Velferdsteknologi – mer enn bare teknologi

14. nov. 2016

Velferdsteknologi – mer enn bare teknologi

Magma har publisert en artikkel som prøver å vise at en vellykket satsing på velferdsteknologi, både for bedriftene og myndighetene, krever mer enn teknologiske innovasjoner.

Teksten er hentet fra Magma.

En aldrende befolkning, flere kroniske og sammensatte sykdommer, samt en antatt mangel på helsepersonell og økonomiske ressurser, har gjort det tvingende nødvendig å tenke nytt om organisering av helse- og omsorgssektoren. Denne artikkelen bygger på intervjuer med bedrifter som sikter seg inn på produkt- og tjenesteutvikling for velferdsteknologi. Vi finner at mange etablerte og nystartede bedrifter er godt i gang med teknologiutvikling i det de oppfatter som et sterkt voksende marked. Mange aktører har imidlertid et ensidig fokus på teknologi. Vi hevder at bedriftenes ambisjoner og mål vanskelig kan realiseres uten at bedriftenes innovasjonsstrategier endres fra et teknologifokus til innovative forretningsmodeller, dvs. at bedriftene nøye tenker gjennom hvilke behov og problemer de tar sikte på å løse, for hvem, til hvilke priser og med hvilken kompetanse og ressurser.

Helseteknologi og medisin er en enorm og hard kommersiell business, samtidig som behandling er dypt menneskelig. Det krever på den ene siden effektivitet i forskningslaboratorier og produksjon, og den empatiske omsorgen fra helsepersonalet. Disse hensynene må kombineres når det utvikles nye produkter og velferdstjenester. Studien viser at bedriftene i stor grad mangler effektive og konsistente forretningsmodeller, samt at bedriftene har store utfordringer med å utvikle lønnsomme strategier, bl.a. fordi det ikke eksisterer etablerte forretningsmodeller som enkelt kan imiteres.

I denne artikkelen prøver Martin Gjelsvik, Brita Gjerstad og Svein Ingve Nødland å vise at en vellykket satsing på velferdsteknologi, både for bedriftene og myndighetene, krever mer enn teknologiske innovasjoner. Det må i tillegg utvikles forretningsmodeller som sikrer at reelle behov finnes og dekkes, og at løsningene faktisk blir implementert. 

Les hele artikkelen her.

Arkiv