prioritere og omdisponere relevant personell. Dersom vedkommende har valgt å dele informasjon om sin helsetilstand med sine pårørende blir de også informert via deres egen app og kan følge responsen, sier Fiskaaen.

Brukere kan velge å dele sin tilstand med andre via et sosialt nettverk som er integrert i løsningen, der man kan komme i kontakt med andre som har lignende diagnoser eller utfordringer.


– NSCC viser hvor langt velferdsteknologi har kommet
CGI ønsker å dele erfaringer og introdusere ny teknologi til medlemmer i Norwegian Smart Care Cluster. De ønsker også å bringe noen av de ideene som finnes blant medlemmene ut på det globale markedet.

– Som et av verdens største IT-selskap, har CGI stor gjennomslagskraft. Spesielt i Norden, Europa og Nord-Amerika har vi kommet langt med smartteknologi, sier Fiskaaen.

Han ønsker også å bruke klyngen til å øke selskapets egen kompetanse.

- I klyngen ser vi hvor langt velferdsteknologien har kommet. Det er et kjempebra opplegg både rundt det faglige og i form av det store mangfoldet av bedrifter og leverandører som presenteres, sier han og legger til at kommuner og fylker burde bruke kunnskapen som ligger i klyngen framover.

– I disse tider er det mange kommuner og fylker som skal fornye seg og da er det mye som skal på plass. Da tror jeg de gjør lurt i bruke klyngen for alt den er verdt for å kartlegge og korte ned forespørselstider, avslutter Fiskaaen.

Arkiv